Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 października 2020,     Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Zestaw ratownictwa medycznego dla OSP w Lisich Jamach - podziękowanie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach, dla zwiększenia zakresu udzielanej pomocy podczas akcji ratowniczo - gaśniczych, otrzymała zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2011-02-02 11:17:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-02 20:16:26
 
    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pliki do pobrania:
  -> lista


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2011-02-02 13:56:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-02 20:16:38
 
    Puchar Wójta w ręce gospodarzy

   W ostatnią sobotę stycznia hala sportowa w Baszni Dolnej była miejscem zmagań sportowców- Ludowych Klubów Sportowych. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy zgromadził ok. 120 zawodników i działaczy z LKS. Ponadto w turnieju uczestniczył zespół sołectwa Antoniki.
   Przed rozpoczęciem turnieju zawodnicy i działacze uczcili minutą ciszy pamięć przedwcześnie zmarłego Emila Mulińskiego, lubaczowskiego działacza sportowego .
   Zespoły podzielono na dwie grupy. W pierwszej rywalizowały ze sobą: Antoniki – „Orkan” Załuże, „Walter” Opaka- „Huragan” Basznia Dolna.
   W drugiej zmagały się „Graniczni” Krowica – „Zryw” Młodów, „Start” Lisie Jamy – „Rolnik” Wólka Krowicka. Półfinałowe pary tworzyły: Basznia Dolna – Młodów  4:2 ,Korwica – Opaka  2:7.                 
   W meczu o trzecie miejsce Młodów wygrał z Krowicą 7:3. Trofeum - Puchar Wójta Gminy trafił do drużyny „Huragan” Basznia Dolna, która pokonała „Waltera” Opaka  4:0 . 
    Zespoły uczestniczące w turnieju obdarowano  upominkami sportowymi dyplomami  ufundowanymi przez Urząd Gminy Lubaczów. Oprawę sędziowską, medyczną oraz posiłek  zabezpieczył Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.
   Najskuteczniejszy strzelcem zawodów został Maciej Krzych z Baszni Dolnej, zaś najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Piotra Zarębę z Młodowa.  Arbitrami zawodów byli: Mirosław Powroźnik i Józef Pukas .

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-02 20:17:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-03 11:04:19
 
    Żelazna rocznica

   65 lat przeżyli wspólnie Franciszka i Andrzej Huk z Budomierza. W związek małżeński wstąpili tuż po zakończeniu II wojny światowej, 4 września 1945 r.
   Powojenny czas, przyniósł radość, która przetrwała do „żelaznej rocznicy”.
   Świętując swój jubileusz szczęśliwi małżonkowie otrzymali z rąk wójta Wiesława Kapla medale za długoletnie pożycie małżeńskie Prezydenta RP. Oprócz odznaczeń Państwu Huk wręczono również listy gratulacyjne od bpa Wacława Depo, kierownika USC w Lubaczowie i Wójta Gminy Lubaczów.
    Żelaznemu małżeństwu składamy serdeczne życia dalszych lat wspólnego życia  w zdrowiu i szczęściu./mag/Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-07 12:42:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-07 12:43:26
 
    II posiedzenie VII Walnego Zebrania Członków

   Z uwagi na niską frekwencję na Walnym Zebraniu w dniu 26 stycznia 2011 r. Zarząd LGD zwołuje w dniu 10 lutego 2011 r. (czwartek) II posiedzenie VII Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej". Początek o godz. 15.00hotelu Feniks ("U Flisa") w Lubaczowie - I piętro. Zapraszamy członków LGD do udziału w obradach.
   Porządek obrad VI Walnego Zebrania Członków:
1. Podjęcie uchwał:
a) Przyjęcie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju:
- wskaźników celów ogólnych i szczegółowych,
- harmonogramu działań i naboru wniosków,
b) Uchwała w sprawie składek członkowskich na rok 2011.
2. Wybory uzupełniające do Rady LGD.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zamknięcie obrad.
 
   Z uwagi na ważkość poruszanych tematów oraz niezbędnych decyzji uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.
 
Prezes Zarządu LGD
mgr Jan Gancarz

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-08 09:58:59
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-08 10:01:43
 
  (Z)  IV sesja Rady Gminy Lubaczów

   11 lutego 2011 r. o godz. 9.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się  na czwarta sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2010 -2014.
   Porządek obrad obejmuje: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu spisanego podczas trzeciej w kadencji 2010 - 2014 sesji Rady Gminy Lubaczów, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, zmiany organizacji w oświacie gminnej oraz podjęcie uchwał w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Wólce Krowickiej, zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbkowie, zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Załużu w Szkołę Filialną, likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Lubaczów, podjęcie pozostałych uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, zamknięcie obrad.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-08 10:07:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-08 10:17:12
 
    Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym

   Od 1 - 31 marca 2011 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
   Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
   Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl), a także w Urzędzie Gminy, pok. nr 19.
   Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego:
86 litrów   x   ilość ha użytków rolnych   x   stawka 0,85 zł .
   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia  złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą od  2 - 31 maja 2011 r.
   Drugi termin składania wniosków w ramach limitu rocznego przypada na okres od 1 - 30 września 2011 r.


Pliki do pobrania:
  -> Wniosek


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-08 10:21:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-03-23 12:36:06
 
    O powodziówkach i Orlikach z wojewodą i marszałkiem

   Rządowym i samorządowym programom skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji im podległych, m.in. III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz I edycji projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" było poświęcone poniedziałkowe spotkanie zorganizowane przez posła Piotra Tomańskiego  i Wójta gminy Lubaczów Wiesława Kapla.

    W naradzie w siedzibie lubaczowskiego starostwa powiatowego wzięła udział Małgorzata Chomycz, Wojewoda Podkarpacki, Sławomir Miklicz, członek Zarządu Województwa, Józef Michalik, Starosta Lubaczowski, Krzysztof Szpyt, Wicestarosta powiatu oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu lubaczowskiego, a także szefowie i pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu. Dyskutowano o szansach i możliwościach rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w oparciu o rządowe i samorządowe programy pomocowe.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-09 07:06:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-09 07:14:35
 
    Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-09 13:54:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-10 14:02:17
 
    Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-16 17:57:50
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-16 17:57:56
 
    Vademecum Pracy – program aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, iż ABAKUS Konsulting Sp. j. w Rzeszowie, prowadzi rekrutację do projektu pt. "Vademecum Pracy – program aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego" realizowanego w ramach  Działania 6.1.1 POKL.
   Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych
   W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.
   W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:
 • kobiety,
 • osoby  opiekujące się dzieckiem lub osobą zależną,
 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich lub w miastach do 25 tyś. mieszkańców,
 • osoby w wieku 18 – 34
   Uczestnicy mogą skorzystać z następujących kursów:
 • Administrator sieci komputerowych - 48 BO - zajęcia: Podstawy TCP/IP 16h/gr., Sieciowe systemy operacyjne 32h/gr., Bezpieczeństwo systemów baz danych 16h/gr., Warsztaty tworzenia sieci: zarządzanie sieciami komputerowymi- 24 h/gr.
 • Kadry i Płace - 72 BO - zajęcia: Umowy zatrudnienia 24 h/gr., Kadry i płace 48h/gr., Kurs komputerowy – Kadry- 36h/gr., Kurs Płatnik 16h/gr.
 • Sprzedawca- handlowiec - 48 BO - zajęcia: Procesy sprzedaży 32h/gr., Obsługa klienta 16h/gr., Dokumenty w obrocie handlowym 16h/gr., Kurs komp.- program sprzedaż 24h/gr., kurs obsługi kas fiskalnych 12 h/gr.
 • Księgowość z obsługą komputera- 72 BO - zajęcia: Rozliczenia publiczno-prawne 24h/gr., Księgowość i podatki 48h/gr., Kurs komputerowy- księgowość komputerowa 36h/gr., obsługa Płatnika 16h/gr.
 • Barman- Kelner- 48 BO - zajęcia: Kurs "Barman- Kelner" 95 h/gr.
 • Operator koparko- ładowarki JCB kl. III - 48 BO - zajęcia: Kurs specjalistyczny 208 h/gr., w tym egzamin
 • Magazynier- 48 BO - zajęcia: Organizacja magazynu 32h/gr., Dokumenty magazynowe 16h/gr., Kurs obsługi komputera- program magazynowy- 24h/ gr., Kurs obsługi dźwigu załadunkowego HDS- 42 h/gr., Kurs obsługa wózków widłowych 67 h/gr.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-18 10:27:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-18 10:32:57
 
  (Z)  Sesja Rady Gminy Lubaczów

   25 lutego 2011 r. o godz. 9.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje między innymi: zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych,  przedstawienie projektu i uchwalenie budżetu Gminy Lubaczów na 2011 r., podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-18 11:13:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-18 11:18:46
 
    „O wspólnej Europie – ”

   Prezydencja Polski w strukturach zjednoczonej Europy tuż przed nami. Do lipca zostało już niewiele dni, przygotowania trwają wiec w całej Polsce. Również w gminie Lubaczów tematyka związana z Unią Europejska pojawia się częściej, i to już nie tylko w aspekcie praktycznego wykorzystania szans z naszego członkostwa, ale również w obszarze edukacyjnym.
   O genezie powstania unii państw europejskich w Szkole Podstawowej w Baszni Dolnej przedszkolakom z oddziału „0” i uczniom klas od I-III opowiadali konsultanci z Głównego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Na spotkaniu przedstawili również korzyści z funkcjonowania Polski w UE. By zainteresować najmłodszych, konsultanci wizytę urozmaicili zabawą w kolorowanie symboli unijnych, w nagrodę rozdając uczniom szkolne drobiazgi
   Kolejne spotkanie informacyjne zapanowano w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach już w marcu./mag/


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-24 13:14:13
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-24 13:14:44
 
    Gminna współpraca polsko-węgierska

   Od października 2010 r. między samorządem Gminy Lubaczów i Związkiem Gmin Subregionu Erd trwały rozmowy dotyczące nawiązania współpracy. Ustalano wspólne płaszczyzny działania – w tym współpracy samorządowej, oświatowej i kulturalnej, w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego i społeczno-gospodarczej.
   W efekcie Rada Gmina Lubaczów na sesji z dnia 11.02.2011 r. podjęła uchwałę o współpracy Gminy Lubaczów (Rzeczpospolita Polska) ze Związkiem Gmin Subregionu Erd  (Republika Węgierska). Szczegółowe zapisy dotyczące wspólnych działań znajdują się w umowie, przekazanej stronie węgierskiej do ostatecznego zaakceptowania. Uroczyste podpisanie umowy nastąpi już niebawem.
   Węgierski samorząd – Związek Gmin Subregionu Erd - będzie już czwartym partnerem, z którym Gmina Lubaczów nawiąże współpracę. Pierwszą umowę międzynarodową zawarto z Niemirowem (Ukraina) w 2001r., kolejną z Vinne (Słowacja) w 2002 r., Drohomyślem (Ukraina) w 2007 r.
   Dotychczas Gmina Lubaczów w współpracy z zagranicznymi samorządami cyklicznie organizuje Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. Między partnerami trwają również wymiany uczniów szkół gminnych, podejmowane są wspólne debaty na temat środowiska przyrodniczego, kulturowego i promocji regionalnej. Aktywne partnerstwo sprowadza się ponadto do wspólnego aplikowania o europejskie fundusze na szereg zadań społecznych, umacniających współpracę i działania samorządowe w ramach rozwiniętej demokracji i wspólnej, europejskiej płaszczyzny./mag/


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-24 13:15:04
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-24 13:15:30
 
    Pomoc w zdobywaniu środków europejskich

   Od lutego br. wszyscy zainteresowani aplikowaniem o środki z Funduszy Europejskich będą mogli uzyskać bezpłatną poradę od konsultantów z Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
   Oferta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy (m.in. osób indywidualnych, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych – jak Koła Gospodyń Wiejskich, LKS-y, OSP, nauczycieli, przedsiębiorców), którzy z pomysłami na realizację projektów zgłoszą się do Punktu Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Gminy Lubaczów.
Zapytania mogą dotyczyć:
 • diagnozy - zaklasyfikowania pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
 • informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 • danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania).
   Konsultanci służyć będą również pomocą we wstępnej pracy z formularzami aplikacyjnymi i rozliczeniach projektowych.

Miejsce konsultacji:
Punkt Obsługi Przedsiębiorców
ul. Mickiewicza 45, pokój 224
tel. 16 632 18 80
Terminy konsultacji: każdy czwarty czwartek miesiąca, w godz. od 9-13.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-24 13:15:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-24 13:16:48
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: