Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 września 2020,     Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubaczów na lata 2016 - 2020

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubaczów

   Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Lubaczów informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych opracowanego na zlecenie Gminy Lubaczów projektu dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubaczów”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-04 13:32:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-04 13:36:33
 
    Gmina Lubaczów stawia na młodzież

    Gmina Lubaczów od sierpnia br. w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

   Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań z zakresu praktycznej, szeroko rozumianej edukacji dotyczącej aktywizacji młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Głównym celem projektu jest wykształcenie wśród młodzieży umiejętności i postaw, które pomogą w budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. W projekcie bierze udział młodzież ze szkół gimnazjalnych Gminy Lubaczów oraz innych organizacji młodzieżowych działających na terenie gminy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-05 11:39:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-05 11:40:15
 
    Uwaga na podrobiony alkohol

   W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-06 14:30:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-06 14:34:18
 
  (Z)  Nabór wniosków w ramach odnawialnych źródeł energii - przedłużono termin składania do 14.11.2016

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór wniosków w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lubaczów”. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 7 października do 14 listopada 2016 r. Pracownicy Urzędu Gminy Lubaczów będą przyjmować wnioski i pomagać w ich wypełnianiu przez okres trwania naboru w pok. nr 15. Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków, który znajduje się w załączeniu wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2016-10-07 13:23:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-11-08 07:38:54
 
    Spotkanie informacyjne dot. konkursu „Równać szanse”

Wójt Gminy Lubaczów zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse na spotkanie informacyjne z doradcą Fundacji Fundusz Lokalny SMK (Regionalny Partner Projektu), które odbędzie się 14 października 2016 r. o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (ul. Jasna 1).

Do 25 października 2016 r., do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2016-10-10 10:09:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-12 08:17:22
 
    Warcaby 100-polowe XVI Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów

   Jesienna aura sprzyja organizacji wydarzeń sportowo - rekreacyjnych w wydaniu kameralnym, a szczególnie w formie planszowych gier umysłowych jak np. warcaby czy szachy.  Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia młodych warcabistów z ziemi lubaczowskiej w turniejach krajowych i międzynarodowych oraz w celu popularyzacji i doskonalenia gry warcabowej w środowisku szkolnym, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie regularnie organizuje zawody w tej dziedzinie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-13 12:00:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-13 12:03:09
 
    Uroczystości jubileuszowe w Podlesiu

   12 września 2016 r. w Podlesiu (dawnej Reichau) odbyło się spotkanie z okazji, przypadającej w tym roku, 160 rocznicy wybudowania domu modlitwy- pełniącego obecnie funkcje kościoła filialnego parafii rzymsko-katolickiej w Baszni Dolnej oraz domu pastora- dzisiejszego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „Pastorówka”. Został wówczas także wmurowany kamień węgielny pod budowę dzwonnicy, która kiedyś stanowiła element zabudowy sakralnej tej miejscowości.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-13 13:21:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-13 13:22:34
 
    Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty.

 

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie
i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.

(A. Einstein)

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. W tym Dniu pragnę podziękować Wszystkim Państwu za pasję, entuzjazm i trud włożony w wychowywanie młodego pokolenia. Jestem świadomy jak wielki obowiązek spoczywa na Waszych barkach. To dzięki Państwa zaangażowaniu w jakość edukacji w naszych Placówkach, stają się one coraz bardziej otwarte i przyjazne dzieciom i młodzieży. Szkoła, jako drugi dom, kształtuje serca i umysły, pozwala na odkrycie w tych młodych ludziach talentów z różnych dziedzin i to właśnie Wy drodzy Państwo pomagacie w ich szlifowaniu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-14 09:00:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-14 09:02:09
 
    „…i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…”. Złote Gody w naszej gminie.

   W tym roku 21 par z gminy obchodziło swoje Złote Gody. Z tej okazji jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie z rąk Wójta Gminy Lubaczów Wiesława Kapla.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-14 13:54:47
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-14 13:56:58
 
    Zebrania dot. Odnawialnych Źródeł Energii

    Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz. 1700 w Gminnym Ośrodku Kultury w Załużu odbędzie się zebranie informacyjne dla mieszkańców Załuża i Mokrzycy, podczas którego przedstawione zostaną zasady naboru wniosków dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lubaczów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kolejne zebrania odbędą się :

  • 19 października (środa) godz. 1700 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisich Jamach dla mieszkańców Lisich Jam, Wólki Krowickiej i Dąbrowy,
  • 20 października (czwartek) godz. 1700 w Domu Kultury w Baszni Dolnej dla mieszkańców Baszni Dolnej, Baszni Górnej, Piastowa, Podlesia i Tymców,
  • 25 października (wtorek) godz. 1700 w Domu Kultury w Młodowie dla mieszkańców Młodowa, Karolówki i Borowej Góry,
  • 26 października (środa) godz. 1700 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbkowie dla mieszkańców Dąbkowa, Opaki, Szczutkowa, Hurcza.
  • 27 października (czwartek) godz. 1700 w Domu Kultury w Krowicy Samej dla mieszkańców Krowicy Samej, Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Lasowej i Budomierza.

    Z uwagi na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców o udział w zebraniu.

 Wójt
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-14 14:42:54
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-17 15:12:52
 
    Światełko Pamięci dla Łyczakowa

   Zachęcamy mieszkańców gminy Lubaczów do przekazywania zniczy, które zostaną zawiezione do Lwowa, gdzie 1 listopada zapłoną na największych i najstarszych nekropoliach - Cmentarzu Łyczakowskim, Obrońców Lwowa (Orląt) oraz na Cmentarzu Janowskim w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-17 09:25:52
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-17 09:27:35
 
    Dzień Edukacji Narodowej i otwarcie boiska w Załużu

   13.10.2016r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystą akademię pod kierunkiem Barbary Jaremkiewicz przygotowali uczniowie klas IV- VI, natomiast krakowiaka zatańczyli uczniowie z klasy I i II.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-21 10:39:32
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-21 10:42:01
 
  (Z)  Spotkanie autorskie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W  LUBACZOWIE Z/S W BASZNI DOLNEJ ZAPRASZA

  na spotkanie autorskie ze STANISŁAWEM SROKOWSKIM

– polskim  pisarzem, poetą, prozaikiem, dramaturgiem, krytykiem literackim, tłumaczem, nauczycielem akademickim  i publicystą, autorem książki „ Nienawiść”, na kanwie której powstał film Wojciecha Smarzowskiego  „Wołyń”

 Spotkanie odbędzie się 27 października 2016r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baszni Dolnej


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-24 09:37:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-26 10:17:54
 
    Pielęgniarka lub położna w Gminnym Żłobku w Dąbkowie "Kraina Malucha"

            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pielęgniarki lub położnej w  Gminnym Żłobku w Dąbkowie "Kraina Malucha"

Dąbków 2, 37-600 Lubaczów - zatrudnienie na 1/2 etatu

1. Przedmiot naboru:
  1. Stanowisko: Pielęgniarka lub położna w Żłobku
  2. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Żłobek w Dąbkowie "Kraina Malucha"
  3. Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony, przez pierwsze trzy miesiące umowa na okres próbny
  4. Wymiar czasu pracy - 1/2 etat

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-25 11:20:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-25 11:23:50
 
    Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

   18 października zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt przez rolników. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

   Szczegóły zmian w załączonym poniżej plakacie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-26 07:01:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-26 07:05:52
 
    Konsultacje w ramach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

   Wójt Gminy Lubaczów wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego zapraszają na bezpłatne konsultacje do Punktu Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów w dniu 28.10.2016 r. w godz. od 9:30 do 12:00.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-26 09:07:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-26 09:10:54
 
     V Edycja Programu Stypendialnego-wspieramy, rozwijamy, pomagamy

   W dniu 25 października 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbyła się uroczysta Gala Programu Stypendialnego organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie. Działania objęte są honorowym Patronatem Starosty Lubaczowskiego Pana Józefa Michalika.

   W tym roku, spośród 9 stypendystów znalazła się uczennica klasy III gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej, Wiktoria Rozwód, która otrzymała stypendium w wysokości 1.500 zł. za szczególne uzdolnienia naukowe.

   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZSPBD


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-26 14:37:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-27 07:12:50
 
    Sprzątanie polskiego cmentarza w Niemirowie

„Ludzie przyszli tu z myślą o tych, których już nie ma” J.Delewski


   W ubiegły piątek mieszkańcy gminy i miasta Lubaczów sprzątali polską część cmentarza w Niemirowie (Ukraina). Wzięło w niej udział 41 osób, dla których była to lekcja historii i dbałości o pamięć. Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów wraz z samorządem gminnym.

   Idea przeprowadzenia takiego wydarzenia zrodziła się, jako pokłosie spotkania, podczas Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła, z Panią Barbarą Smoleńską- Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu. Pani Prezes wraz z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią opowiadali o szlachetnej akcji zapoczątkowanej na Śląsku- „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jej celem jest ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie, poprzez organizację wyjazdów dzieci oraz dorosłych z Polski i sprzątanie, porządkowanie oraz odnawianie nagrobków naszych rodaków.

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-27 11:48:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-27 11:49:41
 
    Spotkanie autorskie ze Stanisławem Srokowskim w bibliotece w Baszni Dolnej

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej w dniu 27 października 2016r. gościła pana Stanisława Srokowskiego- pisarza, poetę, prozaika, dramaturga, publicystę, autora blisko 50 książek, powieści, opowiadań, tomów poetyckich, sztuk teatralnych, opracowań, esejów, dzieł publicystycznych, recenzji, wywiadów. Na kanwie jego powieści został napisany scenariusz do filmu Wojciecha Smarzowskiego „WOŁYŃ”


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-28 10:32:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-28 10:33:39
 
    Nasze Dobre Podkarpackie Sery

   Firma Leda-Ser z Wólki Krowickiej otrzymała tytuł Nasze Dobre Podkarpackie - znak jakości Nowin. Gratulujemy Państwu Danucie i Leszkowi Jakimowiczom- właścicielom Firmy, kolejnego sukcesu na drodze promocji doskonałych, lokalnych i naturalnych produktów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-28 13:17:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-28 14:18:12
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: