Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 28 października 2020,     Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Wideokonferencja w Zespole Szkół w Baszni Dolnej

    W dniu 25.11.2009r. w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej, odbyła się wideokonferencja w ramach programu Comenius – Współpraca Partnerska Szkół – „Uczenie się przez całe życie”
    W konferencji wzięły udział szkoły działające w programie  z Państw Polski, Niemiec i Włoch.
    Główną ideą zorganizowania tego przedsięwzięcia było uroczyste odsłonięcie „loga” programu oraz uaktywnienie elektronicznej formy porozumiewania się i współpracy pomiędzy uczestnikami projektu co jest jednym z głównych i nadrzędnych celów realizacji.
    Program wideokonferencji wyglądał następująco:
Szkoła partnerska z Włoch połączyła się ze szkołą w Baszni Dolnej, następnie przekaz elektroniczny został przekazany do szkoły w Niemczech.
    W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkół oraz nauczycieli ,wymieniając nawzajem pozdrowienia. Nastąpiła także prezentacja programu w języku angielskim przedstawiona przez ucznia gimnazjum Kubę Wacika oraz autoprezentacja nauczycieli z Baszni Dolnej także w j. angielskim.
    Uroczystego odsłonięcia „Loga” Comenius  dokonali wspólnie Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel oraz z-ca dyrektora Zespołu Szkół Dariusz Bogusz.
    Jest to pierwsze z tego typu działań podejmowanych przez szkołę. W dobie „Globalny wioski ” jaką jest Internet oraz nowych zadań jakie stawiane są przed nami wszystkimi ,w najbliższej przyszłości będzie to jedna
 z podstawowych forma współpracy międzynarodowej w ramach wspólnej Europy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-02 12:16:03
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-02 12:20:46
 
    III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej pod hasłem Gdyby nie Oni…

   27 listopada 2009 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Piosenki Żołnierskiej.
   Festiwal został zorganizowany z inicjatywy Komendy Hufca ZHP w Lubaczowie, w ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaczowie, z Powiatowym Centrum  Kultury i Sportu, Urzędem Gminy Lubaczów oraz Miejskim Domem Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.
   Patronem medialnym imprezy było Radio Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-02 12:27:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-02 12:33:15
 
  (Z)  Przegląd Inicjatyw Artystycznych 2009

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-03 07:54:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-03 07:55:34
 
    Kolejne rozdziały czytane najmłodszym w Baszni Dolnej i Opace

   Gminna Biblioteka Publiczna w Baszni Dolnej 24.11.2009 r. zorganizowała spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, będące kontynuacją ogólnopolskiej akcji czytania najmłodszym. Adresowane było do uczniów klas III – V szkoły podstawowej. Gościem zaproszonym do czytania był Pan Tomasz Smędra – specjalista służby leśnej Nadleśnictwa Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-03 13:03:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-03 13:05:03
 
    Spotkania integracyjno–andrzejkowe w Klubach Seniora Gminy Lubaczów

   W dniach od 16.11.2009 r. do 28.11.2009 r. w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób starszych poprzez różne formy edukacyjne, rozwijanie zainteresowań oraz różne formy spotkań tematycznych" w Klubach Seniora w Opace, Baszni Dolnej, Młodowie, Załużu, Bałajach, Lisich Jamach, Krowicy Samej, Budomierzu odbywały się spotkania integracyjno – andrzejkowe.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-09 07:34:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-09 07:36:25
 
    Francja kraj niezwykłych ludzi, zabytków i widoków

   W dniach 17-22.11.2009 r. odbyła się wizyta nauczycieli we Francji. Zjazd partnerskich szkół odbył się zgodnie z planem projektu Comenius "Moja szkoła, mój dom, moje środowisko naturalne". Na zjazd przyjechali nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Turcji.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-09 08:08:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-09 08:12:57
 
    Informacja o pracy Urzędu Gminy Lubaczów w dniu 24 grudnia 2009 r.

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, iż dzień 24 grudnia 2009 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lubaczów w zamian za dzień 26 grudnia 2009 r. - na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, za święto przypadające w dzień wolny od pracy tj. sobotę.
  Uprzejmie prosimy o wcześniejsze załatwienie zaplanowanych spraw w Urzędzie.


 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-11 13:35:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-28 15:46:40
 
    „I tylko taką mnie ścieżką poprowadź” – muzyczne impresje w Gminie Lubaczów

   Od lat piosenki do tekstów Osieckiej cieszą się niesłabnącą popularnością. Kolejne już pokolenie sięga do „życiowych rymów” , które pozostawiła po sobie autorka.
   Stąd też pomysł organizatorów Festiwalu Inicjatyw Artystycznych, by właśnie twórczość Osieckiej stała się tematem przewodnim tegorocznej edycji.  
   5 Grudnia 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodowie po raz trzeci spotkali się pasjonaci poezji śpiewanej. Piosenki lekkie, przyjemne i przez to zapewne doskonale znane publiczności powróciły na muzyczną scenę w nowych aranżacjach. Znów można było usłyszeć „Niech żyje bal”, „Małgośka”, „Ale to już było”, „Uciekaj moje serce”, Miłość w Portofino”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-11 14:20:31
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-11 14:24:23
 
  (Z)  XL sesja Rady Gminy Lubaczów

   18 grudnia 2009 r. o godz. 9.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje między innymi: przyjęcie protokołu z odbytej sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2009r., zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie za 2009 r., sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 r., uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r., sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-15 14:53:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-15 14:56:08
 
    Razem możemy więcej

   W Gminie Lubaczów pamiętamy o podnoszeniu kwalifikacji mieszkańców. Wykorzystując możliwości, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), po raz kolejny kilkanaście osób dostało szansą na nowe możliwości samorealizacji, dzięki uzyskanym umiejętnościom i wykształconym w ramach różnych zajęć zdolnościom.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-18 08:10:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-18 12:37:06
 
    Betlejemskie Światło Pokoju

"Wszyscy rodzimy się do służby"


   W tym roku po raz 19 zawitało do Polski Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczyste przekazanie Płomienia z groty narodzenia Pana Jezusa w Betlejem odbędzie się 18 grudnia o godzinie 18:00 w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Lubaczowie. Serdecznie Zapraszamy na w/w Uroczystość oraz spotkanie opłatkowe po Mszy Świętej.
KH ZHP w Lubaczowie

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-18 08:22:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-18 08:24:22
 
    Przebojowa Niespodzianka

    Do świąt Bożego Narodzenia daleko było jeszcze, gdy Krowica Hołodowska rozbrzmiewała kolędami. Słychać je było i w centrum wsi i w kościele, w ośrodku kultury i pod okiennicami starych chat.
   Obrazek ten mógłby wydać się dziwnym gdyby od lat w Krowicy nie działał zespół Niespodzianka. Żaden dawny obrzęd nie umknie jego uwadze. Dlatego też i czas tu płynie inaczej.
   Śniegu brak, temperatura 10 C. Kobiety z Niespodzianki opatulone w wielkie chusty kończą przygotowania do nagrania filmu o wigilijnym obrzędzie. W jedenastoosobowy zespół łączy je pasja nie tylko śpiewania, ale i dokumentowania dawnej kultury wiejskiej. Wiek nie gra tu roli. Są więc i młodsze i starsze.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-22 20:08:07
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2009-12-23 09:17:09
 
    NIESPODZIANKA W KROWICY
„NIESPODZIANKA W KROWICY” - taki tytuł nosić będzie słuchowisko radiowe nagrane w Krowicy Samej przez redaktora Marka Cynkara z Radia Rzeszów.

W roli aktorów (autorów słuchowiska) wystąpili między innymi:
  • członkowie Zespołu „Niespodzianka”,
  • Ochotnicza Straż Pożarna z Krowicy Hołodowskiej,
  • Koło Gospodyń Wiejskich z Budomierza ,
  • kolędnicy z Załuża,
  • dzieci ze SP im ks. poety Jana Twardowskiego w Krowicy Samej,
  • pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury,
  • pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej,
  • mieszkańcy Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej.
Autorzy słuchowiska przedstawili „Wesele w Krowicy w Święta Bożego Narodzenia”.
Ogółem w przygotowanie i realizację słuchowiska zaangażowało się ok. 80 osób.
Emitowane ono będzie w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia 2009 r. od godz. 15.00 do 16.00.

Wraz z życzeniami świątecznymi prosimy o podzielenie się tą miłą informacją z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, abyśmy wspólnie mogli uczestniczyć „w weselu” z Radiem Rzeszów.

Zapraszamy przed odbiorniki.

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-12-23 09:23:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-05 11:33:46
 
    Spotkanie wigilijne Kół Gospodyń Wiejskich

   20 grudnia 2009 r. o godz. 17.00 w Wólce Krowickiej odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z prezentacją stroików świątecznych, w którym udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubaczów.   
   Organizatorem i gospodarzem spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Krowickiej i Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.
 

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-12-23 09:42:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-28 15:57:14
 
    „Wigilia na lubaczowskiej wsi” w Rzeszowie
Na zaproszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” wzięła udział w konkursie „Podkarpackiego stołu wigilijnego oraz obrzędów bożonarodzeniowych”, adresowanego do LGD z terenu naszego województwa. Celem Konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych obrzędów i potraw bożonarodzeniowych oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych województwa podkarpackiego. Konkurs organizowany był w 2 kategoriach: 1. kategoria A - „Stołu wigilijnego” , 2. kategoria B - „Obrzędów bożonarodzeniowych” - realizowanych w 2 etapach. Dokonując zgłoszenia, LGD wyznaczyła do udziału w Konkursie W Kat. B grupę obrzędową z Krowicy Hołodowskiej z zespołem śpiewaczym NIESPODZIANKA. Przygotowany został film prezentujący obrzęd pt. „Wigilia na lubaczowskiej wsi”, celem wysłania wraz ze zgłoszeniem konkursowym. W ramach pierwszego etapu film został zakwalifikowany do następnej – finałowej części, która odbyła się 21 grudnia 2009 r. na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W wyniku oceny występów finałowych Kapituła Konkursowa wybrała najlepszych wykonawców. Obrzęd prezentowany przez krowicką grupę obrzędową został wyróżniony trzecim miejscem w konkursie. Ponadto pani Anna Pukas, za oryginalność i wyjątkowość otrzymała nagrodę specjalną od Marszałka Województwa Podkarpackiego. Łącznie, oprócz wielu wrażeń, reprezentacja naszej LGD przywiozła kamerę wideo, zestaw mini-wieża i kino domowe oraz jak zwykle po takich występach – bagaż doświadczeń na przyszłość. Laureatom życzymy jeszcze wielu sukcesów na niwie kulturalno – folklorystycznej oraz nieustannego wsparcia ze strony zarówno bliskich jak i sponsorów. No i oczywiście Wesołych Świąt

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-12-23 09:58:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-28 15:57:22
 
    Projekt nowego herbu Gminy Lubaczów

Szanowni Państwo!

Ukończyliśmy prace nad projektem nowego herbu gminy Lubaczów. Dotychczasowy herb z powodu zaopiniowania go negatywnie przez Komisję Heraldyczną musi zostać zmieniony.Prosimy o waszą opinię.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-12-23 12:41:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-30 11:58:52
 
    Setne urodziny Mikołaja Dubniewicza - mieszkańca Gminy Lubaczów

   Kilkadziesiąt lat to stanowczo za mało dla Mikołaja Dubniewicza, który tak sobie ukochał życie, że z radością świętował już swoje setne urodziny. Jubilat podkreśla, że liczy na więcej, bo zapał do radości ze świata ma ciągle ten sam.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-12-30 11:47:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-12-30 11:52:49
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: