Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Przewodniczący Rady
Roman Cozac

Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów
    Zadania Przewodniczącego Rady zostały określone w Statucie Gminy Lubaczów. Podstawową rolą Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Gminy, prowadzenie jej obrad i reprezentowanie Rady na zewnątrz. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
 1. zwołuje sesje Rady,
 2. ustala porządek obrad,
 3. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady oraz zaprasza gości do udziału w sesji,
 4. przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną w tym:
  • otwiera i zamyka sesję,
  • sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania, w przypadkach budzących wątpliwości oraz na wniosek radnych,
  • udziela i odbiera głos,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 5. podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,
 6. opracowuje projekt planu pracy Rady oraz opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z planem pracy Rady,
 7. łaskda w imieniu Rady oświadczenia, przekazuje informacje i wyjaśnienia w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady,
 8. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Informacje wprowadził: Administrator 2007-07-14 18:58:43


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: