Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 2 grudnia 2020,     Imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Nabór rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Lubaczów

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

I. Wymagania podstawowe:

 1. Ukończone 18 lat,
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie /w tym przestępstwa skarbowe/.
 4. Co najmniej średnie wykształcenie.
 5. Znajomość obsługi komputera i GPS.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Pełna sprawność fizyczna.
 2. Komunikatywność i umiejętności interpersonalne.
 3. Umiejętność i rzetelność organizacji własnej pracy.
 4. Umiejętność zachowania spokoju, uprzejmość i cierpliwość.
 5. Asertywność.
 6. Doświadczenie w pracach spisowych.

III. Kryteria oceny:

I etap - ocena formalna dokumentów aplikacyjnych

II etap - rozmowa kwalifikacyjna:

1. Przygotowanie merytoryczne.
2. Treść i poprawność wypowiedzi.
3. Komunikatywność.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w niej zostanie przeprowadzona w dniu 20 grudnia 2010 r. na sali narad Urzędu Gminy Lubaczów. Osoby zakwalifikowane do udziału w rozmowie zostaną powiadomione telefonicznie o godzinie jej rozpoczęcia.

 

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 3 kandydatów na rachmistrzów spisowych z którymi Wojewódzki Urząd Statystyczny zawrze umowy po zakończonym szkoleniu i pozytywnym wyniku egzaminu.

IV. Termin składania ofert do 16 grudnia 2010 r do godz. 12:00.
V. Wymagane dokumenty :

 1. Życiorys / CV/
 2. Dokument poświadczający wykształcenie.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /w tym przestępstwa skarbowe/.

Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 4 i 5 są do pobrania poniżej.

VI. Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
Sekretariat

do godz. 12:00 w dniu 16-12-2010 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na w/w adres z dopiskiem "dotyczy naboru na rachmistrza spisowego NSPLiM 2011".

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./".

VII. ZADANIA rachmistrzów :

 1. udział w szkoleniach zakończonych egzaminem /w terminie pomiędzy 20 i 23 lutego 2011 r.
 2. obchód przedspisowy: 1 – 17 marca 2011 r.
 3. odprawa przedspisowa: 6-7 kwietnia 2011 r.
 4. spis: 8 kwietnia - 30 czerwca 2011 r.

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-12-09 15:31:59
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-16 16:46:15


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: