Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 28 października 2020,     Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy
  Strona główna\ ...\ Aktualności

     „Nareszcie ferie! Nie trać werwy, bawić się można bez przerwy” w Gminnym Ośrodku Kultury i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baszni Dolnej

   W dniu 26.02.2010 roku o godzinie 15.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Baszni Dolnej we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną miało miejsce spotkanie podsumowujące dwutygodniowe zajęcia pod hasłem „Nareszcie ferie! Nie trać werwy, bawić się można bez przerwy”.
   Ferie rozpoczęły się dyskoteką walentynkową,  w której uczestniczyła licznie młodzież  z Baszni i okolic. Codziennie w zajęciach uczestniczyło ponad 10 osób przede wszystkim dzieci z  Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. Zorganizowano wiele atrakcji takich jak :  kółko warcabowo- szachowe prowadzone przez instruktora Andrzeja Szczybyło, konkursy rysunkowe, quizy, gry, zabawy ruchowe, konkurs plastyczny „Pani Zima”. Dzieci uczyły się pieczenia ciast, a także uczestniczyły przy wykonywaniu sałatek owocowych. Odbywały się również mecze piłki siatkowej dla młodzieży ze szkół średnich i starszej w hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. W dniu 19 lutego odbył się wyjazd do kina w Lubaczowie na film
pt. „Epoka lodowcowa 3.Era dinozaurów”.
   Za uczestnictwo w zajęciach dla dzieci został przygotowany poczęstunek i zostały wręczone nagrody rzeczowe.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-04 10:20:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-04 11:16:47
 
    Z trzech stron pogląd na przyrodę

   Środowisko naturalne to wielkie bogactwo i dziedzictwo, o które wszyscy musimy dbać. Dbać w taki sposób, by móc przekazać je dalszym pokoleniom – tymi słowami Konsul Stanów Zjednoczonych Benjamin Ousley Naseman rozpoczął konferencję przyrodniczą o ochronie przyrody Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
   Spotkanie z dnia 1 marca 2010 r. z konferencją pt. „Formy ochrony przyrody w Polsce, na Ukrainie i w USA” Gmina Lubaczów zorganizowała we współpracy z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie i z Muzeum Kresów w Lubaczowie.
   Przewodniczyli mu dyplomaci Konsul Benjamin Ousley Naseman i jego doradca Iwona Sadecka z konsulatu USA, Miron Yankiv –Radca Minister Ambasady Ukrainy w Warszawie, przez videołącza Marek Skulimowski –Z-ca Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku oraz Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki. Audytorium stanowili przedstawiciele samorządu lokalnego, praktycy tematu, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji przyrodniczych współpracujących z Gminą Lubaczów i naukowcy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-04 10:36:04
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-04 10:37:33
 
    O demokracji – w rocznicę reaktywacji samorządu

   Inaugurując obchody XX rocznicy przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce Gmina Lubaczów oprócz konferencji przyrodniczej i wystawy American West zorganizowała również spotkanie informacyjne o obywatelskich akcjach. Poprowadził je konsul Benjamin Ousley Naseman i jego doradca Iwona Sadecka – z Konsulatu Generalnego w Krakowie.
   Odbiorcami prelekcji o zachowaniach społecznych w aspekcie wyborów prezydenckich była młodzież gimnazjalna szkół gminnych, a także licealiści z Lubaczowa i Oleszyc. 
   Amerykański przykład – z wyborów, w których zwyciężył Obama jest łatwy do przełożenia na polską rzeczywistość. Najważniejsze jest bowiem zaangażowanie społeczne oraz świadomość, że każdy, pojedynczy głos jest ważny. Przygotowania do akcji, w których kolejki ustawiały się do wyborczych lokali – to tylko jeden z przykładów włączania się w życie obywatelskie młodych ludzi.
Po dwudziestu latach funkcjonowania nowej polskiej rzeczywistości młodzież coraz chętniej bierze udział w akcjach informacyjnych, dotyczących ich udziału w lokalnej rzeczywistości.
    Stąd też spotkanie z konsulem amerykańskim – organizatorzy mają wielką nadzieję, że stanie się ono inspiracją dla młodych, by swoją przynależność do samorządu potraktowali poważnie i w przyszłości aktywnie w nim uczestniczyli.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-04 13:16:19
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-04 13:17:13
 
    "DZIEŃ OTWARTY" w Urzędzie Skarbowym w Lubaczowie

   Urząd Skarbowy w Lubaczowie zaprasza na "DZIEŃ OTWARTY", 6 marca 2010r. w godzinach od 9:00 do 13:00 pracownicy będą udzielać pomocy w wypełnianiu formularzy i przybliżać podatnikom specyfikę pracy urzędu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-05 07:38:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-05 07:41:19
 
    VI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

   Zgodnie z par.15 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Zarząd LGD zwołuje w dniu 18 marca (czwartek) VI Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godz. 15.00 w Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Zapraszamy Pana/Panią do udziału w obradach.
Porządek obrad VI Walnego Zebrania:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Podjęcie uchwał:
  • Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD „RZL” za 2009 rok,
  • Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2009 rok,
  • Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok
  • Udzielenie absolutorium Zarządowi LGD „RZL” za 2009 rok.
  • Uchwała w sprawie składek członkowskich na rok 2010
  • Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
  • Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
  • Zatwierdzenie Regulaminu Biura LGD
 5. Wybory uzupełniające.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.
   W dniu 19 stycznia 2010 r. pisemną rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożyła Pani Monika Harasymowicz. Zachodzi potrzeba uzupełnienia składu Zarządu przez Walne Zebranie.
   Z uwagi na ważkość poruszanych tematów oraz niezbędnych decyzji uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

Prezes Zarządu LGD
mgr Jan Gancarz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-09 14:41:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-15 08:55:13
 
    Informacja

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że Wojewoda Podkarpacki Rozporządzeniem nr 2/10 z dnia 3 lutego 2010 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej uchylił obowiązek informowania o organizowaniu polowań na terenie Gminy przygranicznej w odległości mniejszej niż 5 km od linii granicy państwa, któro dotychczas powinno być zgłoszone co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem do właściwego terytorialnie Komendanta Placówki Straży Granicznej.
   Natomiast rozporządzeniem Nr 3/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pas drogi granicznej  oznacza się tablicami  z napisem: „Pas drogi granicznej – wejście zabronione”.
   Pełna treść powyższych rozporządzeń została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 9, poz. 194 i 195. 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-09 14:47:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-09 14:49:19
 
    Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie

1. Agencja Rynku Rolnego udziela – w ramach pomocy de minimis w rolnictwie     – dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
   Pomoc ta jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007. Ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 7500 euro dla jednego przedsiębiorstwa sektora rolnego (producenta rolnego) w okresie trzech lat obrotowych.
   Wnioski można składać  już od 15.01.2010r. we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania producenta OT ARR.

2. Stawki dopłat do 1 ha gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych:
 • 100 zł – w przypadku zbóż , mieszanek zbożowych i pastewnych
 • 160 zł – w przypadku roślin strączkowych
 • 500 zł - w przypadków  ziemniaków

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-10 09:06:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-11 07:06:42
 
    VIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych w Warcabach 100-polowych

    18 marca 2010 o godz. 8.30 w Domu Kultury Młodowie odbędą się VIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych w Warcabach 100-polowych.
   Uczestniczyć w zawodach mogą uczniowie szkół podstawowych z powiatu lubaczowskiego jak również spoza po wcześniejszych zgłoszeniu. Ze względów organizacyjnych zgłoszenie jest obowiązkowe.  Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (komputerowo). Tempo gry: 30 minut na zawodnika.

Zgłoszenie uczestnictwa:
 • telefonicznie: GOK w Lubaczowie 16 632 16 84 wew.17 - Stanisław Myśliwy
 • elektronicznie: e-mail: arja2001@interia.pl
do dnia 16.03.2010 r.  do godz. 10.00 !!

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-12 11:11:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-16 14:36:41
 
    Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej pod hasłem Spotkanie z Druhną Nutką

   Komenda Hufca ZHP w Lubaczowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaczowie, z Powiatowym Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie  oraz Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie zorganizowała po raz kolejny Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej pod hasłem Spotkanie z Druhną Nutką.
   W konkursie wzięło udział 5 gromad zuchowych, 6 drużyn młodszoharcerskich,  5 drużyn starszoharcerskich, 2 drużyny wielopoziomowe oraz 1 drużyna wędrownicza ze szkół z terenu powiatu lubaczowskiego. W sumie do konkursowych zmagań stanęło 135 uczestników, którzy reprezentowali swoje drużyny.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-15 07:37:49
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-15 07:43:45
 
    Szkolenie "Estetyka zagrody, projektowanie zieleni"
Wójt Gminy Lubaczów i Zespół Doradców w Lubaczowie zapraszają na szkolenie nt. "Estetyka zagrody, projektowanie zieleni", które odbędzie się 19 marca 2010 (piątek) o godz. 10.30 w Domu Kultury w Młodowie.
   Zajęcia poprowadzi Pani Marta WierzbickaPODR w Boguchwale.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-15 10:53:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-15 10:56:43
 
    Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, AGD i odpadów wielkogabarytowych

   W dniach 22 i 23  marca 2010 r. odbędzie się na terenie Gminy Lubaczów zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, AGD i odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości posiadających umowy na obiór odpadów komunalnych z PUK Lubaczów lub PGKiM Jarosław, wg poniższego harmonogramu:

22 marca 2010 r.

Miejscowości: Basznia Dolna, Basznia Górna, Podlesie, Huta Kryształowa, Piastowo, Bałaje, Antoniki, Młodów, Karolówka , Borowa Góra, Załuże, Tymce, Mokrzyca, Hurcze

23 marca 2010 r.

Miejscowości: Lisie Jamy, Wólka Krowicka, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Budomierz, Dąbrowa, Krowica Lasowa, Opaka, Dąbków, Szczutków

Uwaga !
   Zużyty sprzęt (kompletny) należy wystawić przed posesją w dniu zbiórki przed godziną 6.00.
 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-17 11:37:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-17 12:04:43
 
    Nabór wniosków

   LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie:
 •  małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 •  operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
   Nabór wniosków trwać będzie od 2 do 30 kwietnia 2010 r.

   Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych naborów na stronie www LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-22 10:58:07
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-22 11:10:13
 
    Kiermasz stroików świątecznych

    23 marca 2010 r. w holu Urzędu Gminy Lubaczów, ul Jasna 1, odbędzie się kiermasz stroików świątecznych przygotowany przez Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie. Początek o godz. 8.30.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-22 17:22:09
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-22 17:24:13
 
    Tradycje i zwyczaje wielkanocne warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Baszni Dolnej
„Tradycje i zwyczaje wielkanocne” warsztaty przeprowadzone w dniu 16 marca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Baszni Dolnej

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-03-23 09:55:01
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-03-23 10:28:22
 
  (Z)  XLIII sesja Rady Gminy Lubaczów

   30 marca 2010 r. o godz. 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje: przyjęcie protokołu spisanego podczas XLII sesji Rady Gminy Lubaczów, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, przedstawienie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2007 – 2013, informację z zakresu rolnictwa, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, wolne wnioski i informacje.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-25 08:37:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-25 08:38:23
 
  (Z)  Wielkanocny Kiermasz Kresowego Jadła

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-29 12:53:54
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-29 12:56:05
 
    Herb Gminy Lubaczów

    W dniu wczorajszym (30.03.2010 r.) Rada Gminy Lubaczów uchwałą nr XLIII/424/2010 ustanowiła herb, flagę i sztandar Gminy Lubaczów oraz uchwałą nr XLIII/425/2010 ustaliła zasady ich używania.
   Poniżej do pobrania obowiązujący wzór  herbu, flagi i sztandaru oraz zasady ich używania. 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-31 14:38:09
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-31 14:42:04
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: