Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 15 lipca 2024,     Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Zestaw ratownictwa medycznego dla OSP w Lisich Jamach - podziękowanie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisich Jamach, dla zwiększenia zakresu udzielanej pomocy podczas akcji ratowniczo - gaśniczych, otrzymała zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2011-02-02 11:17:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-02 20:16:26
 
    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pliki do pobrania:
  -> lista


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2011-02-02 13:56:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-02 20:16:38
 
    Puchar Wójta w ręce gospodarzy

   W ostatnią sobotę stycznia hala sportowa w Baszni Dolnej była miejscem zmagań sportowców- Ludowych Klubów Sportowych. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy zgromadził ok. 120 zawodników i działaczy z LKS. Ponadto w turnieju uczestniczył zespół sołectwa Antoniki.
   Przed rozpoczęciem turnieju zawodnicy i działacze uczcili minutą ciszy pamięć przedwcześnie zmarłego Emila Mulińskiego, lubaczowskiego działacza sportowego .
   Zespoły podzielono na dwie grupy. W pierwszej rywalizowały ze sobą: Antoniki – „Orkan” Załuże, „Walter” Opaka- „Huragan” Basznia Dolna.
   W drugiej zmagały się „Graniczni” Krowica – „Zryw” Młodów, „Start” Lisie Jamy – „Rolnik” Wólka Krowicka. Półfinałowe pary tworzyły: Basznia Dolna – Młodów  4:2 ,Korwica – Opaka  2:7.                 
   W meczu o trzecie miejsce Młodów wygrał z Krowicą 7:3. Trofeum - Puchar Wójta Gminy trafił do drużyny „Huragan” Basznia Dolna, która pokonała „Waltera” Opaka  4:0 . 
    Zespoły uczestniczące w turnieju obdarowano  upominkami sportowymi dyplomami  ufundowanymi przez Urząd Gminy Lubaczów. Oprawę sędziowską, medyczną oraz posiłek  zabezpieczył Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.
   Najskuteczniejszy strzelcem zawodów został Maciej Krzych z Baszni Dolnej, zaś najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Piotra Zarębę z Młodowa.  Arbitrami zawodów byli: Mirosław Powroźnik i Józef Pukas .

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-02 20:17:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-03 11:04:19
 
    Żelazna rocznica

   65 lat przeżyli wspólnie Franciszka i Andrzej Huk z Budomierza. W związek małżeński wstąpili tuż po zakończeniu II wojny światowej, 4 września 1945 r.
   Powojenny czas, przyniósł radość, która przetrwała do „żelaznej rocznicy”.
   Świętując swój jubileusz szczęśliwi małżonkowie otrzymali z rąk wójta Wiesława Kapla medale za długoletnie pożycie małżeńskie Prezydenta RP. Oprócz odznaczeń Państwu Huk wręczono również listy gratulacyjne od bpa Wacława Depo, kierownika USC w Lubaczowie i Wójta Gminy Lubaczów.
    Żelaznemu małżeństwu składamy serdeczne życia dalszych lat wspólnego życia  w zdrowiu i szczęściu./mag/Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-07 12:42:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-07 12:43:26
 
    II posiedzenie VII Walnego Zebrania Członków

   Z uwagi na niską frekwencję na Walnym Zebraniu w dniu 26 stycznia 2011 r. Zarząd LGD zwołuje w dniu 10 lutego 2011 r. (czwartek) II posiedzenie VII Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej". Początek o godz. 15.00hotelu Feniks ("U Flisa") w Lubaczowie - I piętro. Zapraszamy członków LGD do udziału w obradach.
   Porządek obrad VI Walnego Zebrania Członków:
1. Podjęcie uchwał:
a) Przyjęcie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju:
- wskaźników celów ogólnych i szczegółowych,
- harmonogramu działań i naboru wniosków,
b) Uchwała w sprawie składek członkowskich na rok 2011.
2. Wybory uzupełniające do Rady LGD.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zamknięcie obrad.
 
   Z uwagi na ważkość poruszanych tematów oraz niezbędnych decyzji uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.
 
Prezes Zarządu LGD
mgr Jan Gancarz

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-08 09:58:59
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-08 10:01:43
 
  (Z)  IV sesja Rady Gminy Lubaczów

   11 lutego 2011 r. o godz. 9.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się  na czwarta sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2010 -2014.
   Porządek obrad obejmuje: otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu spisanego podczas trzeciej w kadencji 2010 - 2014 sesji Rady Gminy Lubaczów, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, zmiany organizacji w oświacie gminnej oraz podjęcie uchwał w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Wólce Krowickiej, zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbkowie, zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Załużu w Szkołę Filialną, likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Lubaczów, podjęcie pozostałych uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje, zamknięcie obrad.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-08 10:07:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-08 10:17:12
 
    Informacja Wójta Gminy Lubaczów w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym

   Od 1 - 31 marca 2011 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
   Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
   Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl), a także w Urzędzie Gminy, pok. nr 19.
   Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego:
86 litrów   x   ilość ha użytków rolnych   x   stawka 0,85 zł .
   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia  złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą od  2 - 31 maja 2011 r.
   Drugi termin składania wniosków w ramach limitu rocznego przypada na okres od 1 - 30 września 2011 r.


Pliki do pobrania:
  -> Wniosek


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-08 10:21:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-03-23 12:36:06
 
    O powodziówkach i Orlikach z wojewodą i marszałkiem

   Rządowym i samorządowym programom skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji im podległych, m.in. III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz I edycji projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" było poświęcone poniedziałkowe spotkanie zorganizowane przez posła Piotra Tomańskiego  i Wójta gminy Lubaczów Wiesława Kapla.

    W naradzie w siedzibie lubaczowskiego starostwa powiatowego wzięła udział Małgorzata Chomycz, Wojewoda Podkarpacki, Sławomir Miklicz, członek Zarządu Województwa, Józef Michalik, Starosta Lubaczowski, Krzysztof Szpyt, Wicestarosta powiatu oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu lubaczowskiego, a także szefowie i pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu. Dyskutowano o szansach i możliwościach rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w oparciu o rządowe i samorządowe programy pomocowe.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-09 07:06:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-09 07:14:35
 
    Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego na terenie Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-09 13:54:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-10 14:02:17
 
    Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-16 17:57:50
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-16 17:57:56
 
    Vademecum Pracy – program aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, iż ABAKUS Konsulting Sp. j. w Rzeszowie, prowadzi rekrutację do projektu pt. "Vademecum Pracy – program aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego" realizowanego w ramach  Działania 6.1.1 POKL.
   Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych
   W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.
   W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:
 • kobiety,
 • osoby  opiekujące się dzieckiem lub osobą zależną,
 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich lub w miastach do 25 tyś. mieszkańców,
 • osoby w wieku 18 – 34
   Uczestnicy mogą skorzystać z następujących kursów:
 • Administrator sieci komputerowych - 48 BO - zajęcia: Podstawy TCP/IP 16h/gr., Sieciowe systemy operacyjne 32h/gr., Bezpieczeństwo systemów baz danych 16h/gr., Warsztaty tworzenia sieci: zarządzanie sieciami komputerowymi- 24 h/gr.
 • Kadry i Płace - 72 BO - zajęcia: Umowy zatrudnienia 24 h/gr., Kadry i płace 48h/gr., Kurs komputerowy – Kadry- 36h/gr., Kurs Płatnik 16h/gr.
 • Sprzedawca- handlowiec - 48 BO - zajęcia: Procesy sprzedaży 32h/gr., Obsługa klienta 16h/gr., Dokumenty w obrocie handlowym 16h/gr., Kurs komp.- program sprzedaż 24h/gr., kurs obsługi kas fiskalnych 12 h/gr.
 • Księgowość z obsługą komputera- 72 BO - zajęcia: Rozliczenia publiczno-prawne 24h/gr., Księgowość i podatki 48h/gr., Kurs komputerowy- księgowość komputerowa 36h/gr., obsługa Płatnika 16h/gr.
 • Barman- Kelner- 48 BO - zajęcia: Kurs "Barman- Kelner" 95 h/gr.
 • Operator koparko- ładowarki JCB kl. III - 48 BO - zajęcia: Kurs specjalistyczny 208 h/gr., w tym egzamin
 • Magazynier- 48 BO - zajęcia: Organizacja magazynu 32h/gr., Dokumenty magazynowe 16h/gr., Kurs obsługi komputera- program magazynowy- 24h/ gr., Kurs obsługi dźwigu załadunkowego HDS- 42 h/gr., Kurs obsługa wózków widłowych 67 h/gr.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-18 10:27:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-18 10:32:57
 
  (Z)  Sesja Rady Gminy Lubaczów

   25 lutego 2011 r. o godz. 9.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje między innymi: zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych,  przedstawienie projektu i uchwalenie budżetu Gminy Lubaczów na 2011 r., podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-18 11:13:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-18 11:18:46
 
    „O wspólnej Europie – ”

   Prezydencja Polski w strukturach zjednoczonej Europy tuż przed nami. Do lipca zostało już niewiele dni, przygotowania trwają wiec w całej Polsce. Również w gminie Lubaczów tematyka związana z Unią Europejska pojawia się częściej, i to już nie tylko w aspekcie praktycznego wykorzystania szans z naszego członkostwa, ale również w obszarze edukacyjnym.
   O genezie powstania unii państw europejskich w Szkole Podstawowej w Baszni Dolnej przedszkolakom z oddziału „0” i uczniom klas od I-III opowiadali konsultanci z Głównego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Na spotkaniu przedstawili również korzyści z funkcjonowania Polski w UE. By zainteresować najmłodszych, konsultanci wizytę urozmaicili zabawą w kolorowanie symboli unijnych, w nagrodę rozdając uczniom szkolne drobiazgi
   Kolejne spotkanie informacyjne zapanowano w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach już w marcu./mag/


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-24 13:14:13
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-24 13:14:44
 
    Gminna współpraca polsko-węgierska

   Od października 2010 r. między samorządem Gminy Lubaczów i Związkiem Gmin Subregionu Erd trwały rozmowy dotyczące nawiązania współpracy. Ustalano wspólne płaszczyzny działania – w tym współpracy samorządowej, oświatowej i kulturalnej, w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego i społeczno-gospodarczej.
   W efekcie Rada Gmina Lubaczów na sesji z dnia 11.02.2011 r. podjęła uchwałę o współpracy Gminy Lubaczów (Rzeczpospolita Polska) ze Związkiem Gmin Subregionu Erd  (Republika Węgierska). Szczegółowe zapisy dotyczące wspólnych działań znajdują się w umowie, przekazanej stronie węgierskiej do ostatecznego zaakceptowania. Uroczyste podpisanie umowy nastąpi już niebawem.
   Węgierski samorząd – Związek Gmin Subregionu Erd - będzie już czwartym partnerem, z którym Gmina Lubaczów nawiąże współpracę. Pierwszą umowę międzynarodową zawarto z Niemirowem (Ukraina) w 2001r., kolejną z Vinne (Słowacja) w 2002 r., Drohomyślem (Ukraina) w 2007 r.
   Dotychczas Gmina Lubaczów w współpracy z zagranicznymi samorządami cyklicznie organizuje Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. Między partnerami trwają również wymiany uczniów szkół gminnych, podejmowane są wspólne debaty na temat środowiska przyrodniczego, kulturowego i promocji regionalnej. Aktywne partnerstwo sprowadza się ponadto do wspólnego aplikowania o europejskie fundusze na szereg zadań społecznych, umacniających współpracę i działania samorządowe w ramach rozwiniętej demokracji i wspólnej, europejskiej płaszczyzny./mag/


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-24 13:15:04
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-24 13:15:30
 
    Pomoc w zdobywaniu środków europejskich

   Od lutego br. wszyscy zainteresowani aplikowaniem o środki z Funduszy Europejskich będą mogli uzyskać bezpłatną poradę od konsultantów z Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
   Oferta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy (m.in. osób indywidualnych, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych – jak Koła Gospodyń Wiejskich, LKS-y, OSP, nauczycieli, przedsiębiorców), którzy z pomysłami na realizację projektów zgłoszą się do Punktu Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Gminy Lubaczów.
Zapytania mogą dotyczyć:
 • diagnozy - zaklasyfikowania pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
 • informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 • danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania).
   Konsultanci służyć będą również pomocą we wstępnej pracy z formularzami aplikacyjnymi i rozliczeniach projektowych.

Miejsce konsultacji:
Punkt Obsługi Przedsiębiorców
ul. Mickiewicza 45, pokój 224
tel. 16 632 18 80
Terminy konsultacji: każdy czwarty czwartek miesiąca, w godz. od 9-13.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-02-24 13:15:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-24 13:16:48
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: