Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 15 lipca 2024,     Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    „Nauka pływania”

   W okresie od marca do czerwca br. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów realizuje projekt zajęć sportowych skierowany do uczniów klas IV wszystkich gminnych szkół podstawowych.
   Z oferty korzysta 90 uczniów pod opieką nauczycieli, w sześciu 15-osobowych grupach. Projekt zakłada 1,5 godzinne zajęcia dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.
   - Jest to niezwykle ważne by uczniom w wieku szczególnie wymagającym stałej aktywności fizycznej, zapewnić atrakcyjną ofertą, z której będą z przyjemnością korzystać. Pływanie jest najlepszym ćwiczeniem wspomagającym prawidłowy rozwój dziecka, pozwala eliminować wady postawy i angażuje całe ciało do wysiłku. Ponadto, to kompleksowe ćwiczenie organizmu, a dodatkowo - nauka pływania pod okiem instruktora jest bezpieczna i kształtuje sportowe umiejętności ucznia w sposób profesjonalny – mówi Waldemar Łuczak – nauczyciel wychowania fizycznego, który jest z jednym opiekunów grupy czwartoklasistów.
   Uczniowie korzystają z najbliższej krytej pływalni w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju. Stowarzyszenie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  pozyskało na ten cel 25.000 zł, z czego dodatkowy udział własny Gminy Lubaczów na dojazdy uczniów do Horyńca wynosi 3.000 zł./mag/


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-01 13:39:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-01 14:45:50
 
    Konkurs na opracowanie znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów

   Wójt Gminy Lubaczów ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów w postaci logo Gminy.
   Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego - logo Gminy, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym oraz powiązaniem identyfikacyjnym z Gminą Lubaczów. Znak graficzny może nawiązywać do historii Gminy i posiadanego bogactwa przyrodniczo-kulturowego a także uwzględniać bieżące działania i kierunki rozwoju Gminy Lubaczów. Organizator konkursu sugeruje jako myśl przewodnią przy realizacji prac konkursowych, hasło „Poczuj magię Kresów w Gminie Lubaczów” lub „Zasmakuj Kresów w Gminie Lubaczów”, które może ulec modyfikacji po rozstrzygnięciu konkursu.
   Wyłoniona praca zostanie nagrodzona nagrodą pieniężną.
   Prace Konkursowe należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach urzędowania lub przesłać przesyłką poleconą na adres: Urzędu Gminy Lubaczów,  do dnia 30 czerwca 2011 r. (obowiązuje data dostarczenia do sekretariatu Urzędu Gminy).
   Pozostałe szczegóły w regulaminie konkursu.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-02 07:03:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-17 14:40:43
 
    Klikajmy by wygrać plac zabaw w Młodowie!

   Z okazji 100. jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia najmłodszych.
W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski.
   NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności.
   Gmina Lubaczów zgłosiła lokalizację przyszłego placu zabaw w Młodowie obok Remizy Strażackiej. Jednak żeby inwestycja mogła powstać potrzebne jest zaangażowanie w tą akcję całej gminy Lubaczów.

Zarejestruj się teraz

Głosuj codziennie

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-03 08:48:07
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-10-26 13:34:56
 
    Zbliża się termin zakończenia samospisu internetowego

   Gminne Biuro Spisowe w Lubaczowie zachęca mieszkańców Gminy Lubaczów, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 do skorzystania z możliwości samodzielnego spisania się poprzez serwis internetowy http://www.spis.gov.pl.
   Jednocześnie informujemy, że samospisu internetowego można dokonać tylko do 16 czerwca br.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-09 09:42:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-09 09:51:01
 
    Ogłoszenie Wójta Gminy Lubaczów o przeprowadzeniu wyborów na ławników Sądu Rejonowego w Lubaczowie

   Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.).
   Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia  12 maja  2011 r. Rada Gminy Lubaczów na kadencję 2012-2015 dokona wyboru 1 ławnika dla potrzeb Sądu Rejonowego w Lubaczowie:
   Ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od  roku,
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-14 08:47:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-15 08:20:43
 
    Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy

Pliki do pobrania:
  -> Ogłoszenie


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-14 11:52:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-14 11:53:14
 
    Nabór nauczycieli do tworzonej Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

   Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Gminy Lubaczów w Lubaczowie ogłasza nabór nauczycieli do tworzonej Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-17 12:25:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-17 12:32:26
 
  (Z)  Zawody sportowo-pożarnicze

    3 lipca 2011 r. o godz. 14.00 na stadionie sportowym w Załużu odbędą się Zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i  młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Lubaczów.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-22 07:39:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-29 12:47:24
 
    Jeśli rozwijać działalność gospodarczą to tylko na obszarach wiejskich

   Zachęcamy do lektury artykułu z Rzeczpospolitej z piątku 24.06.2011. pt."Jeśli rozwijać działalność gospodarczą to tylko na obszarach wiejskich".Pliki do pobrania:
  -> Artykuł


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-27 08:12:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-27 08:50:37
 
    INFOMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

   Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
   Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
   Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
   Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.”
  
   Spis kontrolny
zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.
  
Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

   Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

   Jednocześnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

Gminny Komisarz Spisowy


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-29 09:25:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-29 09:30:38
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: