Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
sisggl@lubaczow.com.pl

KRS: 0000275980
Organizacja Pożytku Publicznego od 18-11-2009 r.

NIP: 793-157-01-57 REGON: 180213897

Nr konta: 48 9101 0003 2001 0012 2018 0001


 

W dniu 31-03-2010 r. o godz: 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubaczów odbyło się Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów.

Na OZS Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań podejmowanych w 2009 r.

Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu i wysłuchaniu protokołu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, OZS w głosowaniu przyjął sprawozdania oraz udzielił absolutorium Zarządowi.

OZS przyjął do wiadomości oświadczenie Pani Heleny Kolasa o rezygnacji z członkowstwa
w Zarządzie Stowarzyszenia.

Aktualny odpis KRS z dnia 08-01-2010 r.

Od dnia 18-11-2009 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów jest organizacją pożytku publicznego.

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów:

Początki:
   
     Na zebranie założycielskie 29.01.2007 przybyło 20 osób, które postanowiły powołać do życia Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów z/s w Lubaczowie. Postawiły sobie one  za cel  powołanie stowarzyszenie, które będzie podejmować społecznie użyteczne inicjatywy i wielokierunkowe działania służące:
 1. Realizowaniu działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 2. Wspieraniu rozwoju kultury, sportu i turystyki w regionie.
 3. Promowaniu inicjatyw społeczno-gospodarczych wspierających walkę z bezrobociem.
 4. Restrukturyzacji rynku pracy m. in. poprzez:
  • wspieranie i promocję przedsiębiorczości,
  • współpracę z instytucjami oświaty i edukacji,
  • poszukiwanie możliwości współpracy z samorządami terytorialnymi i samorządami mieszkańców wsi,
  • działania na rzecz wdrażania nowych technologii i informatyzacji wsi,
  • wspieranie osób bezrobotnych w poznaniu rynku pracy, nabyciu umiejętności poszukiwania pracy, przekwalifikowaniu się lub podnoszeniu kwalifikacji w znalezieniu pracy,
  • integrację ludzi zajmujących się problematyką walki z bezrobociem, rozwojem małej przedsiębiorczości oraz tworzeniem nowoczesnych metod mechanizmów funkcjonowania rynku pracy,
  • rozwijanie świadomości w zakresie przepisów regulujących stosunki pracy.
 5. Działanie na rzecz ochrony zabytków i  dziedzictwa narodowego.
 6. Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.
 7. Działanie na rzecz rozbudzania świadomości ekologicznej.
 8. Wspieranie inicjatyw związanych ze środowiskiem wiejskim.
 9. Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.
 10. Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji gospodarczej terenów przygranicznych w oparciu o współpracę z instytucjami zagranicznymi.
 11. Podejmowanie  wspólnych przedsięwzięć z partnerami polskimi i zagranicznymi.     
 12. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 13. Promowanie zasad demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
 14. Tworzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży.
 15. Promocji i organizacji wolontariatu.
 16. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 17. Działania na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych.
 18. Promocja działalności jednostek i grup społecznych.
 19. Pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy pomocowych.
    Na zebraniu wybrano zarząd w składzie:
 • Jan Kudyba - Prezes
 • Stanisław Gliniak - Wiceprezes
 • Krzysztof Szczybyło - Sekretarz
 • Marian Rawski - Skarbnik
 • Urszula Pukas - Członek
 • Jerzy Bundz - Członek
 • Danuta Głuszyk - Członek
 • Helena Kolasa - Członek
    Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i postanowieniem z dnia 09.03.2007 zostało wpisane do Rejestru pod numerem: 0000275980.

Pliki do pobrania:
  -> Statut stowarzyszeniaInformacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-12-11 07:21:42
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-04-01 07:49:09


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: