Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 1 grudnia 2021,     Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza
  Strona główna\ ...


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
sisggl@lubaczow.com.pl

KRS: 0000275980
Organizacja Pożytku Publicznego od 18-11-2009 r.

NIP: 793-157-01-57 REGON: 180213897

Nr konta: 48 9101 0003 2001 0012 2018 0001


 

W dniu 31-03-2010 r. o godz: 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Lubaczów odbyło się Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów.

Na OZS Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań podejmowanych w 2009 r.

Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu i wysłuchaniu protokołu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, OZS w głosowaniu przyjął sprawozdania oraz udzielił absolutorium Zarządowi.

OZS przyjął do wiadomości oświadczenie Pani Heleny Kolasa o rezygnacji z członkowstwa
w Zarządzie Stowarzyszenia.

Aktualny odpis KRS z dnia 08-01-2010 r.

Od dnia 18-11-2009 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów jest organizacją pożytku publicznego.

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów:

Początki:
   
     Na zebranie założycielskie 29.01.2007 przybyło 20 osób, które postanowiły powołać do życia Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów z/s w Lubaczowie. Postawiły sobie one  za cel  powołanie stowarzyszenie, które będzie podejmować społecznie użyteczne inicjatywy i wielokierunkowe działania służące:
 1. Realizowaniu działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 2. Wspieraniu rozwoju kultury, sportu i turystyki w regionie.
 3. Promowaniu inicjatyw społeczno-gospodarczych wspierających walkę z bezrobociem.
 4. Restrukturyzacji rynku pracy m. in. poprzez:
  • wspieranie i promocję przedsiębiorczości,
  • współpracę z instytucjami oświaty i edukacji,
  • poszukiwanie możliwości współpracy z samorządami terytorialnymi i samorządami mieszkańców wsi,
  • działania na rzecz wdrażania nowych technologii i informatyzacji wsi,
  • wspieranie osób bezrobotnych w poznaniu rynku pracy, nabyciu umiejętności poszukiwania pracy, przekwalifikowaniu się lub podnoszeniu kwalifikacji w znalezieniu pracy,
  • integrację ludzi zajmujących się problematyką walki z bezrobociem, rozwojem małej przedsiębiorczości oraz tworzeniem nowoczesnych metod mechanizmów funkcjonowania rynku pracy,
  • rozwijanie świadomości w zakresie przepisów regulujących stosunki pracy.
 5. Działanie na rzecz ochrony zabytków i  dziedzictwa narodowego.
 6. Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.
 7. Działanie na rzecz rozbudzania świadomości ekologicznej.
 8. Wspieranie inicjatyw związanych ze środowiskiem wiejskim.
 9. Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.
 10. Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji gospodarczej terenów przygranicznych w oparciu o współpracę z instytucjami zagranicznymi.
 11. Podejmowanie  wspólnych przedsięwzięć z partnerami polskimi i zagranicznymi.     
 12. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 13. Promowanie zasad demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
 14. Tworzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży.
 15. Promocji i organizacji wolontariatu.
 16. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 17. Działania na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych.
 18. Promocja działalności jednostek i grup społecznych.
 19. Pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy pomocowych.
    Na zebraniu wybrano zarząd w składzie:
 • Jan Kudyba - Prezes
 • Stanisław Gliniak - Wiceprezes
 • Krzysztof Szczybyło - Sekretarz
 • Marian Rawski - Skarbnik
 • Urszula Pukas - Członek
 • Jerzy Bundz - Członek
 • Danuta Głuszyk - Członek
 • Helena Kolasa - Członek
    Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i postanowieniem z dnia 09.03.2007 zostało wpisane do Rejestru pod numerem: 0000275980.

Pliki do pobrania:
  -> Statut stowarzyszeniaInformacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-12-11 07:21:42
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-04-01 07:49:09


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: