Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 26 września 2020,     Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Postaw na własny biznes - IV edycja

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają do uczestnictwa w IV edycji projektu pt. „Postaw na własny biznes” realizowanego w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów:
 • lubaczowskiego,
 • przemyskiego,
 • jarosławskiego
 • przeworskiego,
 • miasta Przemyśl,
    zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) i należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby po 45 roku życia.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-11 14:53:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-08 10:02:33
 
    

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-14 11:28:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-14 11:29:01
 
    Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych

    Pod poniższym linkiem znajduje się aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2011.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-17 13:19:35
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-17 13:22:06
 
    Nabór - referent w Urzędzie Gminy Lubaczów

   Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pliki do pobrania:
  -> Ogłoszenie


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-18 13:52:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-18 13:54:41
 
    VII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

   Zgodnie z par.15 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Zarząd LGD zwołuje w dniu 26 stycznia 2011 r. (środa) VII Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godz. 15.00Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Zapraszamy członków LGD do udziału w obradach.

Porządek obrad VII Walnego Zebrania Członków:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Podjęcie uchwał:
  • a) Przyjęcie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju:
   • wskaźników celów ogólnych i szczegółowych
   • harmonogramu działań i naborów wniosków
  • b) Uchwała w sprawie składek członkowskich na rok 2011.
 5. Wybory uzupełniające do Rady LGD.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.
   Z uwagi na ważkość poruszanych tematów oraz niezbędnych decyzji uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.
Prezes Zarządu LGD  
mgr Jan Gancarz

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-19 07:04:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-19 12:54:26
 
    Uwaga osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, iż od dnia 01.01.2011 r. Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej, z siedzibą w Rzeszowie, realizuje projekt pt. „Nowa szansa dla Ciebie” w ramach Działania 8.1.2 POKL.
   Celem Projektu jest złagodzenie skutków zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy przeprowadzanych u podkarpackich pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne poprzez objęcie wsparciem 92 osób z terenu województwa podkarpackiego.
   W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. poradnictwo psychologiczne i zawodowe,
 2. szkolenia zawodowe:
  • spawanie metodą MIG131,
  • spawanie metodą TIG141,
  • spawanie metodą MAG135,
  • kurs operator koparko-ładowarki,
 3. pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej:
  • kurs „Prowadzenie działalności gospodarczej”,
  • konkurs na najlepszy biznesplan,
  • wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej (do 40 000 zł),
  • szkolenie z zakresu rozliczenia otrzymanej dotacji,
  • wsparcie pomostowe podstawowe,
  • wsparcie pomostowe przedłużone,
  • doradztwo indywidualne.
   Jednocześnie informujemy, iż termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych związanych z ubieganiem się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaplanowany został na dzień 24.01.2011 r. - 11.02.2011 r.
   Więcej informacji dotyczących projektu dostępnych jest w Biurze Projektu w Rzeszowie pod numerami telefonów: (017) 783-21-13, 787-92-17.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-20 07:17:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-20 07:20:21
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: