Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 25 maja 2024,     Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    "Orlik" w Baszni Dolnej
   
   Uchwałą Nr XLII/807/10, Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej dla Gminy Lubaczów na realizację w 2010 kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej.
   Program „Moje Boisko – Orlik 2012” obejmuje budowę  kompleksu sportowo- rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:
a) dwa boiska sportowe:
- boisko piłkarskie 
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej
b) budynek  sanitarno-szatniowy
c) oświetlanie kompleksu


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-05 07:57:54
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-02-05 08:13:56
 
    Procedura postępowania przy podłączaniu budynków do istniejącej gminnej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

   Poniżej do pobrania jest procedura postępowania przy podłączaniu budynków do istniejącej gminnej sieci  wodociągowej / kanalizacyjne.

Pliki do pobrania:
  -> Procedura


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-11 08:48:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-02-12 10:59:45
 
    Zwrot podatku akcyzowego wartego w cenie oleju napędowego

   Od 1 - 31 marca 2010 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
   Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r.
   Druk wniosku dostępny jest do pobrania poniżej, na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w Urzędzie Gminy, pok. nr 19.
   Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego: 86 litrów  x  ilość ha użytków rolnych  x  stawka 0,85 zł .
   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia  złożenia wniosku.
   Pieniądze wypłacane będą od  4 - 31 maja 2010 r.    
   Drugi termin składania wniosków przypada na okres od 1 - 30 września 2010 r.Pliki do pobrania:
  -> Formularz wniosku


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-11 09:14:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-02-11 09:17:08
 
  (Z)  Turniej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-11 09:25:22
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-02-11 09:35:53
 
    Zaproszenie na ferie

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-11 09:28:18
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-02-11 09:28:30
 
    XVIII Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie"

   Konkurs recytatorski odbył się 09 lutego 2010 r. w Domu Kultury w Lubaczowie. W tym roku przebiegał pod hasłem Mnie ta Ziemia od innych jest droższa. 
   Konkurs został zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP w Lubaczowie we współpracy z Powiatowym Centrum  Kultury i Sportu  w Lubaczowie.
  Celem imprezy była min. promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, prezentacja dorobku artystycznego gromad i drużyn, propagowanie piękna poezji i prozy wśród dzieci i młodzieży, a także budowanie  i podtrzymywanie tożsamości kulturowej.
   Konkurs miał za zadanie kształtować w młodym pokoleniu patriotyczne postawy, uczyć szacunku do ojczyzny, podtrzymywać tożsamość narodową. W trakcie trwania konkursu realizowany był program profilaktyczny Wiem, co dla mnie najlepsze.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-11 09:31:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-02-11 09:34:26
 
    American West

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-12 10:58:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-15 10:56:16
 
    Zintegrowana, wieloaspektowa strategia budowy systemu wsparcia aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego

   Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska uzyskało wstępną akceptację Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) na realizację projektu pod nazwą: „Zintegrowana, wieloaspektowa strategia budowy systemu wsparcia aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego” w ramach Szwajcarsko – Polsko Funduszu Współpracy.
   Celem projektu jest wdrożenie pilotażowych instrumentów wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji okołobiznesowych z obszaru Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji eksportu oraz nawiązywania i rozwoju kontaktów gospodarczych z podmiotami  z obszaru Unii Europejskiej.
   W ramach procesu przygotowania końcowej wersji projektu strona szwajcarska przyznała Euroregionowi środki z Funduszu Przygotowania Projektów. Środki te przeznaczone są między innymi na przeprowadzenie analizy rynku potencjalnych beneficjentów funduszy grantowych, które będą  zarządzane przez Stowarzyszenie.
   Celem badań ankietowych realizowanych na zlecenie Stowarzyszenia przez firmę BD Center jest między innymi określenie potrzeb potencjalnych wnioskodawców, identyfikacja głównych pól interwencji przygotowywanych funduszy oraz określenie zakresu kwalifikowalności kosztów   w ramach funduszy grantowych. W związku z potrzebą dotarcia do jak największej ilości respondentów zdecydowano na równoległe zamieszczenie informacji o badaniu wraz z ankietami  w Internecie.
  Zbieranie informacji w ramach badania trwać będzie do dnia 24.02.2010.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-15 07:43:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-02-15 07:47:55
 
    Uprawa warzyw dla Dawtony szansą rozwoju naszego regionu
Informacja z dnia 26-04-2010 r.

Szanowni Państwo
   Informujemy, że  w dniu 29-04-2010 r. o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Załużu odbędzie się spotkanie z szefem punktu skupu ogórka w Moszczanicy Panem Tomaszem Golbą, na którym będzie można podpisać umowy kontraktacji oraz odebrać nasiona ogórków.

   Prosimy o przybycie na spotkanie wraz z danymi niezbędnymi do zawarcia umów (wypełnione blankiety).
Osoby, które nie przybędą na spotkanie będą mogły także zawrzeć umowę kontraktacji i odebrać nasiona  po udaniu się do punktu skupu ogórków do Moszczanicy.

   Dalsze informacje można uzyskać pod nr telefonu kom.: 511-023-920

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-02-16 07:45:44
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-05-07 10:13:08
 
    Zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów

   W dniu 27 lutego (sobota) odbędzie się szkolenie dla mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” nt. „Zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów”. Szkolenie zrealizują członkowie Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w Krakowie oraz pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie – posiadający doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń dla Lokalnych Grup Działania oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Miejsce szkolenia - Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1,  pokój nr 6 (sala narad na parterze) .Pliki do pobrania:
  -> Program szkolenia


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-18 11:40:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-02-18 12:54:08
 
    Aktualnosci Gminne 1/2010

 W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer Aktualności Gminnych (1/2010). Zachęcamy do lektury elektronicznej wersji numeru. Pobierz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-02-26 09:02:19
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-02-26 09:06:31
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: