Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 kwietnia 2024,     Imieniny: Adolfa, Tymona
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Opis projektu


SPORT SZKOLNY W GMINIE LUBACZóW
w roku 2012

1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej
 1. Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
 3. Zespół Szkół Publicznych w  Młodowie
 4. Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej
 5. Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym
2. Infrastruktura- baza sportowa
 1. Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach
 2. Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej
 3. Hala sportowa w Baszni Dolnej
 4. Hala sportowa w Lisich Jamach
3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:
 1. Uczniowskie Kluby Sportowe:
  1. MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
  2. UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
  3. MUKS „Partner” w Młodowie
  4. SKS „Zryw” w Krowicy Samej
  5. Szkolny Klub Sportowy w Załużu
 2. Szkolny Związek Sportowy
 3. Gminne kluby sportowe, imprezy masowe.
4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania
 1. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
 2. Propagowania aktywnych form wypoczynku  wśród dzieci i młodzieży.
 3. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych  imprezach sportowych,    stanowiące    kontynuację    celów    i   zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
 4. Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.
 5. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.
 6. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania.
 7. Popularyzowanie  i upowszechnianie gier zespołowych wśród ogółu dzieci  i młodzieży.
 8. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
 9. Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.
5. Imprezy rekreacyjno - sportowe realizowane w roku 2012  (z poza kalendarza Szkolnego Związku Sportowego)
 

Lp

Rodzaj imprezy (zawodów)

Organizator

Zasięg

Uczestnicy

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Rajd

rowerowy

MUKS „Partner” w Młodowie

Lokalny-gminny

Uczniowie

gimnazjum

Czerwiec


W. Łuczak

H. Wojtuch

2.

Turniej szachowy

MUKS „Libero” w Baszni Dolnej

Lokalny-gminny

Uczniowie Szkół podstawowych i gimnazjum

Październik

A. Szczybyło

3.

Turniej piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych

SKS „Zryw” w Krowicy Samej

Lokalny-gminny

Uczennice szkół podstawowych

Czerwiec

Rafał Dubiel


6. Harmonogram realizacji turniejów gier zespołowych na szczeblu szkoły podstawowe i gimnazjum w ramach gier zespołowych: piłka nożna, piłka siatkowa, zawodów szachowych, rajdu rowerowego.

Lp.

Zawody

Termin realizacji

Organizatorzy

1.

Turniej piłki nożnej chłopców

Gimnazjum I-III

25.02.2012

Lisie Jamy (hala sportowa)

2.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa IV-VI

10.03.2012

Basznia Dolna

(hala sportowa

3.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa I-III

17.03. 2012

Lisie Jamy

(hala sportowa)

4.

Turniej piłki nożnej chłopców

Gimnazjum I-III

31.03.2012

Basznia Dolna

(hala sportowa)

5.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa I-III

14.04.2012

Basznia Dolna

(hala sportowa)

6.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa IV-VI

28.04.2012

Lisie Jamy

(hala sportowa)

7.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa IV-VI

12.05.2012

Basznia Dolna

(„Orlik”)

8.

Turniej piłki nożnej chłopców

Gimnazjum I-III

26.05.2012

Lisie Jamy

(„Orlik”)

9.

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Młodów – trasy rowerowe

10.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa I-III

9.06.2012

Lisie Jamy

(„Orlik”)

11.

Turniej piłki nożnej dziewcząt

Szkoła Podstawowa IV-VI

16.06.2012

Krowica Sama

12.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa I-III

8.09.2012

Basznia Dolna

(„Orlik”)

13.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt

Szkoła Podstawowa/Gimnazjum IV-III

15.09.2012

Lisie Jamy

(hala sportowa)

14.

Turniej piłki nożnej chłopców

Gimnazjum I-III

22.09.2012

Basznia Dolna

(„Orlik”)

15.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa IV-VI

6.10.2012

Lisie Jamy

(„Orlik”)

16.

Turniej szachowy

Szkoła Podstawowa I-III, IV-VI

Gimnazjum I-III

13.10.2012

Basznia Dolna

 

17.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt

Szkoła Podstawowa/Gimnazjum IV-III

20.12.2012

Basznia Dolna

(hala sportowa)

18.

Uroczyste podsumowanie rywalizacji sportowej

27.10.2011

Do uzgodnienia


Regulaminy zawodów sportowych stanowią załącznik nr 1

7. Postanowienia końcowe
 1. Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa w ramach gier zespołowych: piłki nożnej i piłki siatkowej opiekę z ramienia gminy sprawuje powołany koordynator - Dariusz Bogusz  (603055517, dar777@op.pl).
 2. Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki.
 3. Organizacja i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji załącznik nr 2
4) Zadania Gminy Lubaczów :
 • a)  Zapewnić przejazdy drużynom, koszty organizacji turniejów (woda, poczęstunek) oraz puchary i dyplomy na podsumowanie Ligi Piłki Siatkowej.
 • b) W  sprawach  organizacyjnych  należy  kontaktować  się: 
Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura
ul. Jasna 1  37-600 Lubaczów
tel. +48 16 632 16 84
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-02-27 09:35:16


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: