Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 26 września 2020,     Imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Wyjazdy uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Baszni Dolnej w ramach projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie) na Łotwę oraz do Okuninki – Jezioro „Białe”

   W dniach od 30.05. do 03.06.2011 grupa czterech nauczycieli: B. Dydyk, E. Pietraszek, T. Rozwód,  M. Frant oraz pięciu uczniów: I. Krasnokucka, A. Burat, J. Duda, A. Ślusarz, A. Oleszycka, Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej, wzięła udział w ostatnim już spotkaniu studyjnym w ramach projektu Comenius „Świadomość znaczenia wody w odniesieniu do odpowiedzialności za środowisko (W.A.T.E.R.)”. Niniejsze spotkanie odbyło się w miejscowości Vilaka, na Łotwie.
   Celem wizyty było podsumowanie projektu oraz wypracowanie raportu końcowego. W trakcie wspólnej pracy nie zabrakło również czasu na zwiedzanie i odpoczynek. Uczestnicy spotkania w trakcie pobytu na Łotwie zostali oprowadzeni po miasteczku Vilaka, wzięli udział w spotkaniu z tamtejszym Wójtem, później zaś odwiedzili starołotewską gospodę, gdzie min. obserwowali tradycyjny wypiek chleba. W kolejnych dniach, przybyli goście zwiedzili stare miasteczko Alūksne, gdzie odwiedzili min. „Labirynt Przyrodniczy” – miejsce, którym znajduje się ciekawa kolekcja minerałów fluorescencyjnych. Ostatni dzień pobytu, uczestnicy spotkania spędzili zwiedzając stolicę państwa – Rygę.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-01 10:30:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-01 10:37:55
 
    „Nowy zawód – nowe jutro"

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, iż Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 1.06.2011 r. realizuje projekt pt. „Nowy zawód – nowe jutro" – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa.
    Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy, zamieszkujący w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25tys. mieszkańców, którzy wykonują działalność rolniczą, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gosp.) lub odchodzących z rybołówstwa (rybactwa) (osoby będące zatrudnione przy połowie ryb i innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych, a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gosp.) zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-01 11:43:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-01 11:53:38
 
    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 1-wszą środę lipca, tj. w dniu 06.07.2011 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób ochodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-04 12:21:47
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-04 12:24:42
 
    Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubaczowie

   Od 18 czerwca b.r. Ochotnicze Straże Pożarne z ternu gminy Lubaczów mają nowe władze. Na posiedzeniu w Krowicy Samej w głosowaniu tajnym spośród zarządu wybrani zostali:
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubaczowie – Krzysztof Szczybyło
Wiceprezesi – Bronisław Koczan i Henryk Przeszłowski
Sekretarz – Danuta Dudzińska
Skarbnik – Józef Strojny
   Na stanowisku komendanta Gminnego pozostał kolejną kadencję Jan Chomyszyn.
   Wybory w Ochotniczych Strażach pożarnych odbywają się co 5 lat. Tegoroczne przyniosły zmianę na stanowisku Prezesa. Przez 20 ostatnich lat funkcję tą pełnił Bronisław Koczan.
   Za prezesowanie w trakcie dwóch dekad ustępującemu prezesowi dziękowali wszyscy uczestnicy zjazdu, odnosząc się do całokształtu jego społecznej pracy z wielkim uznaniem i szacunkiem. /mag/

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-05 08:23:13
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-06 10:23:38
 
    Od pacyfikacji Załuża – Czarnego minęło już 70 lat
„A gdybym zapomniał o nich, Ty Boże Wielki na Niebie zapomnij o mnie”
                                /A.Mickiewicz/

   Od pacyfikacji Załuża – Czarnego minęło już 70 lat.
   W rocznice mordu dokonanego na mieszkańcach tej miejscowości Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Opieki M.B. w Załużu, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie i Samorząd Wsi Załuże zorganizował uroczystość religijno - patriotyczną, by upamiętnić tych, którzy dostali nieuzasadniony wyrok śmierci.
    Przy krzyżu w przysiółku Czarne, gdzie rozegrały się tragiczne wydarzenia w 1941 r.  wspólną modlitwą mieszkańców sołectwa, kombatantów i władz samorządowych rozpoczęły się rocznicowe obchody. Kolejno, również na miejscowym cmentarzu uczestnicy spotkania oddali cześć wszystkich ofiarom pacyfikacji.
   Mszę Św. za niewinnie pomordowanych odprawili ks. Andrzej Stopyra i ks. Jan Cielica. W obchody włączyła się młodzież, występując z montażem słowno-muzycznym.
   Po Mszy Św. pod pamiątkową tablicą, wmurowaną w ścianę kościoła przedstawiciele instytucji, organizacji i samorządów uczestniczących złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
   Oprawę uroczystości z Apelem Poległych zapewniła jednostka „Strzelec”./mag/

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-05 14:19:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-06 10:35:48
 
  (Z)  "Festiwal Kultur i Kresowego Jadła" i Gala Myśliwska 2011

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-06 14:16:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-06 14:18:42
 
    Deszcz im nie straszny!

   Zaplanowane w Załużu na 3 lipca Zawody Pożarnicze drużyn OSP z terenu gminy Lubaczów odbyły się mimo deszczowej aury. Strażakom widać nie straszna pogoda, a do wody naturalnie są przyzwyczajeni.
   W zawodach startowały wszystkie jednostki męskie, a także kobiety z żeńskiej drużyny w Młodowie i młodzież.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-07 14:54:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-07 14:58:39
 
    Zmiana: dodatki mieszkaniowe i stypendia szkolne

   Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 r. wnioski o przyznanie:
  • dodatków mieszkaniowych,
  • pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)
   obsługiwane są przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
   Wnioski te można składać bezpośrednio w pokoju nr 9 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-08 11:59:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-08 12:02:56
 
    Zmiana instytucji zajmującej się sprawami związanymi z dowozem uczniów do szkół

   Informujemy, że sprawy związane z dowozem uczniów do szkół, w tym refundacja kosztów biletów realizowane dotychczas przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Lubaczów od 1 lipca 2011 r. obsługiwane są przez Urząd Gminy Lubaczów.
   Wnioski w tych sprawach można składać na sekretariacie Urzędu lub bezpośrednio u Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty w pokoju nr 14.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-08 12:03:04
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-08 12:05:42
 
    Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów w postaci logo Gminy

   7 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Lubaczów do oceny prac nadesłanych do konkursu na opracowanie projektu logo Gminy. Niestety, żadna z ocenianych prac nie spełniła wymagań i oczekiwań organizatora konkursu w stopniu umożliwiającym akceptację i nominowanie do nagrody głównej.
   Mając na uwadze powyższe, zgodnie z rozdziałem IX ust.3. Regulaminu Konkursu, Komisja postanowiła zakończyć konkurs bez przyznania nagrody. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej oraz wyniki w załączeniu.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-11 10:24:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-11 10:24:44
 
    Spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

   W sobotę, 9 lipca 2011 r. na oczku wodnym w Krowicy Hołodowskiej odbyły coroczne spławikowe zawody wędkarskie dzieci i młodzieży. Piękna słoneczna pogoda przyczyniła się do bardzo licznego udziału najmłodszych adeptów wędkarstwa w imprezie. Około 40 dzieci (w tym 8 dziewcząt) przez 2 godziny z nadzieją wpatrywało się w swoje spławiki licząc na duże branie.
    Końcowa kolejność była następująca:
I miejsce – Wojciech Furgała
II – Kamil Hanus
III – Kamil Furgała
IV – Mariusz Furgała
V – Adam Furgała
VI – Patryk Pukas

    Wszyscy uczestniczy zawodów otrzymali z rąk z-cy wójta Krzysztofa Kozioła i Dyrektor GOK-u dyplomy i upominki. Na zakończenie odbyło się wspólne grillowanie.
   Zawody przygotowali – Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, radni z Krowicy Samej i Budomierza.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-12 07:11:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-18 07:09:27
 
    O sukcesach strażaków z OSP Lisie Jamy

   Spektakularna wygrana podczas Gminnych Zawodów pożarniczych to jeden z ostatnich sukcesów strażaków z Lisich Jam. Dotychczas niezbyt aktywni pokazali, że przyszedł właśnie ich czas i postanowili działać.
   Zaczęło się od wyposażenia – tego najbardziej im brakowało, stąd pewnie stagnacja, ale zdecydowali się nie pozostawać jedynie między sąsiednimi jednostkami i z najpilniejszymi potrzebami zwrócili się do Fundacji Faktu. Ta nie odmawiając pomocy, zamieściła o nich artykuł w swojej gazecie, organizując tym samym pieniężną zbiórkę na potrzeby doposażenia ich w niezbędny sprzęt.
   Krok po kroku znajdowali się sponsorzy.
   Pierwszym sprzętem, przekazanym nieodpłatnie dla jednostki w Lisich Jamach, miał być defibrylator. A, że szczęście od początku im sprzyjało, zamiast jednego defibrylatora dostali dwa. Wspólnie podjęli decyzję, że podzielą się darowizną z najbliższą sobie geograficznie jednostką – Młodowem.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-12 14:32:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-14 19:33:35
 
    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 3- cią środę lipca, tj. w dniu 20.07.2011r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-19 10:34:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-19 10:36:33
 
    Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy

   W Tryńczy, po raz piąty odbył się "Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy". W tym roku wzięło w nim udział 2 kapele, 11 zespołów wokalno- instrumentalnych, 7 zespołów wokalnych oraz 4 gawędziarzy. 
   Udział w imprezie – po raz trzeci - wzięli również przedstawiciele naszej Gminy – zespół śpiewaczy „Niespodzianka”. Konkurs oceniało Jury w składzie: Jolanta Danak – Gajda etnomuzykolog (Radio Rzeszów); Jerzy Dynia folklorysta, muzyk (TVP Rzeszów); Stanisław Baryła muzyk.
   Nasz zespół, choć w nieco okrojonym składzie (U. Pukas, J. Furgała, J. Bojarska, B. Pukas, M. Furgała), wspierany instrumentalnie przez J. Gancarza zajął drugie miejsce w  swojej kategorii.
   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-19 14:54:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-19 14:55:49
 
    Radosne odwiedziny

   Dzieci i młodzież skupione przy Filii GBP w Załużu i działające w Kole Przyjaciół Biblioteki, tworzą teatrzyk „Żywego Słowa” pod kierownictwem Danuty Rudnik. Z przygotowanymi przedstawieniami pt. „Czerwony kapturek”, „Wrona” i Żuraw i czapla”, odwiedziły 21 czerwca Dom Dziecka w Nowej Grobli. Po przedstawieniu,  dzieci przy słodkim poczęstunku bawiły się wspólnie w miłej i radosnej atmosferze.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-26 08:42:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-26 08:43:41
 
    Bogactwo narodowe lokalnie – uroczyste otwarcie Pastorówki w Podlesiu

   Cztery nacje i cztery religie dawnej lubaczowszczyzny pozostawiły w naszej gminie społeczno – kulturowe dziedzictwo warte szczególnej uwagi. Wpisują się w nie ruchy migracyjne niemieckich osadników z końca XVIII wieku.
   Sprowadzeni przez cesarza Franciszka Józefa zasiedlali m.in. obecny lubaczowski powiat. Tu zakładali swoje osady, wznosili ewangelickie zbory i aranżowali od podstaw całe swoje otocznie. Jednym z przykładów funkcjonowania niemieckich kolonii na naszym terenie jest dom pastora – tzw. Pastorówka w Podlesiu (daw. Reichau).
   Budynek datuje się na 1856 r. Zlokalizowano go tuż przy pierwszym zborze ewangelickim. Tu stacjonował pastor, który odprawiał nabożeństwa również w pobliskiej kolonii Felsendorf (ob. Reichau).
   Odrestaurowany w ramach projektu „Wyznaczenie tras turystycznych na terenie gmin Lubaczów i Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej” odzyskał dawny wygląd.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-27 10:01:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-28 08:07:24
 
    Gminne Święto Sportu Wsi

   W dniu 17 lipca 2011r. stadion sportowy w Baszni Dolnej  stał się „areną” zmagań sportowców Ludowych Klubów Sportowych w ramach Gminnego Święta Sportu Wsi. Ludowe Kluby Sportowe z Gminy Lubaczów wystawiły swoich najlepszych reprezentantów do udziału w konkurencjach lekkoatletycznych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-29 14:41:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-29 14:54:12
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: