Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 4 marca 2024,     Imieniny: Kazimierza, Łucji
  Strona główna\ ...\ Karty informacyjne

   Rozgraniczenie nieruchomości

Dokumenty wymagane:
Wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia zawierający następujące elementy:
  • imię, nazwisko wnioskodawcy
  • adres wnioskodawcy
  • numery rozgraniczanych działek- położenie działek
  • właścicieli rozgraniczanych działek oraz ich adresy

Załączniki:
  • dokument własności (np. akt własności ziemi /kserokopia/, odpis z księgi wieczystej)
  • wypis z rejestru gruntów (wydaje Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, I piętro)
  • kopia mapy ewidencyjnej dla rozgraniczanych nieruchomości (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie, ul. Jasna 1, II piętro)

Dokumenty do wglądu:
dowód osobisty

Opłaty:
postępowanie rozgraniczeniowe zwolnione z opłaty skarbowej art. 2 ust.1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia :
do 30 dni

Komórka załatwiająca sprawę:

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 16 84, fax. (17) 717 36 55
e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl
Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa

Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:

    BARBARA KOPCIUCH - 016-6321684 w. 25, b.kopciuch@lubaczow.com.pl

Miejsce składania wniosku:
Sekretariat urzędu

Odwołanie:
do SKO w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów w terminie 14 od otrzymania decyzji

Odwołanie opłaty:
nie dotyczy

Podstawa prawna:
§ art. 29 – 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zmianami)

Uwagi:
Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości następuje na wniosek i koszt właścicieli, użytkowników wieczystych lub osób, które mają w tym interes prawny. Rozgraniczenia nieruchomości dokonuje uprawniony geodeta na zlecenie i koszt właściciela. Informacje o numerze obrębu i numerze ewidencyjnym działki można uzyskać na miejscu w referacie, telefonicznie oraz na stronie internetowej http://maps.geoportal.gov.pl Na postanowienie nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przekazania sprawy sądowi.

Formularze: Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: