Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 października 2020,     Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  XXI sesja Rady Gminy Lubaczów

     W dniu 6 czerwca 2016 r odbyła się  dwudziesta pierwsza sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2014-2018.   Tematem obrad było uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 oraz przedstawienie założeń dotyczących  przygotowania organizacji roku szkolnego 2016/2017.

     Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022  jest podstawowym dokumentem określającym politykę społeczną gminy Lubaczów, a jej posiadanie jest warunkiem koniecznym do pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację projektów dotyczących sfery społecznej zarówno z budżetu państwa jak też funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

     Zgodnie z planem pracy Rady Gminy Lubaczów dyrektorzy szkół z terenu Gminy Lubaczów jak co roku przedstawili założenia dotyczące przygotowania  i organizacji kolejno 2016/2017 roku szkolnego.

 Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Lubaczów na lata 2016 – 2022
  • w sprawie XXV rocznicy pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Lubaczowie
  • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 258 200,00 zł  z budżetu Gminy Lubaczów w formie dotacji celowej dla powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1682 R Lubaczów –Borowa Góra (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Młodowie do kapliczki w Karolówce),
  • w  sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2016 r. Niniejszą uchwałą do budżetu Gminy wprowadzona została darowizna  w kwocie 12 600,00 zł z przeznaczeniem na renowację Zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego w Podlesiu.
   Następnie  odbyło się krótkie spotkanie informacyjne, podczas którego przekazano informacje na temat:
  • przeprowadzenia w dniach od 7 do 9 czerwca 2016r.  treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania  ludności cywilnej  w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „Renegate – Sarex 16/1
  • wprowadzenia  na stronie gminy Lubaczów zakładki „informacje sołectw” . Jest to przestrzeń dla sołectw gdzie będą umieszczane informacje na temat aktywności mieszkańców  oddzielnie dla każdego sołectwa,
  • zaproszenia mieszkańców Gminy Lubaczów do udziału w konkursie „Najładniejsza posesja Gminy Lubaczów”. Zgłoszenia przyjmowane są  w Urzędzie Gminy Lubaczów lub u Sołtysa w dniach od  4 maja do 20 czerwca 2016 r.
  • założeń nowej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,

    Wójt poinformował obecnych, że w związku z realizacją zapisów uchwał Rady Gminy Lubaczów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Lubaczów  a także Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Lubaczów wraz z miejscowym sołtysem w najbliższym czasie podejmą działania mające na celu sprawdzenie właściwego utrzymywania zwierząt, oznakowania posesji tabliczką ostrzegawczą o treści „UWAGA PIES”  lub podobnej a także oznakowania w widoczny sposób nieruchomości numerem porządkowym. Równocześnie utworzona zostanie w Urzędzie Gminy Lubaczów „Ewidencja psów”.

Marta Nicpoń


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-06-08 12:03:13
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-06-08 12:03:42


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: