Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 września 2020,     Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  (Z)  130-lecie linii kolejowej Jaroslaw - Sokal

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-01 11:57:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-01 11:59:28
 
    Plan zajęć wakacyjnych

   W ubiegły piątek rozpoczęły się 2 miesięczne wakacje. Przedstawiamy program zajęć, przygotowanych specjalnie na ten okres przez Bibliotekę i Gminy Ośrodek Kultury.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-01 12:15:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-01 12:24:57
 
    Młodzieżowe zawody wędkarskie o „Puchar Wójta Gminy Lubaczów"

    W dniu 28.06.2014 r. w miejscowości Krowica Hołodowska na oczku wodnym odbyły się młodzieżowe zawody wędkarskie „ Puchar Wójta Gminy Lubaczów ”, oraz „ Piknik Wędkarski ”.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-02 07:20:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-02 07:29:01
 
  (Z)  Nabór do Żłobka w Dąbkowie

   W dniach od 10 - 23 czerwca 2014 r. gmina Lubaczów prowadziła nabór dzieci do Żłobka w Dąbkowie na rok szkolny 2014/2015. Po zakończonej rekrutacji zostały jeszcze dwa wolne miejsca. Dlatego też, przedłuża się termin naboru składania formularzy zgłoszenia dziecka do Żłobka w Dąbkowie do dnia 31 lipca 2014 r.

   Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat (na dzień 1 września 2014 r.), zamieszkałe na terenie gminy Lubaczów.
W żłobku funkcjonować będą dwa oddziały, po 8 dzieci każdy. Placówka mieścić się będzie w budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbkowie, obok Magicznego Zakątka. Do jej dyspozycji będą wyremontowane pomieszczenia, wyposażone w nowoczesny, bezpieczny sprzęt oraz zewnętrzny plac zabaw.

   Zapisy do żłobka przyjmowane są w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. 22 i 14 w godz. 7.00 – 15.00. Informacja telefoniczna: 16 632 16 84, wewn. 24 i 34.

Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-02 07:39:59
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-02 07:43:49
 
  (Z)  Międzynarodowy Turniej Łucznictwa Tradycyjnego

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-04 14:44:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-16 21:14:51
 
    „DROGA DO PRACY!”
   W dniu 3 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Lubaczów odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne w ramach projektu „DROGA DO PRACY!” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Gminą Lubaczów.
    Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
    Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo do 30 roku życia, zamieszkujących Gminę Lubaczów, a udział w nim będzie przygotowaniem do podjęcia zatrudnienia, w przyszłości w Kopalni Siarki „BASZNIA II” w Baszni Górnej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-04 15:13:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-09 12:44:13
 
    Spotkanie w sprawie Kopalni Siarki Basznia II w Baszni Górnej
    W dniu 2 lipca 2014 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie z inicjatywy Wójta Gminy Lubaczów odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy „Polska Siarka sp. z o. o ” mające na celu przedstawienie harmonogramu prac zmierzających do uruchomienia kopalni siarki Basznia II w Baszni Górnej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-04 15:28:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-07 09:05:36
 
    Rada Gminy Lubaczów udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów za 2013 r.

    30 czerwca 2014 r. w Domu Kultury w Młodowie odbyła się pięćdziesiąta sesja Rady Gminy Lubaczów. Wiodącym tematem sesji było zatwierdzenie sprawozdań finansowych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-04 15:30:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-04 15:33:29
 
    Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta
WÓJT GMINY LUBACZÓW OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW na wolne stanowisko referenta w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-07 10:44:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-07 10:45:49
 
    "Dawnych potraw smak" konkurs kulinarny w ramach Projektu Współpracy
   Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" przystąpiła do partnerstwa z LGD CK Podkarpacie, w celu przygotowania i wdrożenia w życie Projektu Współpracy pod nazwą „Dawnych Potraw Smak”. Będzie on realizowany wspólnie i równolegle na terenie obu LGD do listopada 2014 r.

    W ramach Projektu obaj partnerzy organizują na terenie swojej LGD konkursy kulinarne. Mają one na celu odtworzenie i popularyzację tradycji kulinarnych obszaru LGD oraz promocję i upowszechnianie tradycyjnych potraw regionalnych.

    W Konkursie mogą wziąć udział wystawcy reprezentujący organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, zrzeszenia, stowarzyszenia, których statutowym celem jest promocja lokalnych wartości kulturowych w tym tradycji kulinarnych.

    Termin zgłoszeń do konkursu upływa 21 lipca 2014 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-07 12:51:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-07 12:52:25
 
    ABC przedsiębiorczości na wsi II - nowe terminy

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-07 12:56:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-07 12:57:24
 
    Bieżące inwestycje w gminie Lubaczów
    Gmina Lubaczów, na przestrzeni lat, prowadzi działania mające na celu zarówno podniesienie warunków życia mieszkańców, jak też poprawę dostępności komunikacyjnej oraz estetyki miejscowości. W związku z tym, corocznie wykonuje szereg inwestycji, m.in. w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, przeprowadzania remontów nawierzchni, budowy, odbudowy i modernizacji dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacji infrastruktury kulturalnej, placówek oświatowych oraz budynków OSP, wykorzystując do tego zarówno środki własne, jak i pozyskane od instytucji zewnętrznych.
  

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-09 12:27:13
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-09 12:42:59
 
    Ostrzeżenie meteorologiczne

   IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje od godz. 11:00 dnia 09.07.2014 do godz. 04:00 dnia 10.07.2014 na terenei Województwa Podkarpackiego wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40. mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-09 12:34:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-09 12:44:40
 
    Nabór kandydatów na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka w Dąbkowie
    Wójt gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów wolne stanowisko Dyrektora Żłobka w Dąbkowie.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-11 09:28:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-11 09:31:01
 
  (Z)  Konkurs kulinarny „Kresowe Jadło”

    Wójt Gminy Lubaczów, we współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, organizuje w dniu 3 sierpnia 2014 r. „Festiwal Kultur i Kresowego Jadła” w Baszni Dolnej. Jednym z najważniejszych elementów Festiwalu jest konkurs kulinarny „Kresowe Jadło”, którego celem jest promocja tradycyjnych kresowych kulinariów i produktów lokalnych. Dzięki temu uczestnicy mogą zaprezentować również pełny profil swojej działalności obejmujący branżę spożywczą (produkcja, przetwórstwo i gastronomia).
   Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w  konkursie podczas Festiwalu i przygotowanie kresowej potrawy zgodnie z regulaminem oraz terminowe zgłoszenie.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-14 10:12:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-14 10:23:46
 
    130 lecie linii kolejowej Jarosław – Sokal

 

    Jubileusz 130-lecia linii kolejowej Jarosław – Sokal (obecnie Munina – Hrebenne) jaki odbył się 12 i 13 lipca  br. w Gminie Lubaczów  był wyjątkową okazją nie tylko do przypomnienia jej historii i znaczenia w przeszłości, ale przede wszystkim – do podjęcia zdecydowanych kroków zwiększających rolę tego szlaku w przyszłości.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-14 15:17:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-15 07:59:49
 
  (Z)  Turystyka aktywna dla wszystkich
   Gmina Lubaczów zaprasza do udziału w aktywnych formach wypoczynku podczas Kresowej Offensywy Kulturowej w dniach 19-20 lipca 2014 r.
   Oferta obejmuje:
 • Rajd rowerowy: początek i zakończenie w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej (trasa przez Hutę Kryształową, Radruż , Horyniec Zdrój i Wólkę Horyniecką, około 30 km)
 • Nordic walking: początek i zakończenie w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej (trasa 8 km)
 • Spływ kajakowy po rzece Smolince, początek obok mostu na ul .Kolejowej w Baszni Dolnej.
Rajdy i spływ odbędą się w sobotę i niedzielę. Zbiórka uczestników przy wypożyczalni sprzętu w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej o 10.45.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-15 07:39:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-15 07:40:56
 
    I Półmaraton Lubaczowski "Bieg Lubacza"
   Burmistrz Miasta Lubaczowa i Wójt Gminy Lubaczów serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I Półmaratonie Lubaczowskim "Bieg Lubacza", który odbędzie się w sobotę 30 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00 startem ostrym w Baszni Dolnej. Bieg będzie przeprowadzony na dystansie 21.097 km.
   Zgłoszenia elektroniczne gwarantujące pełny pakiet do 24 sierpnia 2014 r. Zapisy, regulamin i więcej informacji pod linkiem: www.timepro.pl/form/201412

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-16 09:16:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-22 13:13:12
 
    Kajakiem z nurtem Tanwi.

   Ponad 30 osobowa grupa gimnazjalistów ze szkół Gminy Lubaczów, uczestniczyła w wakacyjnym spływie kajakowym jaki odbył się na rzece Tanew, na malowniczym Roztoczu. Młodzi adepci kajakowania wypłynęli z miejscowości Huta Szumy by pokonać pięciokilometrowy odcinek do Rebizantów. Mogli oni podziwiać piękną przyrodę, gdyż trasa spływu prowadziła przez nieznane im zakamarki przez krainę pełnych tajemnic lasów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-17 08:40:25
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-17 08:41:36
 
    Festiwal Kultur i Kresowego Jadła - 3 sierpnia 2014
 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-17 09:36:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-08-04 07:03:18
 
    Szkody w uprawach powstałych w wyniku gradobicia.

    W związku z wystąpieniem gradobicia w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2014 r., Wójt Gminy Lubaczów Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2014 r. uaktywnił pracę Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-18 09:52:08
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-18 09:57:30
 
    Kresowa Offensywa Kulturowa
    W miniony weekend w ramach "Kresowej Offensywy Kulturowej", na terenie Kresowej Osady w Baszni Dolnej odbył się Międzynarodowy Turniej Łucznictwa Tradycyjnego. Zawody łucznicze, to kolejne wydarzenie, które chcemy wpisać na listę corocznych imprez odbywających się w tej wiosce tematycznej - poinformował Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów.
  

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-21 13:22:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-23 11:40:11
 
  (Z)  Konkurs "Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu"

    Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie i Gmina Lubaczów zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym ”Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu”, organizowanego dnia 03 sierpnia 2014 r. w Baszni Dolnej, w ramach „Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła”. Danie konkursowe powinno być przygotowane z wykorzystaniem jednego z niżej wymienionych miodów, wpisanych na listę Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in.: Podkarpacki miód spadziowy, Lubaczowski miód wielokwiatowy leśny, Lubaczowski miód lipowy.
    Oceny dokona Kapituła Konkursowa powołana na potrzeby Konkursu „Kresowe Jadło”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
    Zgłoszenie udziału w konkursie proszę przesłać na adres Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 22, fax: 17 7173655 lub elektronicznie: j.gancarz@lubaczow.com.pl , w terminie do 25.07.2014 r.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-23 09:36:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-23 09:39:44
 
  (Z)  Obchody 70 rocznicy mordu na mieszkańcach Baszni Górnej i Podlesia

    Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów oraz Samorządy mieszkańców wsi Basznia Górna i Podlesie mają zaszczyt zaprosić na obchody 70 rocznicy mordu na mieszkańcach Baszni Górnej i Podlesia przez nacjonalistów ukraińskich z OUN UPA. Uroczystości odbędą się w niedzielę, 3 sierpnia 2014 r.
 • 9.30 Zbiórka na cmentarzu ewangelickim w Podlesiu,
  • modlitwa za pomordowanych 9.08.1944 r. i ofiary II wojny światowej,
  • zapalenie zniczy na mogile zbiorowej ofiar,
  • przemarsz do kościoła pw. Imienia Maryi w Podlesiu.
 • 10.00 Msza Święta koncelebrowana w intencji pomordowanych.
 • 11.00 Część oficjalna przed kościołem:
  • apel poległych,
  • wystąpienia okolicznościowe,
  • złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej,
  • koncert pieśni patriotycznych.

Oprawa muzyczna uroczystości w wykonaniu Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego w Lubaczowie


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-29 09:25:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-29 11:29:02
 
    Zespoły polonijne na ziemi lubaczowskiej

    Przez dwa ostatnie weekendy ziemię lubaczowską odwiedziły cztery zespoły polonijne uczestniczące w XVI Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-30 07:16:08
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-30 07:18:06
 
    Pucharowe zmagania LKS w Gminie Lubaczów
   W ostatnią niedzielę lipca stadion sportowy „Startu” w Lisich Jamach był miejscem zmagań w turnieju piłki nożnej ludowych klubów sportowych o puchar Wójta Gminy Lubaczów. Zawody zorganizowano niejako w dwóch odsłonach. Przed trzema tygodniami rozegrano eliminacje, do których przystąpiło sześć klubów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-31 09:22:19
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-31 09:48:29
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: