Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 września 2020,     Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Za to, że byli Polakami

    W ostatnim numerze Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (Nr 35, rok LII, 30.VIII.2009), w dodatku diecezjalnym opublikowany został interesujący artykuł Pana Adama Łazara zatytułowany "Za to, że byli Polakami" o 65 rocznicy strasznego mordu dokonanego przez sotnię Ukraińskiej Powstańczej Armii na mieszkańcach Baszni Górnej i Podlesia. Zapraszamy do lektury kopii artykułu, który jest do pobrania poniżej. 
 

Pliki do pobrania:
  -> Artykuł


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-02 10:13:50
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-02 11:26:37
 
    „Nowy rok szkolny 2009/2010 r. rozpoczęty”

   1 września 2009 r. 967 uczniów szkół podstawowych, 376 uczniów gimnazjów, 50 dzieci w przedszkolu i 50 dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Lubaczów rozpoczęło nowy rok szkolny 2009/2010.
   W wyniku podjętych 29 kwietnia 2009 r. uchwał Rady Gminy i połączenia:
 • Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Baszni Dolnej w Zespół Szkół Publicznych,
 • Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Młodowie w Zespół Szkół Publicznych,
 • Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Lisich Jamach  w Zespół Szkolno-Przedszkolny
z nowym rokiem szkolnym zmieniła się sieć szkół.
   Oprócz wyżej wymienionych zespołów funkcjonują Szkoły Podstawowe w Dąbkowie, Krowicy Samej i Załużu oraz Publiczne Gimnazjum w Wólce Krowickiej.
   Wójt Gminy Pan Wiesław Kapel w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej i w Młodowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach wręczył dyrektorom: Panu Bolesławowi Dydyk, Panu Janowi Richter i Panu Stanisławowi Szczybyło  - wyłonionym wcześniej w postępowaniu konkursowym – powierzenie stanowisk.
   Równocześnie przekazał nauczycielom i uczniom życzenia bardzo dobrych wyników w nauce, rodzicom sukcesów ich dzieci, a pracownikom oświaty dobrego zdrowia w nowym roku szkolnym.
   1 września b.r. niesie wiele zmian wynikających z nowelizacji ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, a oto niektóre z nich:
- nowe podstawy programowe dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, w klasach I szkół podstawowych oraz w klasach I gimnazjum,
 - prawo pięciolatków do rocznego wychowania przedszkolnego i możliwość rozpoczęcia nauki w klasie I przez dzieci w wieku 6 lat,
- dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły przez organ prowadzący, a nie tak jak dotychczas organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 - zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
   We wszystkich szkołach 1 września oddano pamięć 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, która przyniosła niezliczone ofiary i cierpienie nie tylko narodowi polskiemu, ale także innym narodom Europy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-02 13:40:03
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-03 06:57:58
 
    Gminno-Dekanalne Święto Plonów w Zalużu

   Dożynki są jednym z  najpiękniejszych świąt polskiej wsi. To radosna uroczystość kończąca żniwa, w której zawiera się tradycja i poszanowanie dla ludzkiej pracy.
   W kulturze wiejskiej dożynki są wydarzeniem, podczas którego świętują wszyscy, którzy pracowali w znoju przez cały rok, by z Bożym Błogosławieństwem móc zebrać plony i cieszyć się z ich obfitości.
   Ta prastara uroczystość kończąca żniwa, głęboko u nas zakorzeniona, jest kontynuacją dawnych chrześcijańskich obrzędów mających zapewnić urodzaj w przyszłym roku.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-07 13:54:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-09 09:25:24
 
    Stypendium szkolne

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że do 15 września 2009 r. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Lubaczów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczna wysokość dochodu (netto) na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 351 zł.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Lubaczów w Lubaczowie, ul. Żeromskiego 3, tel.: 16 632 16 09 wew. 22.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-09 13:11:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-10 07:12:47
 
    Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w "Niedzieli"

    W ostatnim numerze Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (Nr 36, rok LII, 6.IX.2009), w dodatku diecezjalnym opublikowano artykuł Pana Adama Łazara zatytułowany "Festiwal Kultur i Kresowego Jadła" o festiwalu, który odbył w dniach 15-16 sierpnia 2009. Zapraszamy do lektury kopii artykułu, który jest do pobrania poniżej. 
 

Pliki do pobrania:
  -> Artykuł


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-10 08:55:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-10 09:00:27
 
  (Z)  XXXVII sesja Rady Gminy Lubaczów

   Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy Lubaczów, która odbędzie się 25 września 2009 r. o godz. 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
   Porządek obrad obejmuje: przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z odbytej sesji Rady Gminy w dniu 4 września 2009 r. zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami
i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-21 07:32:32
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-21 07:37:15
 
    Program Comenius

   Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Młodowie działające przy Zespole Szkół Publicznych od bieżącego roku szkolnego realizuje Program Comenius. Comenius to jeden z czterech sektorowych projektów Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) finansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej w Warszawie, która wspiera finansowo oraz merytorycznie:
 • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych, (polegającą na realizacji wspólnego projektu) Partnerskie Projekty Szkół,
 • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego,
 • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).
   Czas przewidziany na realizację projektu wynosi 2 lata. Wypłacane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Comenius środki, szkoły wykorzystują w większości na potrzeby związane z realizacją projektów, w tym na zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenie i usługi oraz wyjazdy zagraniczne.
Projekt w naszej szkole został zaplanowany z myślą o budzeniu szacunku i tolerancji do innych narodów i ich kultur. Najważniejszym jego celem jest stworzenie wspólnoty, poczucia wolności od uprzedzeń, wrogości, nietolerancji lub ksenofobii wśród uczniów, nauczycieli uczestniczących w projekcie. Szkoły partnerskie proponują zrealizować projekt „Culture in a box” (Kultura w pudełku) w pierwszym roku dwuletniego projektu, a w drugim roku uczniowie będą tworzyć online (bezpośrednie) „blogi”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-21 13:30:12
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-10-20 08:00:59
 
    Informacja Komisji Konkursowej

Informacja Komisji Konkursowej
dotycząca wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
KIEROWNIKA BIURA w Biurze Lokalnej Grupy Działania
„ROZWóJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” z siedzibą w Lubaczowie
ogłoszonego przez Zarząd LGD w dniu 24.08.2009 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-23 14:34:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-23 14:50:26
 
    Nabór wolne stanowisko kierownika biura w Biurze Lokalnej Grupy Działania
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania „ROZWóJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45

OGŁASZA NABóR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA BIURA
w Biurze Lokalnej Grupy Działania


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-23 14:38:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-24 07:37:40
 
  (Z)  Uroczystość patriotyczno-religijna poświęcona pamięci mieszkańców wsi Wólka Krowicka
"Umarłych wieczność dotąd trwa ,
dokąd pamięcią im się płaci..."
Wisława Szymborska

Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów oraz  Samorząd mieszkańców wsi Wólka Krowicka zaproszają na uroczystość patriotyczno-religijną poświęconą pamięci mieszkańców wsi Wólka Krowicka, ofiar II Wojny Światowej,  która odbędzie się w dniu 27 września 2009 r. w kościele filialnym pw N.M.P. Matki Kościoła w Wólce Krowickiej.

Program uroczystości:
14.00 Uroczysta Msza Święta
 • montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Wólce Krowickiej,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej,
 • złożenie kwiatów,
 • apel poległych,
 • przemówienia okolicznościowe,
 • wręczenie medali i odznaczeń,
 • koncert Wojskowej Orkiestry Dętej Garnizonu Przemyśl.
Oprawa uroczystości: 
* Wojskowa Orkiestra Dęta Garnizonu Przemyśl
* Kompania Honorowa XIV Batalionu Zmechanizowanego XXI Brygady Strzelców Podhalańskich z Przemyśla


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-24 09:04:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-24 09:08:37
 
    Student II - Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

   PFRON do 10 października 2009 przyjmuje wnioski do programu "Student II", którego celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Program ma również stworzyć warunki mobilizujące osoby niepełnosprawne do kształcenia ustawicznego. Szczegóły w informacji poniżej.


Pliki do pobrania:
  -> Informacja


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-28 07:32:22
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-10-01 07:36:29
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: