Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 października 2020,     Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Sieć Najciekawszych Wsi

    W Morawicy(województwo świętokrzyskie) odbyła się dwudniowa (12-13 maja 2014 r.) ogólnopolska konferencja wójtów i burmistrzów gmin wchodzących w skład Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, organizacji, której celem jest stworzenie lepszych niż dotychczas warunków dla współpracy i wzajemnego inspirowania się najlepszych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce.

   Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi to przestrzeń, w której poszczególne gminy mogą wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i praktyką. Organizacja powstała w marcu ubiegłego roku i skupia najlepsze gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w Polsce, posiadające szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach rozwoju terenów wiejskich.

   Gmina Lubaczów jest jedną z ponad czterdziestu gmin w Polsce i jedną z trzech gmin z województwa podkarpackiego, które są członkami Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

   W spotkaniu w Morawicy uczestniczył Wójt Gminy Lubaczów. Głównym tematem pierwszego dnia było zarządzanie oświatą. Uczestnicy konferencji odwiedzili Zespół Szkół w Bilczy, Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy oraz Szkołę Podstawową w Lisowie. Odwiedzono także świetlice wiejskie oraz Krytą Pływalnię Koral w Morawicy.

   W drugi dzień, w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy rozmawiano o tym, jak ważna jest współpraca między samorządami. O celach działalności organizacji mówiła Przewodnicząca Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi burmistrz miasta Strumień, Anna Grygierek. – Najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy brali czynny udział w rozwoju gmin, wspólnie o nich decydowali i zarządzali – podkreślała. Również, podczas drugiego dnia konferencji nastąpiło przyjęcie dwóch nowych członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi: gminy Byczyna i gminy Dąbrowa.

   Podpisano również porozumienie o utworzeniu Sieci Najciekawszych Wsi przez grupę inicjatywną Burmistrzów i Wójtów, należących do PSORW. Celem utworzenia SNW jest zachowanie i wykorzystanie walorów o wsi, na rzecz skoordynowanego rozwoju tych miejscowości w powiązaniu z generowaniem wysokojakościowej oferty pobytu oraz jej pozycjonowaniem na rynku usług turystycznych. Jest to propozycja wykorzystania walorów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych oraz ładu przestrzennego na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, zaadresowana do grupy wsi, które nadal dysponują takimi walorami oraz miejscowości, gdzie walory te można przywrócić. Tworzenie sieci miejscowości o rozpoznawalnej marce oraz dających gwarancję pobytu o wysokim poziomie atrakcyjności i jakości usług, ma stać się realną strategią rozwoju dla sołectw, które podejmą staranie o spełnienie kryteriów uczestnictwa. Wsparcie gmin rekomendujących wsie do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi ułatwi osiągnięcie wymaganych standardów oraz promocję marki. Ponadto stworzy platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Równorzędnym celem jest zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w obrębie miejscowości, w szczególności historycznych centrów, wobec niemożności zapanowania nad postępującymi procesami urbanizacji (rozproszonej na terenach o niskim zaludnieniu i skoncentrowanej w obszarach podmiejskich i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych) oraz modernizacji, zakładającej prymat unowocześnienia bez względu na występujące wartości.

   W imieniu Gminy Lubaczów porozumienie podpisał Wójt Wiesław Kapel, który zgłosił do udziału w tym przedsięwzięciu sołectwa: Basznia Dolna, Basznia Górna i Podlesie, spełniające w/w kryteria uczestnictwa.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-05-15 12:01:49
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-05-16 10:34:11


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: