Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 września 2020,     Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Konkursy dla dzieci i młodzieży organizowane przez Parafię Św. Stanisława w Lubaczowie
  
  Parafia Św. Stanisława w Lubaczowie zaprasza do udziału w:
 • II Przegląd Zespołów Kolędniczych „HERODY”
 • Konkurs dla młodzieży na prezentację multimedialną
   Regulaminy do pobrania  poniżej.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-08 12:40:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-08 12:49:21
 
  (Z)  XLI sesja Rady Gminy Lubaczów

   15 stycznia 2010 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Lubaczów odbędzie się pierwsza część XLI sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje: przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu spisanego podczas XL sesji Rady Gminy Lubaczów, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-11 09:54:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-11 09:59:45
 
    Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej w okresie od dnia 15.09.2009 r. do 31.12.2009 r. realizowała zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie”, w ramach programu Infrastruktura Bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Dotacja MKiDN wyniosła  40.000,00 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 53.036,34 zł. W ramach zadania został wykonany remont filii biblioteki w Lisich Jamach oraz zakupiono wyposażenie stanowisk komputerowych do GBP w Baszni Dolnej (5 stanowisk), Filii GBP w Lisich Jamach (3 stanowiska), Filii GBP w Krowicy Samej (3 stanowiska).
   Poniżej zamieszczamy zdjęcia przedstawiające stan przed rozpoczęciem prac remontowych w Filii GBP w Lisich Jamach i stan po zakończeniu ww. prac oraz zakupione stanowiska komputerowe.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-11 10:05:35
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-11 10:18:32
 
    V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

Uwaga !
Zmiana terminu na 21.01.2010 !!!

   Zgodnie z par.15 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Zarząd LGD zwołuje się w dniu 21 stycznia 2010 r. (czwartek), V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godz. 15.00 w Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Zapraszamy do udziału w obradach.
Porządek obrad V Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju:
  • a) przedstawienie propozycji zmian:
   • procedury wyboru i oceny operacji
   • lokalnych kryteriów naboru
   • harmonogramu działań
   • procedury naboru pracowników
   • innych.
  • b) dyskusja
  • c) podjęcie uchwały
 5. Przyjęcie zmian w Regulaminie Rady LGD, uwzględniających aktualne procedury z LSR.
 6. Wybory uzupełniające.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.
   W związku z potrzebą ogłoszenia przez LGD w I kwartale 2010 r. naboru wniosków do działań „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” oraz kolejnymi naborami w roku 2010 istnieje konieczność dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, dostosowujących procedury wyboru i oceny operacji oraz lokalne kryteria oceny do obowiązujących aktualnie przepisów. Bez wprowadzenia niezbędnych zmian LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej nie będzie mogła ogłosić naborów wniosków. Zachodzi również konieczność wprowadzenia innych zmian w LSR oraz Regulaminie Rady zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego.
   W dniu 14 stycznia 2010 r. pisemną rezygnację z funkcji Skarbnika Zarządu LGD złożyła Pani Jolanta Kudła. Zachodzi potrzeba uzupełnienia składu Zarządu przez Walne Zebranie.
   Z uwagi na ważkość poruszanych tematów oraz niezbędnych decyzji uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

Za Zarząd
Jan Gancarz
Prezes LGD RZL

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-14 10:01:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-18 11:34:47
 
    Cana odbioru odpadów komunalnych

   W 2010 cena za jednokrotny odbiór nieposortowanych odpadów komunalnych wynosi 13,50 zł.
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-14 13:06:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-18 08:55:40
 
    Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo!

   Zarządy organizacji pozarządowych działające na terenie Gminy Lubaczów zwracają się z apelem do swoich sympatyków o przekazanie 1% podatku na cele statutowe.


     
OSP Gminy Lubaczów Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów  Jednostka Strzelecka 2033 Lubaczów Związku Strzeleckiego ,,Strzelec”
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-19 08:14:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-12 12:38:12
 
     IX Plebiscyt na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej w 2009 r.

ZAPROSZENIE
DO ZGŁASZANIA KANDYDATóW DO

IX Plebiscytu na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej w 2009 r.

   IX Plebiscyt przeprowadzony będzie na mocy decyzji Kapituły Honorowej w dwóch etapach konkursowych tj. podjęto decyzje o rozdzieleniu nazwy na najpopularniejszego i najlepszego sportowca i trenera, a tym samym sposobie głosowania.
   Najpopularniejszy sportowiec i trener – wybór najpopularniejszego odbywał się będzie poprzez głosowanie sms. Ilość wysłanych  sms-ów będzie decydowała o popularności.
   Najlepszego sportowca i trenera – wybór najlepszego, to decyzja Kapituły Honorowej.
   W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie sportowców i trenerów w terminie do 29 stycznia 2010 r., z krótką charakterystyką osiągnięć, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoimi osiągnięciami sportowymi. Wybór powinien opierać się o wszystkie z możliwych dyscyplin sportowych niezależnie od grupy wiekowej. Wybrane kandydatury będą rywalizować między sobą w w/w plebiscycie.

   Zgłaszać kandydatów należy na adres: PCKiS, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37 – 600 Lubaczów, bądź e-mail: pckis@lubaczow.powiat.pl

   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 016 632 11 26.
   Plebiscyt ma na celu promocję kultury fizycznej oraz podkreślenia osiągnięć sportowców i trenerów ziemi lubaczowskiej. Rozstrzygnięcie nastąpi w marcu 2010 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-20 07:03:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-20 07:07:50
 
  (Z)  Informacja

   Informuję, że w dniu 31 stycznia 2010 r. o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbędzie się spotkanie zorganizowane z Inicjatywy Posła na Sejm RP Mieczysława Golby z przedstawicielami Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „Dawtona” w Błoniu k. Warszawy.
   Tematem spotkania będzie informacja dla rolników i producentów rolnych dotycząca możliwości zawierania umów kontraktacyjnych i dostawy dla w/w Zakładu produktów rolnych m. in. ogórków, pomidorów, papryki. Podobne zebrania miały już miejsce w Gminie Radymno oraz Stary Dzików i spotkały się  z dużym zainteresowaniem rolników.
   Mając na uwadze możliwość osiągnięcia dodatkowych dochodów z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, serdecznie zapraszam zainteresowanych  rolników i producentów rolnych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Wójt Gminy
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-22 09:30:06
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-22 09:32:06
 
  (Z)   II Przegląd Zespołów Kolędniczych "HERODY"

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-22 10:59:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-22 11:01:33
 
    Wschód Biznesu 2

    Podkarpacka Agencja Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Projekcie „Wschód Biznesu 2”, realizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
    Przedsięwzięcie skierowane jest do właścicieli oraz pracowników nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw, tj. :
 • działających nie dłużej niż 36 miesięcy,
 • zatrudniających nie więcej niż 50 osób,
 • zarejestrowanych na terenie miejscowości, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 50 tys.
    W ramach projektu planowane są następujące cykle szkoleniowo – doradcze:
 • „Konsultant Funduszy Unii Europejskiej. Manager projektów UE.”
 • „Księgowość, podatki, prawo pracy, BHP. Negocjacje w biznesie”


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-25 13:25:31
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-25 13:52:46
 
    JAK TO DAWNIEJ BYWAŁO

   24.01.2010 r sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krowicy Samej zapełniła się po brzegi. Występ zespołu śpiewaczego „Niespodzianka” w sztuce obrzędowo-kabaretowej pn. „Jak to dawniej bywało” wzbudził ogromne zainteresowanie. Ciekawa scenografia, dobrane kostiumy, zabawne dialogi, ujmująca gra aktorów-amatorów dostarczyła wiele wrażeń ok. 90 minutowy występ obfitował w wiele bardzo zabawnych momentów.
    Obrzęd kiszenia kapusty, wizyta we wsi cyganki i Żyda, sporządzanie rozczynu na chleb, młócenie zboża cepami w stodole, wyprawa „dzierlatek” córek  na tańce do Borowej Góry, wizyta „zmęczonych chłopów” u Żyda, szczególna troska o krowę w czasie tęgich mrozów, taniec „Jezioro Łabędzie” - rozgrzały publiczność do maximum.
Był również czas na kolędę i poczęstunek.
    W przygotowanie sztuki zaangażowała się instruktor GOK Pani Urszula Pukas w wraz zespołem, oprawa muzyczna Pan Marek Bojarski. 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-01-25 14:38:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-01-26 12:21:57
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: