Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 20 października 2020,     Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie ogłasza listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Pliki do pobrania:
  -> ogłoszenie


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-10-01 12:53:16
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-10-01 12:56:40
 
    Commenius w Baszni Dolnej

Uczniowie i nauczyciele z Anglii, Łotwy, Niemiec i Włoch przez cały tydzień gościli w Publicznym Gimnazjum w Baszni Dolnej. Międzynarodowe spotkanie było kolejnym elementem programu Commenius – „Uczenie się przez całe życie”


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-10-04 11:23:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-05 14:07:54
 
    Na zewnętrznej granicy trwa ruch

   Ruszyła budowa drogi, prowadzącej do przejścia granicznego Budomierz-Hruszew. Inwestycja powinna zostać oddana do użytku za dwa lata.
   Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego w Budomierzu wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów-Budomierz”. Koszt inwestycji to łącznie 91 000 000 zł, z tego 77 350 000 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   Dla gminy Lubaczów to kolejna szansa na ożywienie gospodarcze. Szczególnie ważna ze względu na niskie uprzemysłowienie terenu. Nowe miejsca pracy, rozwój przedsiębiorczości i promocja lubaczowszczyzny to najczęściej wymieniane oczekiwania mieszkańców.
   Budowę drogi dojazdowej jak również przejścia granicznego z Ukrainą realizuje firma Erbud.
   4 października 2010 r. uroczyście inwestycję rozpoczęto. Łopaty pod nową drogę wkopali wykonawcy, inwestorzy - Wojewoda Podkarpacki i przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz posłowie i władze samorządowe.
   W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli również miejscowi radni i mieszkańcy Budomierza.  – Pamiętam jak tu na grzyby chodziłem, jednego roku było tu podobno dwa tysiące prawdzików, a teraz - droga tędy pójdzie – komentuje jeden z mieszkańców.
    -Wiem, że budowa przejścia to było marzenie społeczności lubaczowskiej, a teraz mamy kolejną inwestycję spójną, z tą już rozpoczętą, nie ma nic istotniejszego jak budowanie krwioobiegu dla kraju, czyli systemu transportu, dodatkowo tu tworzony jest wizerunek naszego państwa, tędy przebiega zewnętrzna granica Unii Europejskiej – tak podczas uroczystego rozpoczęcia budowy drogi o ważności tych inwestycji mówił Wojewoda Podkarpacki.
   - Dla gminy Lubaczów to jeden z najszczęśliwszych dni w tym roku, pierwszy był w maju, gdy wmurowywaliśmy kamień węgielny pod budowę przejścia, drugi jest dziś, gdy otwieramy budowę drogi dojazdowej – dodaje wójt gminy Lubaczów.(mag) 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-05 13:02:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-05 14:08:41
 
    Commenius w Baszni Dolnej - wizyta w Urzędzie Gminy nauczycieli z Anglii,Francji, Hiszpanii i Turcji

   Tuż po zakończonych międzynarodowych warsztatach w gimnazjum w Baszni Dolnej, kolejny projekt z Comeniusa rozpoczął się w szkole podstawowej. Na tygodniową wizytę studyjną przyjechali nauczyciele z Anglii, Francji, Hiszpanii i Turcji. 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-08 13:50:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-18 14:36:47
 
    Konferencja Podsumowująca Program Integracji Społecznej

   Realizacja P I S-u w Gminie Lubaczów dobiegła końca. 15 września 2010 r. zakończył się program, w którym brali udział mieszkańcy gminy – dzieci i młodzież, dorośli, bezrobotni, sportowcy, strażacy i koła gospodyń wiejskich.
   Program Integracji Społecznej skierowany był do wszystkich, których przedstawiciele określili swoje społeczne potrzeby podczas budowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubaczów na lata 2008-2014.
   – Teraz, po zakończeniu Programu tego dokumentu nie powinniście odkładać na półkę, ma on wam służyć przy realizacji kolejnych projektów, w nim zapisane są wasze oczekiwania, z niego powinniście korzystać przy aplikowaniu o kolejne środki z programów społecznych, on powinien was integrować – mówiła podczas podsumowującej konferencji Elżbieta Tomczak – regionalny koordynator PIS-u.
Cel programu, a więc przede wszystkim integracja – został z pewnością osiągnięty. Bez porównania do lat ubiegłych wzrosła również aktywność społeczna i umiejętność wnioskowania o dofinansowanie zadań z innych dostępnych źródeł.
   - Zadowolenia nie da się ukryć, bo nauczyliśmy się sięgać wspólnie po środki, które przeznaczaliśmy na nasze konkretnie określone społecznie potrzeby, w szkołach dodatkowe zajęcia doskonalące i wyrównawcze, w centrach wsi wydarzenia kulturalne, które pokoleniowo nas integrowały, dla nieaktywnych zawodowo kursy, dla kół gospodyń promocja Kresowego Jadła, które jest już znane w całym regionie, dla seniorów, dzieci, młodzieży rozrywka od sportowej po tradycyjne biesiadne wieczorki, dla sportowców i strażaków aktywność i rozwój – mówi członek Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, jeden z beneficjentów z PIS-u.
   Pula środków na realizację projektów, jaką w ciągu trzech lat otrzymała Gmina Lubaczów z PPWOW (przyp. red. Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich) wyniosła 509 415 zł. (mag)


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-11 14:21:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-11 14:22:42
 
    Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo


   Dziś, na pamiątkę powołania pierwszego w Europie ministerstwa oświaty publicznej - KEN-u, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest on dla nas niezwykle ważny. Rocznica powstania tej instytucji przypomina bowiem o wiodącej roli wychowawczej nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty skierowanej do całego młodego pokolenia.
   Kształcenie dzieci i młodzieży, otwieranie im nowych światów, przewodzenie w radościach i wsparcie w chwilach trudniejszych to wielka misja, w tym szczególnym dniu chciałbym więc, przede wszystkim, podziękować Państwu za jej wypełnianie.
   Poprzez Waszą pracę młodzi ludzie mogą odkrywać swoje talenty i pasje, Wy motywujecie ich do zmagań ze słabościami, budząc ufność w ich własne możliwości i zachęcając do zdobywania tajników wiedzy. W swoim poświęceniu i życzliwości nie możecie mieć sobie równych, bowiem nie ma bardziej odpowiedzialnych zawodów, które dotyczą wychowania młodego pokolenia i wprowadzenia go w dorosłe życie.
   Stoicie Państwo na straży nauki, która naszym uczniom przynieść powinna dobry start w dorosłe życie. Będąc pełen uznania dla wykonywanej przez Was pracy pedagogicznej i wychowawczej wszystkim pracownikom szkoły składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji, radości, zdrowia oraz zawodowego spełnienia. Niech również w naszych gminnych szkołach uczniowie mają szansę poszczycić się wysokimi wynikami i szczególnymi osiągnięciami, tak zbiorowymi jak indywidualnymi. Niech idea Stanisława Poniatowskiego, przynosząc urzeczywistnienie misji pedagogicznej i wychowawczej w nowoczesnej Europie będzie przez wszystkich z Państwa z powodzeniem kontynuowana.
Z  wyrazami  szacunku:

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław  Kapel

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-13 14:34:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-13 14:51:40
 
    Młodszy referent w Urzędzie Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-15 11:08:03
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-15 11:09:00
 
    II miejsce dla LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej podczas II Targów Lokalnych Grup Działania

   W  minioną niedzielę -17 października parking przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie od wczesnego przedpołudnia tętnił życiem. Ta niecodzienna atmosfera związana była z Targami Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego, które odbyły się po raz drugi. Na 31 LGD, funkcjonujących w naszym regionie, udział w nich wzięło 24.
   Wszyscy wystawcy prezentowali to co u nich najlepsze i warte pokazania. Dominowały tu własne produkty tradycyjne, rękodzieła, regionalne wyroby kulinarne. Poprzez aktywizację Lokalnych Grup Działania połączoną z udziałem w targach, impreza wypełniła swój cel, jakim jest przede wszystkim promocja walorów agroturystycznych, kulinarnych oraz dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów Podkarpacia. Jak podkreślił Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego - Mariusz Bednarz – impreza jest też okazją do zaprezentowania zasad działania i roli tych stowarzyszeń w lokalnych społecznościach oraz – do nawiązania kontaktów, niezbędnych do pracy i wymiany doświadczeń. W tym roku formuła targów została wzbogacona o konkurs na najlepsze stoisko wystawowe. Kapituła konkursowa miała niemały problem z wyborem najlepszego, wywiązała się jednak ze swojej roli, wybierając zwycięzców.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-18 10:04:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-18 11:14:50
 
    Informacja o wynikach naboru

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-21 09:10:19
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-21 09:46:36
 
    Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

   Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
 1. Świadczeń zdrowotnych
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia
 3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 5. Poszanowania intymności i godności
 6. Dokumentacji medycznej
 7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 9. Opieki duszpasterskiej
 10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
   Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:
   Bezpłatna infolinia: 800-190-590   (czynna pn. – pt.  w godz. 9.00 - 21.00) połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora): (22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96
   Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl;   www.bpp.gov.pl

   Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-21 09:42:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-21 09:44:02
 
    Aby ten dom łączył i integrował mieszkańców całej wsi…

   Tymi słowami ks. Mariusz Kot  wyraził swoje życzenia podczas poświęcenia i oddania do użytku odnowionego po gruntownym remoncie domu kultury w Lisich Jamach. Wybudowany na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku obiekt, służył lokalnej społeczności jako centrum kulturalne wsi, miejsce spotkań zebrań, rozrywki, gdzie organizowane były różne formy działalności kulturalnej. Przez wiele lat budynek czekał na generalny remont i zwiększenie jego funkcjonalności. W tym roku życzenia mieszkańców i władz Gminy co do tej placówki udało się zrealizować dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VI: Turystyka i kultura, w ramach projektu pn.  „Wyznaczenie tras turystycznych na terenie gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-25 17:48:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-25 17:50:51
 
    Razem przez pół wieku, a nawet dłużej

   -To piękna chwila. Nawet się nie spodziewaliśmy jak bardzo będziemy ten dzień przeżywać. Przypomnieliśmy sobie początek naszej drogi – mówiły małżeństwa, które odnowiły swoje śluby podczas zorganizowanej przez Gminę Lubaczów uroczystości dla par, z 50-letnim stażem.

   W tym roku jubileusz obchodziło trzydzieści małżeństw. Tyle zgłosiło się do Urzędu Gminy Lubaczów. Aż dziesięć z nich swój związek zawarło jednak przed 1960 r. Były więc pary świętujące złote gody, ale również te, z platynową i diamentową rocznicą.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-28 09:15:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-28 09:35:23
 
    Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy

   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zakwalifikowana żadna osoba do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Lubaczów, spośród spełniających wymagania formalne.
Uzasadnienie:
   Komisja Rekrutacyjna w dniu 22 października 2010 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z pięcioma kandydatami spełniającymi wymagania formalne, w wyniku których żadna osoba nie została zakwalifikowana do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Lubaczów ze względu na:
 •   niewystarczającą znajomość zagadnień z zakresu przepisów prawnych wymienionych w ogłoszeniu o naborze.
Lubaczów, dnia 28 października 2010 r.


Wójt
Wiesław Kapel

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-28 14:48:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-28 14:49:39
 
    Nabór - Młodszy referent w Urzędzie Gminy Lubaczów
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pliki do pobrania:
  -> ogłoszenie


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-10-29 09:44:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-22 11:56:39
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: