Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 1 grudnia 2021,     Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza
  Strona główna\ ...\ Przewodniczący Rady
Roman Cozac

Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów
    Zadania Przewodniczącego Rady zostały określone w Statucie Gminy Lubaczów. Podstawową rolą Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Gminy, prowadzenie jej obrad i reprezentowanie Rady na zewnątrz. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
 1. zwołuje sesje Rady,
 2. ustala porządek obrad,
 3. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady oraz zaprasza gości do udziału w sesji,
 4. przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną w tym:
  • otwiera i zamyka sesję,
  • sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania, w przypadkach budzących wątpliwości oraz na wniosek radnych,
  • udziela i odbiera głos,
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
 5. podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,
 6. opracowuje projekt planu pracy Rady oraz opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z planem pracy Rady,
 7. łaskda w imieniu Rady oświadczenia, przekazuje informacje i wyjaśnienia w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady,
 8. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Informacje wprowadził: Administrator 2007-07-14 18:58:43


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: