Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 31 maja 2020,     Imieniny: Anieli, Marietty
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Od 31 marca 2009 r. - zasada "jednego okienka" - zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

   Projekt stanowi drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zawarte w nim rozwiązania „ułatwią” prowadzenie działalności gospodarczej i jej rejestrowanie oraz zmniejszą uciążliwość kontroli przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Projekt jest najważniejszą ustawą Pakietu na rzecz przedsiębiorczości.
   Projekt zakłada, że wszystkie formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej można załatwić zgodnie z zasadą „jednego okienka”. Nowe przepisy obowiązują od 31 marca.
   Zasadę „jednego okienka” wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Od 31 marca indywidualny przedsiębiorca składa w Urzędzie Gminy jeden wniosek, który zawiera również dane niezbędne do ubiegania się o nadanie numeru REGON, NIP,  a także zgłoszenia płatnika składek do ZUS bądź KRUS. Wniosek EDG-1 składa się z części podstawowej i załączników dotyczących m.in. dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, dodatkowej działalności oraz rachunku bankowego. Wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem: o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej oraz zawiadomieniem o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Wniosek w wersji papierowej wypełnia się na maszynie albo pismem odręcznym w sposób wyraźny, bez poprawek i skreśleń.
    Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca ma obowiązek podać we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej numer telefonu i adres poczty elektronicznej o ile taki posiada. Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności jest zwolniony z opłat. Można go złożyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy listem poleconym (w tym przypadku jednak podpis przedsiębiorcy musi poświadczyć notariusz).
Od 31 marca 2009 r. przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji.
    Założenie jakie przyświecało politykom, którzy odpowiedzialni byli za przygotowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej było niewątpliwie szczytne, jednak nie do końca sprawdza się w praktyce. Oszczędność czasu przedsiębiorcy jest żadna, a wręcz czas załatwienia spraw wydłuża się. Powodowane to jest sytuacją, że przedsiębiorca zgodnie z „zasadą jednego okienka” zakłada działalność wszelkie formalności w organie rejestrowym a ponadto musi z wizytą udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem zgłoszenia siebie jako osobę ubezpieczoną oraz do Urzędu Skarbowego w przypadku wyboru określonych form opodatkowania (VAT, podatek od osób fizycznych).
   Zasada jednego okienka przez dwa lata będzie samodzielnie obowiązywała bo 1 lipca 2011r.  wejdzie w życie konkurencyjna dla niej zasada tzw. zero okienka. Wnioski o rejestracja będą przesyłane w formie elektronicznej. Nie będzie trzeba odwiedzać urzędu. 
    Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej precyzuje również zapisy dotyczące zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Nadal zawiesić działalność może tylko ten przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników oraz spółka cywilna, jeśli zdecydują tak wszyscy jej wspólnicy. Okresy zawieszenia nie zmienią się – najkrócej można to zrobić na miesiąc, najdłużej na 24 miesiące. Dotychczas zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następowało od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu w urzędzie miejskim. Po wejściu w życie nowych przepisów, we wniosku będzie można wskazać datę inną niż dzień wizyty w urzędzie.
    Zgodnie z projektem, kontrole mają być krótsze i dostosowane do wielkości firmy. Dlatego w trakcie roku czas trwania wszystkich kontroli nie będzie mógł przekroczyć: 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorców, 18 dni roboczych u małych przedsiębiorców, 24 dni roboczych u średnich przedsiębiorców, 48 dni roboczych u pozostałych przedsiębiorców.
    Projekt przyjmuje również zasadę, że to nie przedsiębiorca będzie kontrolowany, ale prowadzona przez niego działalność gospodarcza. Ponadto przedsiębiorcy, który poniósł rzeczywistą szkodę wskutek kontroli przeprowadzonej niezgodnie z przepisami, będzie przysługiwać odszkodowanie. Jednocześnie dowody zgromadzone przez organ kontroli z naruszeniem prawa, nie będą mogły stanowić dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnoskarbowym, dotyczącym przedsiębiorcy.
Kontrolerzy będą musieli powiadamiać przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli, z wyjątkiem szczególnych przypadków wskazanych w projekcie ustawy.

    Wniosek wraz z instrukcją - pobierz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-09 10:21:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-09 10:26:27


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: