Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 20 października 2020,     Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    „Nauka pływania”

   W okresie od marca do czerwca br. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów realizuje projekt zajęć sportowych skierowany do uczniów klas IV wszystkich gminnych szkół podstawowych.
   Z oferty korzysta 90 uczniów pod opieką nauczycieli, w sześciu 15-osobowych grupach. Projekt zakłada 1,5 godzinne zajęcia dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.
   - Jest to niezwykle ważne by uczniom w wieku szczególnie wymagającym stałej aktywności fizycznej, zapewnić atrakcyjną ofertą, z której będą z przyjemnością korzystać. Pływanie jest najlepszym ćwiczeniem wspomagającym prawidłowy rozwój dziecka, pozwala eliminować wady postawy i angażuje całe ciało do wysiłku. Ponadto, to kompleksowe ćwiczenie organizmu, a dodatkowo - nauka pływania pod okiem instruktora jest bezpieczna i kształtuje sportowe umiejętności ucznia w sposób profesjonalny – mówi Waldemar Łuczak – nauczyciel wychowania fizycznego, który jest z jednym opiekunów grupy czwartoklasistów.
   Uczniowie korzystają z najbliższej krytej pływalni w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju. Stowarzyszenie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  pozyskało na ten cel 25.000 zł, z czego dodatkowy udział własny Gminy Lubaczów na dojazdy uczniów do Horyńca wynosi 3.000 zł./mag/


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-01 13:39:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-01 14:45:50
 
    Konkurs na opracowanie znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów

   Wójt Gminy Lubaczów ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów w postaci logo Gminy.
   Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego - logo Gminy, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym oraz powiązaniem identyfikacyjnym z Gminą Lubaczów. Znak graficzny może nawiązywać do historii Gminy i posiadanego bogactwa przyrodniczo-kulturowego a także uwzględniać bieżące działania i kierunki rozwoju Gminy Lubaczów. Organizator konkursu sugeruje jako myśl przewodnią przy realizacji prac konkursowych, hasło „Poczuj magię Kresów w Gminie Lubaczów” lub „Zasmakuj Kresów w Gminie Lubaczów”, które może ulec modyfikacji po rozstrzygnięciu konkursu.
   Wyłoniona praca zostanie nagrodzona nagrodą pieniężną.
   Prace Konkursowe należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach urzędowania lub przesłać przesyłką poleconą na adres: Urzędu Gminy Lubaczów,  do dnia 30 czerwca 2011 r. (obowiązuje data dostarczenia do sekretariatu Urzędu Gminy).
   Pozostałe szczegóły w regulaminie konkursu.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-02 07:03:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-17 14:40:43
 
    Klikajmy by wygrać plac zabaw w Młodowie!

   Z okazji 100. jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia najmłodszych.
W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski.
   NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności.
   Gmina Lubaczów zgłosiła lokalizację przyszłego placu zabaw w Młodowie obok Remizy Strażackiej. Jednak żeby inwestycja mogła powstać potrzebne jest zaangażowanie w tą akcję całej gminy Lubaczów.

Zarejestruj się teraz

Głosuj codziennie

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-03 08:48:07
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-10-26 13:34:56
 
    Zbliża się termin zakończenia samospisu internetowego

   Gminne Biuro Spisowe w Lubaczowie zachęca mieszkańców Gminy Lubaczów, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 do skorzystania z możliwości samodzielnego spisania się poprzez serwis internetowy http://www.spis.gov.pl.
   Jednocześnie informujemy, że samospisu internetowego można dokonać tylko do 16 czerwca br.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-09 09:42:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-09 09:51:01
 
    Ogłoszenie Wójta Gminy Lubaczów o przeprowadzeniu wyborów na ławników Sądu Rejonowego w Lubaczowie

   Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.).
   Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia  12 maja  2011 r. Rada Gminy Lubaczów na kadencję 2012-2015 dokona wyboru 1 ławnika dla potrzeb Sądu Rejonowego w Lubaczowie:
   Ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od  roku,
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-14 08:47:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-15 08:20:43
 
    Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy

Pliki do pobrania:
  -> Ogłoszenie


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-14 11:52:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-14 11:53:14
 
    Nabór nauczycieli do tworzonej Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

   Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie ogłasza nabór nauczycieli do tworzonej Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-17 12:25:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-17 12:32:26
 
  (Z)  Zawody sportowo-pożarnicze

    3 lipca 2011 r. o godz. 14.00 na stadionie sportowym w Załużu odbędą się Zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i  młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Lubaczów.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-22 07:39:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-29 12:47:24
 
    Jeśli rozwijać działalność gospodarczą to tylko na obszarach wiejskich

   Zachęcamy do lektury artykułu z Rzeczpospolitej z piątku 24.06.2011. pt."Jeśli rozwijać działalność gospodarczą to tylko na obszarach wiejskich".Pliki do pobrania:
  -> Artykuł


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-27 08:12:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-27 08:50:37
 
    INFOMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

   Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
   Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
   Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
   Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.”
  
   Spis kontrolny
zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.
  
Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

   Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

   Jednocześnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

Gminny Komisarz Spisowy


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-29 09:25:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-29 09:30:38
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: