Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 września 2020,     Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  (Z)  Zebrania wiejskie

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia, że w dniu:
 • 11 stycznia 2009 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Załużu
 • 11 stycznia 2009 r. o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Tymcach
 • 11 stycznia 2009 r. o godz. 16.00 w Mokrzycy
 • 18 stycznia 2009 r.  o godz. 10.30 w Świetlicy wiejskiej w Szczutkowie
 • 18 stycznia 2009 r.  o godz. 14.00 w Świetlicy OSP w Krowicy Hołodowskiej
 • 18 stycznia 2009 r.  o godz. 16.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Krowicy Samej
 • 25 stycznia 2009 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisich Jamach
 • 25 stycznia 2009 r.  o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodowie
 • 01 lutego 2009 r. o godz. 11.00 w Świetlicy wiejskiej w Dąbkowie
 • 01 lutego 2009 r. o godz. 11.00 w Świetlicy wiejskiej w Opace
 • 01 lutego 2009 r. o godz. 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Hurczu - Uwaga zmiana !!!

odbędą się zebrania wiejskie dot. przedstawienia projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2009 rok.
    Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców o udział w zebraniu.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-06 12:07:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-14 12:01:45
 
    Obwieszczenie
        Lubaczów, data 2009-01-12
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
 
    Na podstawie art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów.
    Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubaczów, 37-600 Lubaczów   ul. Jasna 1 pok. 4 (sekretariat) w terminie 30 dni od ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
WóJT GMINY LUBACZóW

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-12 15:19:39
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-12 15:20:59
 
  (Z)  "Po Kolędzie"

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-22 10:47:09
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-22 10:49:31
 
    Bal karnawałowy Klubu Seniora w Lisich Jamach

   W ramach realizacji projektu mającego na celu aktywizację osób starszych, przy parafii MB Fatimskiej w Lisich Jamach zawiązał się Klub Seniora, skupiający osoby chętne do aktywnego działania na rzecz ciekawego spędzania wolnego czasu.
   W niedzielę, 25.01.2009 r. zorganizowany został bal karnawałowy dla członków klubu. Na wstępie imprezy część artystyczną zapewniła grupa wokalna pod kierownictwem J. Gancarza w programie kolędowym. W trakcie balu uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie minione czasy poprzez uczestnictwo w zabawie z kotylionami, znanej z dawnych zabaw i mile wspominanym przez seniorów. Wspólna zabawa do późnych godzin nocnych połączyła w karnawałowych pląsach seniorów, młodsze małżeństwa, przedstawicieli samorządu gminnego oraz młodzież.
   Koszty poczęstunku oraz obsługi muzycznej podczas balu zabezpieczyła parafia w ramach środków z projektu. Dekoracja sali, przygotowanie i podanie posiłków były dziełem miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz dziewcząt z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Lisich Jamach.
   Była to impreza inaugurująca działalność Klubu Seniora, któremu życzymy wielu sukcesów w dalszej działalności i satysfakcji ze swoich dokonań.  Będziemy informować na bieżąco o kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach projektu i po jego zakończeniu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-29 08:08:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-29 18:57:44
 
    "Po Kolędzie"

   Wiele już razy zespół śpiewaczy „Niespodzianka” z Krowicy Samej dawał dowody na to, że potrafi mile zaskoczyć.
   Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury, dnia 25 stycznia 2009 r. wystąpił tym razem z obrzędową sztuką „Po kolędzie”.       
   W sali wypełnionej po brzegi  - nie tylko mieszkańcami sołectwa, ale również gośćmi z okolicznych wsi  - raz za razem wybuchały gromkie brawa i głośny śmiech.
   Doskonały scenariusz i perfekcyjna gra aktorska sprawiły, że zabawne scenki – z życia wzięte oglądało się jak super produkcję.
   Opowieść o babci – emerytce, oszczędzającej aż nadto, o córce i wnuczce, czyhających na babciną skarpetę, oraz innych aktorach dnia codziennego w Krowicy Samej – czyli wścibskich sąsiadach, księdzu i listonoszu -  w ubarwionej żartami formie,  było wydarzeniem kulturalnym z humorem na najwyższym poziomie. I to właśnie odniesienie do lokalnych realiów stanowiło o jej atrakcyjności, bazując na podobieństwach do osób i zdarzeń z własnej okolicy.    
   Na zakończenie jeszcze nieprzypadkowy, bo karnawałowy -  taniec w wykonaniu wszystkich kobiet z zespołu – popisowy kankan, który nie jednemu aż zawrócił w głowie.
   Wspaniała atmosfera, oraz sztuka na miarę desek teatralnych w pamięci mieszkańców z pewnością zapisze się jako jedno z tych wydarzeń, od którego aż duma rozpiera, że się w Krowicy mieszka.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-29 08:42:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-02-02 14:50:11
 
    Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych.

   Wójt Gminy Lubaczów informuje mieszkańców, że od dnia 01.01.2009 r. uległy zmianie przepisy dotyczące unieważniania dowodów osobistych.
   Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych wprowadziła nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 3 października 2008 r.  (Dz. U. z 2008. Nr 195, poz. 1198), która weszła w życie 1 stycznia 2009 roku.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-30 18:43:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-30 18:53:24
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: