Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 22 stycznia 2022,     Imieniny: Anastazego, Wincentego
  Strona główna\ ...\ Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów

Kontakt:

Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów

ul. Kościuszki 5

37-600 Lubaczów

tel. 16 632 18 80

email: boi@lubaczow.com.pl

 

 

Urząd Gminy Lubaczów

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczów

tel. 16 632 16 84

fax. 17 717 36 55

e-mail: dlainwestora@lubaczow.com.pl

urzad@lubaczow.com.pl

   Zapraszamy na strone inwestor.lubaczow.com.pl, na której znajdziecie Panstwo oferty inwestycyjne, zarówno terenów, jak i obiektów możliwych do wykorzystania dla prowadzenia działalności gospodarczej, a także ofert lokalnych przedsiębiorców.


Do zadań Biura Obsługi Inwestora gminy Lubaczów należy w szczególności :

 1. Podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą Gminy Lubaczów  oraz popularyzujących i promujących Gminę jako dogodne i atrakcyjne miejsce  do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
 2. Bezpośrednia obsługa  i świadczenie pomocy inwestorom zamierzającym lokować swoje inwestycje  w gminie Lubaczów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku  Gminy w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą;
 3. Współpraca i sprawowanie opieki nad przedsiębiorcami  i inwestorami, w zakresie ich kontaktów z Urzędem, jednostkami podległymi Gminie Lubaczów oraz wskazanymi przez Wójta innymi podmiotami; monitoring  przepływu informacji na linii urząd – przedsiębiorca - urząd; 
 4. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi mediami w zakresie promocji gospodarczej;
 5. Przygotowywanie i koordynacja  imprez promocyjnych i informujących o potencjale gospodarczym i inwestycyjnym Gminy Lubaczów;
 6. Prezentacja oferty wykorzystującej walory inwestycyjne Gminy Lubaczów  oraz podmiotów  współpracujących z Gminą,  w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych,  na targach, konferencjach i sympozjach i innych; 
 7. Redagowanie  na stronie internetowej gminy zakładki poświęconej inwestorom i przedsiębiorcom ;
 8. Przygotowywanie materiałów informacyjno reklamowych związanych z promocją potencjału gospodarczego i intelektualnego Gminy oraz  terenów inwestycyjnych;
 9. Współpraca z partnerami polskimi i zagranicznymi w zakresie inicjowania przedsięwzięć inwestycyjnych; organizacja spotkań ze środowiskiem biznesowym, organizacja i uczestnictwo w spotkaniach Wójta z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy oraz z potencjalnymi inwestorami;
 10. Weryfikowanie danych potrzebnych do przygotowania ofert inwestycyjnych;
 11. Utrzymywanie kontaktów w celu gromadzenia danych służących przygotowaniu ofert inwestycyjnych z następującymi podmiotami: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Centrum Obsługi Inwestora, Mielecką Strefą Ekonomiczną, ministerstwami, placówkami dyplomatycznymi, organizacjami biznesowymi, szkołami i  innymi podmiotami oraz wyznaczonymi pracownikami poszczególnych Referatów Urzędu i instytucji podległych Gminie;
 12. Analizowanie potrzeb przedsiębiorców, inwestorów i potencjalnych inwestorów - prezentowanie, przygotowywanie i aktualizacja materiałów informacyjnych;
 13. Koordynacja  współpracy pomiędzy  gminą Lubaczów, środowiskiem edukacyjnym, a przedstawicielami biznesu;
 14. Udział w przygotowywaniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich dotyczących  promocji terenów inwestycyjnych i potencjału gospodarczego; 
 15. Pośredniczenie w udzielaniu wsparcia  przedsiębiorcom, poprzez współpracę z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, organizacji konsultacji ze specjalistami ds. funduszy europejskich;
 16. Współpraca  z Powiatowym Urzędem Pracy, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem Rzemiosł Różnych itp.; 
 17. Współtworzenie dokumentów strategicznych Gminy w tym przygotowywanie  oraz aktualizacja oferty inwestycyjnej Gminy Lubaczów; 

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-02-02 11:47:58


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: