Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 25 maja 2024,     Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Wideokonferencja w Zespole Szkół w Baszni Dolnej

    W dniu 25.11.2009r. w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej, odbyła się wideokonferencja w ramach programu Comenius – Współpraca Partnerska Szkół – „Uczenie się przez całe życie”
    W konferencji wzięły udział szkoły działające w programie  z Państw Polski, Niemiec i Włoch.
    Główną ideą zorganizowania tego przedsięwzięcia było uroczyste odsłonięcie „loga” programu oraz uaktywnienie elektronicznej formy porozumiewania się i współpracy pomiędzy uczestnikami projektu co jest jednym z głównych i nadrzędnych celów realizacji.
    Program wideokonferencji wyglądał następująco:
Szkoła partnerska z Włoch połączyła się ze szkołą w Baszni Dolnej, następnie przekaz elektroniczny został przekazany do szkoły w Niemczech.
    W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkół oraz nauczycieli ,wymieniając nawzajem pozdrowienia. Nastąpiła także prezentacja programu w języku angielskim przedstawiona przez ucznia gimnazjum Kubę Wacika oraz autoprezentacja nauczycieli z Baszni Dolnej także w j. angielskim.
    Uroczystego odsłonięcia „Loga” Comenius  dokonali wspólnie Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel oraz z-ca dyrektora Zespołu Szkół Dariusz Bogusz.
    Jest to pierwsze z tego typu działań podejmowanych przez szkołę. W dobie „Globalny wioski ” jaką jest Internet oraz nowych zadań jakie stawiane są przed nami wszystkimi ,w najbliższej przyszłości będzie to jedna
 z podstawowych forma współpracy międzynarodowej w ramach wspólnej Europy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-02 12:16:03
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-02 12:20:46
 
    III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej pod hasłem Gdyby nie Oni…

   27 listopada 2009 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej.
   Festiwal został zorganizowany z inicjatywy Komendy Hufca ZHP w Lubaczowie, w ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaczowie, z Powiatowym Centrum  Kultury i Sportu, Urzędem Gminy Lubaczów oraz Miejskim Domem Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
   Patronem medialnym imprezy było Radio Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-02 12:27:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-02 12:33:15
 
  (Z)  Przegląd Inicjatyw Artystycznych 2009

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-03 07:54:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-03 07:55:34
 
    Kolejne rozdziały czytane najmłodszym w Baszni Dolnej i Opace

   Gminna Biblioteka Publiczna w Baszni Dolnej 24.11.2009 r. zorganizowała spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, będące kontynuacją ogólnopolskiej akcji czytania najmłodszym. Adresowane było do uczniów klas III – V szkoły podstawowej. Gościem zaproszonym do czytania był Pan Tomasz Smędra – specjalista służby leśnej Nadleśnictwa Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-03 13:03:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-03 13:05:03
 
    Spotkania integracyjno–andrzejkowe w Klubach Seniora Gminy Lubaczów

   W dniach od 16.11.2009 r. do 28.11.2009 r. w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób starszych poprzez różne formy edukacyjne, rozwijanie zainteresowań oraz różne formy spotkań tematycznych" w Klubach Seniora w Opace, Baszni Dolnej, Młodowie, Załużu, Bałajach, Lisich Jamach, Krowicy Samej, Budomierzu odbywały się spotkania integracyjno – andrzejkowe.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-09 07:34:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-09 07:36:25
 
    Francja kraj niezwykłych ludzi, zabytków i widoków

   W dniach 17-22.11.2009 r. odbyła się wizyta nauczycieli we Francji. Zjazd partnerskich szkół odbył się zgodnie z planem projektu Comenius "Moja szkoła, mój dom, moje środowisko naturalne". Na zjazd przyjechali nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Turcji.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-09 08:08:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-09 08:12:57
 
    Informacja o pracy Urzędu Gminy Lubaczów w dniu 24 grudnia 2009 r.

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, iż dzień 24 grudnia 2009 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lubaczów w zamian za dzień 26 grudnia 2009 r. - na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, za święto przypadające w dzień wolny od pracy tj. sobotę.
  Uprzejmie prosimy o wcześniejsze załatwienie zaplanowanych spraw w Urzędzie.


 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-11 13:35:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-28 15:46:40
 
    „I tylko taką mnie ścieżką poprowadź” – muzyczne impresje w Gminie Lubaczów

   Od lat piosenki do tekstów Osieckiej cieszą się niesłabnącą popularnością. Kolejne już pokolenie sięga do „życiowych rymów” , które pozostawiła po sobie autorka.
   Stąd też pomysł organizatorów Festiwalu Inicjatyw Artystycznych, by właśnie twórczość Osieckiej stała się tematem przewodnim tegorocznej edycji.  
   5 Grudnia 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodowie po raz trzeci spotkali się pasjonaci poezji śpiewanej. Piosenki lekkie, przyjemne i przez to zapewne doskonale znane publiczności powróciły na muzyczną scenę w nowych aranżacjach. Znów można było usłyszeć „Niech żyje bal”, „Małgośka”, „Ale to już było”, „Uciekaj moje serce”, Miłość w Portofino”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-11 14:20:31
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-11 14:24:23
 
  (Z)  XL sesja Rady Gminy Lubaczów

   18 grudnia 2009 r. o godz. 9.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje między innymi: przyjęcie protokołu z odbytej sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2009r., zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie za 2009 r., sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r., uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r., sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-15 14:53:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-15 14:56:08
 
    Razem możemy więcej

   W Gminie Lubaczów pamiętamy o podnoszeniu kwalifikacji mieszkańców. Wykorzystując możliwości, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), po raz kolejny kilkanaście osób dostało szansą na nowe możliwości samorealizacji, dzięki uzyskanym umiejętnościom i wykształconym w ramach różnych zajęć zdolnościom.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-18 08:10:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-18 12:37:06
 
    Betlejemskie Światło Pokoju

"Wszyscy rodzimy się do służby"


   W tym roku po raz 19 zawitało do Polski Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczyste przekazanie Płomienia z groty narodzenia Pana Jezusa w Betlejem odbędzie się 18 grudnia o godzinie 18:00 w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Lubaczowie. Serdecznie Zapraszamy na w/w Uroczystość oraz spotkanie opłatkowe po Mszy Świętej.
KH ZHP w Lubaczowie

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-18 08:22:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-18 08:24:22
 
    Przebojowa Niespodzianka

    Do świąt Bożego Narodzenia daleko było jeszcze, gdy Krowica Hołodowska rozbrzmiewała kolędami. Słychać je było i w centrum wsi i w kościele, w ośrodku kultury i pod okiennicami starych chat.
   Obrazek ten mógłby wydać się dziwnym gdyby od lat w Krowicy nie działał zespół Niespodzianka. Żaden dawny obrzęd nie umknie jego uwadze. Dlatego też i czas tu płynie inaczej.
   Śniegu brak, temperatura 10 C. Kobiety z Niespodzianki opatulone w wielkie chusty kończą przygotowania do nagrania filmu o wigilijnym obrzędzie. W jedenastoosobowy zespół łączy je pasja nie tylko śpiewania, ale i dokumentowania dawnej kultury wiejskiej. Wiek nie gra tu roli. Są więc i młodsze i starsze.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-22 20:08:07
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2009-12-23 09:17:09
 
    NIESPODZIANKA W KROWICY
„NIESPODZIANKA W KROWICY” - taki tytuł nosić będzie słuchowisko radiowe nagrane w Krowicy Samej przez redaktora Marka Cynkara z Radia Rzeszów.

W roli aktorów (autorów słuchowiska) wystąpili między innymi:
  • członkowie Zespołu „Niespodzianka”,
  • Ochotnicza Straż Pożarna z Krowicy Hołodowskiej,
  • Koło Gospodyń Wiejskich z Budomierza ,
  • kolędnicy z Załuża,
  • dzieci ze SP im ks. poety Jana Twardowskiego w Krowicy Samej,
  • pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury,
  • pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej,
  • mieszkańcy Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej.
Autorzy słuchowiska przedstawili „Wesele w Krowicy w Święta Bożego Narodzenia”.
Ogółem w przygotowanie i realizację słuchowiska zaangażowało się ok. 80 osób.
Emitowane ono będzie w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia 2009 r. od godz. 15.00 do 16.00.

Wraz z życzeniami świątecznymi prosimy o podzielenie się tą miłą informacją z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, abyśmy wspólnie mogli uczestniczyć „w weselu” z Radiem Rzeszów.

Zapraszamy przed odbiorniki.

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-12-23 09:23:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-05 11:33:46
 
    Spotkanie wigilijne Kół Gospodyń Wiejskich

   20 grudnia 2009 r. o godz. 17.00 w Wólce Krowickiej odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z prezentacją stroików świątecznych, w którym udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubaczów.   
   Organizatorem i gospodarzem spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Krowickiej i Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.
 

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-12-23 09:42:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-28 15:57:14
 
    „Wigilia na lubaczowskiej wsi” w Rzeszowie
Na zaproszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” wzięła udział w konkursie „Podkarpackiego stołu wigilijnego oraz obrzędów bożonarodzeniowych”, adresowanego do LGD z terenu naszego województwa. Celem Konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych obrzędów i potraw bożonarodzeniowych oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych województwa podkarpackiego. Konkurs organizowany był w 2 kategoriach: 1. kategoria A - „Stołu wigilijnego” , 2. kategoria B - „Obrzędów bożonarodzeniowych” - realizowanych w 2 etapach. Dokonując zgłoszenia, LGD wyznaczyła do udziału w Konkursie W Kat. B grupę obrzędową z Krowicy Hołodowskiej z zespołem śpiewaczym NIESPODZIANKA. Przygotowany został film prezentujący obrzęd pt. „Wigilia na lubaczowskiej wsi”, celem wysłania wraz ze zgłoszeniem konkursowym. W ramach pierwszego etapu film został zakwalifikowany do następnej – finałowej części, która odbyła się 21 grudnia 2009 r. na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W wyniku oceny występów finałowych Kapituła Konkursowa wybrała najlepszych wykonawców. Obrzęd prezentowany przez krowicką grupę obrzędową został wyróżniony trzecim miejscem w konkursie. Ponadto pani Anna Pukas, za oryginalność i wyjątkowość otrzymała nagrodę specjalną od Marszałka Województwa Podkarpackiego. Łącznie, oprócz wielu wrażeń, reprezentacja naszej LGD przywiozła kamerę wideo, zestaw mini-wieża i kino domowe oraz jak zwykle po takich występach – bagaż doświadczeń na przyszłość. Laureatom życzymy jeszcze wielu sukcesów na niwie kulturalno – folklorystycznej oraz nieustannego wsparcia ze strony zarówno bliskich jak i sponsorów. No i oczywiście Wesołych Świąt

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-12-23 09:58:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-28 15:57:22
 
    Projekt nowego herbu Gminy Lubaczów

Szanowni Państwo!

Ukończyliśmy prace nad projektem nowego herbu gminy Lubaczów. Dotychczasowy herb z powodu zaopiniowania go negatywnie przez Komisję Heraldyczną musi zostać zmieniony.Prosimy o waszą opinię.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-12-23 12:41:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-30 11:58:52
 
    Setne urodziny Mikołaja Dubniewicza - mieszkańca Gminy Lubaczów

   Kilkadziesiąt lat to stanowczo za mało dla Mikołaja Dubniewicza, który tak sobie ukochał życie, że z radością świętował już swoje setne urodziny. Jubilat podkreśla, że liczy na więcej, bo zapał do radości ze świata ma ciągle ten sam.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-30 11:47:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-30 11:52:49
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: