Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 15 lipca 2024,     Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 3/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY LUBACZÓW
IKR.6720.4.2011
Lubaczów 2012.05.22

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 3/2011
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
GMINY LUBACZÓW

   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr VII/58/2011 z dnia 30 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia

Zmiany Nr 3/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów

uchwalonego uchwałą Nr IV/25/98 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 1998 r.

Pod względem przestrzennym zmiana Nr 3/2011 Studium gminy Lubaczów obejmuje część terenów sołectwa Dąbków po zachodniej stronie drogi powiatowej Lubaczów – Szczutków – Duńkowice
i wiąże się z planowanym rozwojem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na terenach podmiejskich m. Lubaczowa.

Konieczność dokonania ww. zmiany studium wynika z przyczyn formalno-prawnych - w związku z częściową niezgodnością dotychczasowych ustaleń studium z planowaną funkcją terenu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Nr 3/2011 Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów – 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1, w terminie do dnia 13 czerwca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-05-22 11:03:47
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-05-22 12:18:38
 
    Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  
   Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-05-23 14:38:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-06-18 10:39:23
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-05-29 14:27:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-05-29 14:33:36
 
    OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOPALNIA SIARKI”

Lubaczów, data 2012-05-29

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„KOPALNIA SIARKI”

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr X/111/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOPALNIA SIARKI”.  Pod względem przestrzennym mpzp obejmuje teren dla którego Gmina Lubaczów podjęła uchwały o zmianie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów: Nr VII/57/2011  z dnia 30 marca 2011 r.  i X/110/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubaczów, 37-600 Lubaczów   ul. Jasna 1 pok. 4 (sekretariat) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2012-05-29 14:33:11
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2012-05-29 14:36:52
 
    Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów
   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr VII/57/2011 z dnia 30 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów, zmienionej uchwałą Nr X/110/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. Pod względem przestrzennym zmiana obejmuje teren na którym położona jest była kopalnia siarki „Basznia”, (przywrócenie funkcji przemysłowo-wydobywczej dla tego terenu).

   Konieczność dokonania ww. zmiany studium wynika z przyczyn formalno-prawnych - w związku z niezgodnością dotychczasowych ustaleń studium z planowaną funkcją terenu.

   Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Nr 2/2011 Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów – 37-600 Lubaczówul. Jasna 1, w terminie do dnia 20 czerwca 2012 r.

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-05-29 14:36:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-05-29 14:38:35
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: