Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 13 lipca 2024,     Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-10-27 13:31:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-10-27 13:32:11
 
    Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonej do oddania w najem

Pliki do pobrania:
  -> Opaka


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-10-27 13:33:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-10-27 13:33:48
 
    Budowa zaplecza rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zbiornika retencyjnego w Borowej Górze na działkach nr ewid.: 358/1, 949/2 i 542/4

IKR.6733.24.2011
Lubaczów 28.10.2011 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 28.10.2011 r. została wydana na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa zaplecza rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zbiornika retencyjnego w Borowej Górze na działkach nr ewid.: 358/1, 949/2 i 542/4”.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w tut. Urzędzie pok. nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń  miejscowości  Borowa Góra.

Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-10-28 07:52:35
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-10-28 07:52:35
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: