Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 września 2020,     Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 3- cią środę lipca, tj. w dniu 03.08.2011 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-02 08:54:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-02 08:56:23
 
    Nabór wniosków

   Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań "Tworzenie i i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie  kierunku działalności nierolniczej" objętych  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" działającej na terenie gmin: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików.  


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-03 08:43:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-03 08:50:55
 
    Rządowy program pomocy uczniom w 2011 - Wyprawka szkolna

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -"Wyprawka szkolna"  rodzice uczniów mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012 w  klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana także uczniom: słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-04 14:35:40
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-04 14:58:16
 
    Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

   Od 1 - 30 września 2011 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.        
   Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 
   Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w Urzędzie Gminy, pok. nr 19.
   Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego: 86 litrów  x  ilość ha użytków rolnych  x  stawka 0,85 zł.          
   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia  złożenia wniosku.
   Pieniądze wypłacane będą od  2 do 30 listopada 2011 r.


Pliki do pobrania:
  -> Wzór wniosku


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-05 10:06:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-05 10:08:43
 
    Kosipanki z Roztocza, węgierskie bratanki i charty do społu – czyli kolejna odsłona Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej.

   Siódma już edycja Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła ściągnęła do Baszni Dolnej kilkutysięczny tłum. Zainteresowanie wydarzeniem rośnie, co widać najlepiej po festiwalowym placu, który w niedzielę 7 sierpnia zapełniony był na przestrzeni pięciu hektarów!
   Tegoroczna edycja poszerzona została o Galę Myśliwską, dlatego też festiwal rozpoczęła Msza Św. w Konkatedrze Lubaczowskiej w intencji myśliwych z całego Podkarpacia, z oprawą orkiestry dętej z Żurawicy.
   Dalej wydarzenie rozgrywało się już tylko w Baszni Dolnej. Na początek otwarto konkurs kulinarny na najlepszą kresową potrawę. Wszystkich uczestników starających się o laur zwycięstwa było 43. Pod przewodnictwem Ewy Wachowicz komisja oceniała potrawy ze względu na wyjątkowy smak, zgodność z tradycjami regionu i estetyką podania.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-09 12:11:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-10 11:47:32
 
    Inauguracja działalności „Pastorówki”

   W „Pastorówce”, w ramach prowadzonego tam centrum edukacyjno – kulturalnego odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja. Poświęcona kolonizacji józefińskiej zainaugurowała działalność placówki i cykl spotkań, dotyczących wielokulturowości gminy Lubaczów.
    Pod koniec lipca oddany do użytku obiekt „Pastorówka” –to jedna z  pamiątek po bytności ludności niemieckiego pochodzenia na tym terenie. Dawny dom pastora, służyć ma teraz spotkaniom o charakterze popularno-naukowym i dyskusjom wokół wielokulturowej historii gminy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-10 11:41:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-11 11:52:20
 
    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 3- cią środę sierpnia, tj. w dniu 17.08.2011 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-16 18:46:03
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-16 18:47:21
 
    Konsultacje - Punkt Informacyjny

   Wójt Gminy Lubaczów serdecznie zaprasza dnia 25.08.2011r. na konsultacje z pracownikami Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, w sprawach dotyczących pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.
   Usługi te świadczone będą w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów : ul. Mickiewicza 45, pok. 224 - II piętro (budynek Sanepid-u) w godzinach od 9:00 do 13:00 .
    Oferta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy (m.in. osób indywidualnych, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych – jak Koła Gospodyń Wiejskich, LKS-y, OSP, nauczycieli, przedsiębiorców).

   Zapytania mogą dotyczyć:
   diagnozy - zaklasyfikowania pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
   informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
   danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania).
   Konsultanci służyć będą również pomocą we wstępnej pracy z formularzami aplikacyjnymi i rozliczeniach projektowych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-23 06:51:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-23 06:53:12
 
  (Z)  Dożynki 2011 i 80-lecie OSP w Młodowie

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-30 06:55:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-30 07:15:26
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: