Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 29 czerwca 2022,     Imieniny: Piotra, Pawła, Benity
  Strona główna\ ...\ Karty informacyjne

   Dowód osobisty dla osoby małoletniej

Dokumenty wymagane:
Małoletni powyżej 13 roku życia składa wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego w obecności jednego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia wymagana jest obecność obojga rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd (wniosek dostępny jest na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy)
§ 2 aktualne fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem ( lewy półprofil z widocznym lewym uchem) § Odpis skrócony aktu urodzenia o ile miejsce urodzenia jest poza terenem miasta Lubaczów i gminy Lubaczów

Załączniki:
- Odpis skrócony aktu urodzenia jeśli został sporządzony poza Urzędem Stanu Cywilnego w Lubaczowie
- pisemna zgoda rodziców (złożona w obecności pracownika Urzędu Gminy Lubaczów lub potwierdzona przez notariusza)

Dokumenty do wglądu:

Opłaty:
Bez opłat

Termin załatwienia :
W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku

Komórka załatwiająca sprawę:

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 16 84, fax. (17) 717 36 55
e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl
Referat Organizacyjny i Oświaty

Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:

    HELENA DUBIELAK - 016-6321684 w. 21, ewidencjaludnosci@lubaczow.com.pl

Miejsce składania wniosku:

Odwołanie:
brak

Odwołanie opłaty:

Podstawa prawna:

§ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z póżn. zm.) § Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydawanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110)
§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przekazywania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodóe osobistych (Dz.U.nr 236 poz. 1999 z późn. zm.)
§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty.

Uwagi:
Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jednego z rodziców, lub opiekuna ustanowionego przez sąd

Formularze:
Brak Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: