Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 31 maja 2020,     Imieniny: Anieli, Marietty
  Strona główna\ ...\ Bieżące informacje

  Pomysł na biznes

   Od 1 kwietnia 2009 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: "Pomysł na biznes" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
   Celem wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań i inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Cel projektu:
    Realizacja projektu ma służyć się do wzrostu poziomu zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz promocji przedsiębiorczości. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które szukają możliwości samozatrudnienia, mają dobry pomysł, a nie mają wystarczających zasobów finansowych, możliwości oraz wiedzy do realizacji swoich działań.

Formy wsparcia w ramach projektu:
 • szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (40 h zajęć dydaktycznych),
 • indywidualne doradztwo związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa (5 h przed zarejestrowaniem działalności oraz 3 h po zarejestrowaniu działalności),
 • Wsparcie pomostowe w postaci:
  • dotacji inwestycyjnej do 40 tys. PLN,
  • o podstawowej dotacji pomostowej na okres 6 miesięcy (do 1 tys. PLN/miesiąc),
  • o przedłużonej dotacji pomostowej na kolejne 6 miesięcy (do 1 tys. PLN/miesiąc).
Uczestnicy projektu:

 • Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
  • zamieszkują na terenie powiatów: przemyskiego (ziemskiego), jarosławskiego lub lubaczowskiego (posiadają zameldowanie stałe lub tymczasowe),
  • nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień podpisania przez uczestnika projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie, znajdującej się w Formularzu rekrutacyjnym),
  • nie zamierzają "przejąć" działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzice, współmałżonek, dzieci)
 • oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich,
  • osoby młode w przedziale wiekowym 18 - 34 lat,
  • kobiety.
   Rekrutacja do projektu będzie prowadzona oddzielnie dla każdego powiatu. Projekt zakłada przeszkolenie i udzielenie doradztwa indywidualnego 90 osobom, spośród których 45 otrzyma wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcie w postaci dotacji pomostowej na okres 6 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Przedłużona dotacja pomostowa zostanie przyznana 15 osobom.
   Rekrutacja uczestników projektu z powiatu lubaczowskiego odbywać się będzie w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców, który mieści się Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 45, pokój 224 (II piętro) w godzinach 9.00-17.00 w dniach:
 • 6 maj 2009
 • 8 maj 2009
 • 11 maj 2009
 • 13 maj 2009
 • 15 maj 2009
 • 18 maj 2009
 • 20 maj 2009
 • 22 maj 2009

Bliższe informacje nt. projektu:
Biuro projektu w Przemyślu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro)
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00,
tel. (016) 676-09-87, (016) 675 16 64
fax.(016) 676 09 86,
e-mail: brp@parr.pl
Osoba do kontaktu: Beata Chudzik

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-30 15:03:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-05-22 07:08:42


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: