Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 22 stycznia 2022,     Imieniny: Anastazego, Wincentego
  Strona główna\ ...\ Rewitalizacja

  

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016-2024 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-12-28 07:22:52
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-04-05 07:36:07
    Obwieszczenie o zakończeniu OOŚ

Wójt Gminy Lubaczów

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 810).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów Uchwały Nr L/474/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-06-12 12:19:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-06-12 12:22:03
 
    Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-05-16 10:50:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-05-16 12:59:46
 
    Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
   Wójt Gminy Lubaczów zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 roku o godz. 11:00 w sali nr 13 budynku Starostwa Powiatowego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. Projekt został oceniony przez Zespół ds. Rewitalizacji i uzupełniony zgodnie ze wskazanymi sugestiami.
   Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-01-03 15:09:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-01-04 13:32:07
 
    OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
   Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Lubaczów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 12.02.2017 r. do dnia 11.01.2018 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-12-12 16:09:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-12-13 14:12:51
 
    Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)

 Wójt Gminy Lubaczów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-12-05 11:50:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-12-05 11:53:20
 
    Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-05-31 15:19:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-06-01 07:20:19
 
    Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

   Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-05-12 07:08:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-05-12 07:11:50
 
Strona 1 z 3 >>
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: