Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Konkursy dla dzieci i młodzieży organizowane przez Parafię Św. Stanisława w Lubaczowie
  
  Parafia Św. Stanisława w Lubaczowie zaprasza do udziału w:
 • II Przegląd Zespołów Kolędniczych „HERODY”
 • Konkurs dla młodzieży na prezentację multimedialną
   Regulaminy do pobrania  poniżej.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-08 12:40:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-08 12:49:21
 
  (Z)  XLI sesja Rady Gminy Lubaczów

   15 stycznia 2010 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Lubaczów odbędzie się pierwsza część XLI sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje: przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu spisanego podczas XL sesji Rady Gminy Lubaczów, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-11 09:54:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-11 09:59:45
 
    Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej w okresie od dnia 15.09.2009 r. do 31.12.2009 r. realizowała zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie”, w ramach programu Infrastruktura Bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dotacja MKiDN wyniosła  40.000,00 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 53.036,34 zł. W ramach zadania został wykonany remont filii biblioteki w Lisich Jamach oraz zakupiono wyposażenie stanowisk komputerowych do GBP w Baszni Dolnej (5 stanowisk), Filii GBP w Lisich Jamach (3 stanowiska), Filii GBP w Krowicy Samej (3 stanowiska).
   Poniżej zamieszczamy zdjęcia przedstawiające stan przed rozpoczęciem prac remontowych w Filii GBP w Lisich Jamach i stan po zakończeniu ww. prac oraz zakupione stanowiska komputerowe.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-11 10:05:35
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-11 10:18:32
 
    V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Uwaga !
Zmiana terminu na 21.01.2010 !!!

   Zgodnie z par.15 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Zarząd LGD zwołuje się w dniu 21 stycznia 2010 r. (czwartek), V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godz. 15.00 w Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Zapraszamy do udziału w obradach.
Porządek obrad V Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju:
  • a) przedstawienie propozycji zmian:
   • procedury wyboru i oceny operacji
   • lokalnych kryteriów naboru
   • harmonogramu działań
   • procedury naboru pracowników
   • innych.
  • b) dyskusja
  • c) podjęcie uchwały
 5. Przyjęcie zmian w Regulaminie Rady LGD, uwzględniających aktualne procedury z LSR.
 6. Wybory uzupełniające.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.
   W związku z potrzebą ogłoszenia przez LGD w I kwartale 2010 r. naboru wniosków do działań „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” oraz kolejnymi naborami w roku 2010 istnieje konieczność dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, dostosowujących procedury wyboru i oceny operacji oraz lokalne kryteria oceny do obowiązujących aktualnie przepisów. Bez wprowadzenia niezbędnych zmian LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej nie będzie mogła ogłosić naborów wniosków. Zachodzi również konieczność wprowadzenia innych zmian w LSR oraz Regulaminie Rady zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego.
   W dniu 14 stycznia 2010 r. pisemną rezygnację z funkcji Skarbnika Zarządu LGD złożyła Pani Jolanta Kudła. Zachodzi potrzeba uzupełnienia składu Zarządu przez Walne Zebranie.
   Z uwagi na ważkość poruszanych tematów oraz niezbędnych decyzji uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

Za Zarząd
Jan Gancarz
Prezes LGD RZL

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-14 10:01:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-18 11:34:47
 
    Cana odbioru odpadów komunalnych

   W 2010 cena za jednokrotny odbiór nieposortowanych odpadów komunalnych wynosi 13,50 zł.
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-14 13:06:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-18 08:55:40
 
    Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo!

   Zarządy organizacji pozarządowych działające na terenie Gminy Lubaczów zwracają się z apelem do swoich sympatyków o przekazanie 1% podatku na cele statutowe.


     
OSP Gminy Lubaczów Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów  Jednostka Strzelecka 2033 Lubaczów Związku Strzeleckiego ,,Strzelec”
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-19 08:14:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-12 12:38:12
 
     IX Plebiscyt na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej w 2009 r.

ZAPROSZENIE
DO ZGŁASZANIA KANDYDATóW DO

IX Plebiscytu na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej w 2009 r.

   IX Plebiscyt przeprowadzony będzie na mocy decyzji Kapituły Honorowej w dwóch etapach konkursowych tj. podjęto decyzje o rozdzieleniu nazwy na najpopularniejszego i najlepszego sportowca i trenera, a tym samym sposobie głosowania.
   Najpopularniejszy sportowiec i trener – wybór najpopularniejszego odbywał się będzie poprzez głosowanie sms. Ilość wysłanych  sms-ów będzie decydowała o popularności.
   Najlepszego sportowca i trenera – wybór najlepszego, to decyzja Kapituły Honorowej.
   W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie sportowców i trenerów w terminie do 29 stycznia 2010 r., z krótką charakterystyką osiągnięć, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoimi osiągnięciami sportowymi. Wybór powinien opierać się o wszystkie z możliwych dyscyplin sportowych niezależnie od grupy wiekowej. Wybrane kandydatury będą rywalizować między sobą w w/w plebiscycie.

   Zgłaszać kandydatów należy na adres: PCKiS, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37 – 600 Lubaczów, bądź e-mail: pckis@lubaczow.powiat.pl

   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 016 632 11 26.
   Plebiscyt ma na celu promocję kultury fizycznej oraz podkreślenia osiągnięć sportowców i trenerów ziemi lubaczowskiej. Rozstrzygnięcie nastąpi w marcu 2010 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-20 07:03:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-20 07:07:50
 
  (Z)  Informacja

   Informuję, że w dniu 31 stycznia 2010 r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbędzie się spotkanie zorganizowane z Inicjatywy Posła na Sejm RP Mieczysława Golby z przedstawicielami Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Dawtona” w Błoniu k. Warszawy.
   Tematem spotkania będzie informacja dla rolników i producentów rolnych dotycząca możliwości zawierania umów kontraktacyjnych i dostawy dla w/w Zakładu produktów rolnych m. in. ogórków, pomidorów, papryki. Podobne zebrania miały już miejsce w Gminie Radymno oraz Stary Dzików i spotkały się  z dużym zainteresowaniem rolników.
   Mając na uwadze możliwość osiągnięcia dodatkowych dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, serdecznie zapraszam zainteresowanych  rolników i producentów rolnych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Wójt Gminy
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-22 09:30:06
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-22 09:32:06
 
  (Z)   II Przegląd Zespołów Kolędniczych "HERODY"

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-22 10:59:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-22 11:01:33
 
    Wschód Biznesu 2

    Podkarpacka Agencja Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Projekcie „Wschód Biznesu 2”, realizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
    Przedsięwzięcie skierowane jest do właścicieli oraz pracowników nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw, tj. :
 • działających nie dłużej niż 36 miesięcy,
 • zatrudniających nie więcej niż 50 osób,
 • zarejestrowanych na terenie miejscowości, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys.
    W ramach projektu planowane są następujące cykle szkoleniowo – doradcze:
 • „Konsultant Funduszy Unii Europejskiej. Manager projektów UE.”
 • „Księgowość, podatki, prawo pracy, BHP. Negocjacje w biznesie”


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-25 13:25:31
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-25 13:52:46
 
    JAK TO DAWNIEJ BYWAŁO

   24.01.2010 r sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krowicy Samej zapełniła się po brzegi. Występ zespołu śpiewaczego „Niespodzianka” w sztuce obrzędowo-kabaretowej pn. „Jak to dawniej bywało” wzbudził ogromne zainteresowanie. Ciekawa scenografia, dobrane kostiumy, zabawne dialogi, ujmująca gra aktorów-amatorów dostarczyła wiele wrażeń ok. 90 minutowy występ obfitował w wiele bardzo zabawnych momentów.
    Obrzęd kiszenia kapusty, wizyta we wsi cyganki i Żyda, sporządzanie rozczynu na chleb, młócenie zboża cepami w stodole, wyprawa „dzierlatek” córek  na tańce do Borowej Góry, wizyta „zmęczonych chłopów” u Żyda, szczególna troska o krowę w czasie tęgich mrozów, taniec „Jezioro Łabędzie” - rozgrzały publiczność do maximum.
Był również czas na kolędę i poczęstunek.
    W przygotowanie sztuki zaangażowała się instruktor GOK Pani Urszula Pukas w wraz zespołem, oprawa muzyczna Pan Marek Bojarski. 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-25 14:38:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-26 12:21:57
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: