Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 25 maja 2024,     Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
  Strona główna\ ...\ Honorowi obywatele

    Rada Gminy kadencji 1998-2002, na podstawie art. 18 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nadała w roku 2001 Akty Honorowego Obywatelstwa Gminy dla Ojca Świętego Jana Pawła II i Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego.


Jan Paweł II


    Rada Gminy w dniu 5 października w 2001 r. podjęła uchwałę, w której przyznała Ojcu Świętemu Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Lubaczów". Dopełnieniem tego aktu była audiencja u Ojca Świętego przedstawicieli władz Gminy. W dniu 28 sierpnia 2003 r. do Watykanu udali się:
  • Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Soroń
  • Wójt Gminy - Roman Krawczyk
  • Zastępca Wójta - Tomasz Lasowy
    którzy uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym i osobiście wręczyli Jego Świątobliwości akt nadania "Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubaczów"
Ks. Kardynał Marian Jaworski


    Profesor filozofii chrześcijańskiej, przenikliwy obserwator rzeczywistości, powściągliwy w słowie, trafny w osądzie ludzi , bez reszty ufający Opatrzności Bożej, czciciel Maryi. Urodzony w 1926 r. we Lwowie. Jako kleryk doświadczył losu wygnania i tułaczki. Wyświęcony przez ks. abpa Eugeniusza Baziaka w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1950, po krótkim wikariacie w Baszni Dolnej i Poroninie, został skierowany na studia. Po powrocie do Krakowa, (mieszkając w pobliżu ks. Karola Wojtyły), u boku abpa Baziaka przygotowywał się do roli, którą Opatrzność kazała Jemu realizować. Tutaj daje się poznać jako duszpasterz młodzieży akademickiej (do dziś wspominane są rekolekcje i górskie wyprawy). Przez kilka kadencji pełnił obowiązki dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie, a potem pierwszego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; nawiązuje kontakty naukowe z ośrodkami teologicznymi za granicą. Wyrazem uznania za Jego pracę był doktorat honoris causa w Bochum w Niemczech. W drodze na rekolekcje kapłańskie do Olsztyna traci rękę w wypadku kolejowym.

    Przez wszystkie lata utrzymywał systematyczne kontakty ze skrawkiem archidiecezji lwowskiej w Lubaczowie, a w 1984 został biskupem tejże archidiecezji. Pełniąc obowiązki administratora apostolskiego, w zmieniającej się polskiej rzeczywistości, realizuje plany swoich poprzedników. Dofinansowywał prowadzone wówczas budowy sakralne, remonty kościołów i dawnych cerkwi grekokatolickich. Sfinalizował budowę Konkatedry w Lubaczowie i pomagał w rozbudowie nowo powstałego seminarium w Lublinie. Erygował nowe parafie. Dbał o los kapłanów pracujących w parafiach. Powtarzał często .. ksiądz musi mieszkać godnie .. Przeprowadził Synod archidiecezjalny. Wiedząc o swym odejściu z Lubaczowa, w podzięce temu miastu i mieszkańcom za użyczoną gościnę biskupom lwowskim, doprowadził do pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na Ziemię Lubaczowską.

   Wkrótce Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Biskupa Ordynariuszem Archidiecezji Lwowskiej, nieco później Arcybiskupem Metropolią Ukrainy. Ostatni z Pasterzy rezydujący w Lubaczowie; w Jego osobie spełniały się marzenia tych, którzy z bólem serca opuścili Lwów. Jakby los się powtarzał dokładnie w odwrotnym kierunku. Wraca do utraconego miasta Lwowa jak wygnaniec, bowiem nie ma własnego domu, choć na swoim, ciągle gdzie indziej, niby wśród swoich.

    W 1998 r. ks. abp prof. Marian Jaworski został kardynałem "in pectore". Dopiero w trzy lata później, w dniu 28 stycznia 2001 r., papież Jan Paweł II publicznie ogłosił ten fakt i osobiście na konsystorzu w Rzymie 21 lutego przekazał nominatowi kapelusz kardynalski. Ingres do katedry lwowskiej ks. kardynała prof. Mariana Jaworskiego odbył się 3 marca 2001. 2 czerwca 2001 r. podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubaczowie otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Lubaczów.

    (opracowano w oparciu o artykuły: Ks. W. Banasia "Ks. Bp Prof. Marian Jaworski" - Lubaczów'94 "Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej i Urzędu Miasta w Lubaczowie, 1-5.06.1994, Janusza Waldemara Zubrzyckiego "Kapelusz Kardynalski" - Lubaczów'2001 "Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej i Urzędu Miasta w Lubaczowie")


Marszałek Józef Piłsudski

Z materiałów archiwalnych okresu międzywojennego wynika, że Rada Gminy Lubaczów w dniu 13 kwietnia 1935 r. nadała Akt Honorowego Obywatelstwa Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

    W dobie II Rzeczpospolitej honorowymi obywatelami Lubaczowa byli: płk Stanisław Dąbek, marszałek Edward Rydz Śmigły, prezydent Ignacy Mościcki, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, gen. Felicjan Sławoj - Składkowski, hr. Agenor Gołuchowski. Także Gmina Lubaczów miała podobne ambicje. Rada Gminy Wiejskiej Lubaczów na uroczystym posiedzeniu 13 kwietnia 1935 r. rozpatrzyła wniosek Zarządu Gminy w sprawie nadania marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy. W uzasadnieniu podkreślono znaczenie czynu niepodległościowego Józefa Piłsudskiego oraz jego zasługi dla Państwa jako organizatora, męża stanu i polityka. Zaprezentowane były także wartości osobowe marszałka, który dla przyszłych pokoleń pozostanie "wzorem obywatela, wzorem Polaka, wzorem człowieka".
   
    Z obszernego wystąpienia cytujemy fragment końcowy stanowiący uogólnienie całości tekstu: "Świetna Rado i Wielce Szanowni Goście. Przypada mi dziś wielki zaszczyt przedłożyć Świetnej Radzie do uchwały następującego wniosku Zarządu Gminy Wiejskiej Lubaczów. Rada Gminy Wiejskiej Lubaczów zebrana w sali Czytelni Polskiej na swym uroczystym pierwszym posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 1935 r. chyląc czoło przed nadludzkim gigantycznym dziełem Wodza narodu, który urzeczywistnił dążenia naszych ojców, wdzięczni mu za to, że dał nam Ojczyznę wolną i potężną, pragnąc wyrazić swe uczucia najgłębszej czci i przywiązania w hołdzie, jaki żywi do osoby Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego uchwala prosić za pośrednictwem naszego pana Starosty Frankiewicza Najdostojniejszego Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o łaskawe przyjęcie honorowego obywatelstwa Gminy wiejskiej Lubaczów. Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski niech żyje!"

    W chwili gdy w ten sposób Gmina Lubaczów zamierzała uczcić wybitnego Polaka, marszałek był już nieuleczalnie chory. Zmarł miesiąc później w Warszawie 12 maja 1935 r.

(Zenon Swatek "Honorowy Obywatel Gminy Lubaczów" - Lubaczów'98 "Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej i Urzędu Miasta w Lubaczowie")
Informacje wprowadził: Administrator 2007-07-14 21:22:52
Ostatnia modyfikacja: Administrator 2007-07-14 21:41:13


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: