Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 22 października 2020,     Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol

   W przededniu Wszystkich Świętych, w Krowicy Samej, odsłonięto pomnik ofiar II wojny światowej, oddając cześć mieszkańcom Krowicy Samej, Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Lasowej i Budomierza, którzy zginęli z rąk nacjonalistów UPA, zostali pomordowani w obozach okupantów i polegli na frontach.
   Obecni mieszkańcy zainicjowali postawienie pomnika, bo z ich wsi w latach 1940-1947 zginęło łącznie 44 osoby. Żadna z tych ofiar nie była przypadkowa, większość straciła życie tylko za to, że była polskiej narodowości. Hołd i pamięć to według Społecznego Komitetu Budowy Pomnika należność wobec tych, którzy nie ugięli się przed napastnikami – ukraińskim, niemieckim i sowieckim.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-02 12:16:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-04 07:53:23
 
    Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

   W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-05 07:27:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-05 07:33:52
 
    Młodszy referent w Urzędzie Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-11-16 08:25:07
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-11-16 08:26:04
 
    Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników urzędów gmin i powiatów Podkarpacia

   Aby zwiększyć możliwości rozwojowe naszej Gminy i regionu , jakie wynikają z członkowstwa Polski
w UE, a także usprawnić działanie kadry, jej dostępność, efektywność oraz sprawność działania, które stanowią istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki i są czynnikami wpływającymi na jej konkurencyjność, nasz urząd stawia na ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Udział  w szkoleniach stanowi jedną z dróg. Aktualnie nasi pracownicy biorą udział w projekcie pt. „Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników urzędów gmin i powiatów Podkarpacia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
   Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.eurourzednik.eu


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-20 13:53:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-30 13:57:51
 
    Podziękowanie

   Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w samorządowych wyborach 2010 r. oddali na mnie swój głos. Wdzięczny za udzielone mi poparcie, na kolejną kadencję, zapewniam Państwa, że zrobię wszystko, by nie zawieść Waszego zaufania.
   Z najwyższą powagą, rzetelnością i osobistym oddaniem będę traktował powierzoną mi funkcję. Wierzę, że we współpracy z wybraną Radą Gminy jeszcze efektywniejszym stanie się nasz rozwój zarówno gospodarczy jak i społeczny, a wszelkie problemy będą rozwiązywane z korzyścią dla nas wszystkich.
   Dziękuję, w imieniu całego samorządu kadencji 2010-2014, za Państwa aktywne uczestnictwo w tych wyborach, za głosy poparcia udzielone radnym w nich wybranym, oraz wszystkim pozostałym, którzy wyszli do Państwa z propozycją reprezentowania Waszych potrzeb.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-22 11:55:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-07 12:31:21
 
    Od pomysłu do sukcesu

   Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt:"Od pomysłu do sukcesu"
   Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie: 06.12.2010r. – 17.12.2010r. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 osobiście w Punktach Rekrutacyjnych:
 •  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju  Regionalnego S.A.
  Ul. M. Dąbrowskiej 15, 39 – 400 Tarnobrzeg
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów
 • Podkarpacka Izba Gospodarcza
  Ul. Lewakowskiego 14, 38 – 400 Krosno
 • Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Ul. ks. P. Skargi 7/1, 37 – 700 Przemyśl
 lub wysyłając Pocztą/Kurierem za potwierdzeniem odbioru  wyłącznie do siedziby Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
ze strony internetowej projektu www.odpomysludosukcesu.pl
w siedzibie Biura Projektu: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15/210,  39 – 400 Tarnobrzeg


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-23 10:21:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-23 10:35:44
 
    Postaw na własny biznes

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają do uczestnictwa w III edycji projektu pt. „Postaw na własny biznes” realizowanego w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego,  jarosławskiego, przeworskiego, miasta Przemyśl, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) i należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby po 45 roku życia


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-23 10:30:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-20 09:20:50
 
    Konsultacje

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-26 14:42:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-26 15:47:39
 
  (Z)  I sesja Rady Gminy Lubaczów

   Serdecznie zapraszam na I sesję Rady Gminy Lubaczów w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz. 9:00 w budynku Domu Kultury w Młodowie.
   Porządek obrad obejmuje między innymi: wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór na radnego Rady Gminy Lubaczów, ślubowanie radnych,  stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów, wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy, wybór przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy, powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lubaczów, informacja o działalności Wójta między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Gminy, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-30 13:38:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-30 13:53:44
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: