Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 5 lipca 2020,     Imieniny: Karoliny, Antoniego, Filomeny
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Harmonogram odbioru odpadów w 2014 w Gminie Lubaczów

SZANOWNI PAŃSTWO

   W 2014 roku odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubaczów prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. z Lubaczowa, które w ofercie firmy z Jarosławia zostało wskazane jako podwykonawca.

   Odpady, zarówno zmieszane (kubeł) jak i odpady segregowane (plastiki, szkło, makulatura) odbierane będą jeden raz w miesiącu.

   Przypomina się, że od 1 lipca 2013 r. w ramach wnoszonej do gminy opłaty firma odbiera od Państwa odpady komunalne bez względu na ich ilość. Właściciele nieruchomości, na których wytwarzana jest duża ilość odpadów segregowanych (plastiki, szkło, makulatura) mogą je również bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Lubaczowie, ul. Kraszewskiego 7, tel./fax. (16) 632 14 47 (siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu sp. z o. o.). W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą także następujące rodzaje odpadów:

  • przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady z papieru,
  • odpady ze szkła,
  • odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
  • zużyte opony,
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe, które pochodzą z drobnych prac budowlanych

   PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) czynny będzie w dni robocze: 10.00 - 18.00, a w soboty: 10.00 - 14.00

   Najważniejszym celem wprowadzonego od lipca 2013 r. systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest segregacja odpadów, a co za tym idzie ograniczenie masy odpadów kierowanych na składowiska. Dlatego też mieszkańcy, którzy w złożonej deklaracji wyrazili chęć zbierania odpadów w sposób selektywny zobowiązani są gromadzić odpady w zadeklarowany sposób. W przypadku zbierania odpadów w inny sposób niż wynika ze złożonej deklaracji, przedsiębiorca odbierający odpady będzie informował o tym fakcie Wójta Gminy Lubaczów, co będzie z kolei powodować naliczenie wyższej opłaty.

   Opłaty za wywóz odpadów komunalnych należy uiszczać w terminach dwumiesięcznych

Rata

Miesiąc

Termin płatności

I

Styczeń, luty

28.02.2014 r.

II

Marzec, kwiecień

30.04.2014 r.

III

Maj, czerwiec

30.06.2014 r.

IV

Lipiec, sierpień

31.08.2014 r.

V

Wrzesień, październik

31.10.2014 r.

VI

Listopad, grudzień

31.12.2014 r.


Opłat można dokonywać również za I półrocze do 28.02.2014 r. za II półrocze do 31.08.2014 r. oraz za cały rok z góry w terminie do 28.02.2014 r.

   Wpłat można dokonywać na trzy sposoby: u inkasenta przy okazji poboru opłat za wodę i ścieki (w budynkach świetlic), przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubaczów: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nr konta 54 9101 0003 2001 0007 1954 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego prosi się o dokonywanie wpłat w w/w terminach.

   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 19,90 zł za odbiór w miesiącu od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez więcej niż jedną osobę oraz 10,00 zł za odbiór w miesiącu od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez jedną osobę znajdującego się w danej nieruchomości (Uchwała Nr XXXII/327/2013 Rady Gminy Lubaczów z dnia 26 kwietnia 2013 roku). Odbiór odpadów na terenie gminy Lubaczów w 2014 roku będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (w tym nieprawidłowościami związanymi z ich odbiorem) proszę się kontaktować z pracownikiem Urzędu Gminy Lubaczów: Zbigniew Cencora pokój Nr 23, tel. 016 632 16 84 wew. 41


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-09 10:22:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-14 07:45:16


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: