Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 29 czerwca 2022,     Imieniny: Piotra, Pawła, Benity
  Strona główna\ ...\ Karty informacyjne

   Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dokumenty wymagane:
1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wzór na stronie internetowej UG, regale na druki lub u właściwego pracownika)

Załączniki:
Dwa komplety kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
 • kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie pedagogiczne oraz wymagane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
 • kopie umowy o pracę, zawartą z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu lub przyuczenia.
 • kopie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
 • dyplom, świadectwo, lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu.
 • oświadczenie o pomocy de minimis
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokumenty do wglądu:

Opłaty:
Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia :
Ustawowy od 30 do 60 dni (zgodnie z KPA) od złożenia formalnego wniosku.

Komórka załatwiająca sprawę:

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 16 84, fax. (17) 717 36 55
e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl
Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa

Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:

    ANNA CHMIELOWIEC - 016-6321684 w. 32, a.chmielowiec@lubaczow.com.pl

Miejsce składania wniosku:
sekretariat Urzędu

Odwołanie:
do SKO w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów w terminie 14 od otrzymania decyzji

Odwołanie opłaty:

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz.2572 z późn. zmian.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr. 60, poz. 278 z póź. zmian.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2007 r. Nr. 124, poz. 860 z póź. zm.)

Uwagi:
 1. Termin złożenia wniosku zgodnie z ustawą przywołaną w podstawie prawnej - 3 miesiące od ukończenia przez ucznia szkoły i zdania egzaminu zawodowego.
 2. Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne i złożone po terminie.
 3. Młodociani pracownicy to zgodnie z ustawa - Kodeks Pracy, młodzież w wieku 16-18 lat, podlegająca (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki.
 4. Prosi się wszystkich pracodawców o terminowe informowanie Wójta Gminy Lubaczów o zawarciu umów z młodocianymi pracownikami, co pozwoli zaplanować środki na dofinansowanie kształcenia.

Formularze: Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: