Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 28 czerwca 2022,     Imieniny: Ireneusza, Leona, Benigny
  Strona główna\ ...\ Karty informacyjne

   Usługi opiekuńcze

Dokumenty wymagane:

Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych (można również w tej sprawie zadzwonić) należy złożyć do właściwego ZTPS

Załączniki:
Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc;
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze;
  • Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych;

Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
Oryginał dowodu otrzymania renty lub emerytury

Opłaty:

Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości dochodów.
Zasady odpłatności i zakresu usług ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego

Termin załatwienia :
Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. dni od dnia złożenia podania

Komórka załatwiająca sprawę:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jasna 1, Lubaczów
tel. 166321684 w.30, fax. 177173655
e-mail: m.oleszycka@gops.lubaczow.com.pl
Pomoc społeczna

Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:

    JUSTYNA BUCZKO - 016-6321684 w. 27, j.buczko@gops.lubaczow.com.pl
    MARIA PYTEL - 016-6321684 w. 27, m.pytel@gops.lubaczow.com.pl

Miejsce składania wniosku:

Odwołanie:
do SKO w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów w terminie 14 od otrzymania decyzji

Odwołanie opłaty:
Brak

Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z poz. zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r.w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (tj. Dz. U. 05.77.672 z poz. zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot swiadczeń pienieznych z pomocy społczenej(tj. Dz.U. z 2009r.Nr. 127, poz 1055)
Uchwała Rady gminy Lubaczów z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
Zarządzenie Nr. 33/2004 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 maja 2004r. w sprawie udzielania upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Lubaczów

Uwagi:

Formularze: Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: