Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 13 lipca 2024,     Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
  Strona główna\ ...\ Struktura Urzędu

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza należy : 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu,

2) zastępowanie Wójta oraz jego zastępcy w zakresie bieżącego funkcjonowania gminy podczas ich nieobecności,

3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, czuwanie nad organizacją pracy, przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,

4) wnioskowanie oraz opiniowanie w sprawach kadrowych oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5) opracowywanie z uwzględnieniem wskazań Wójta Gminy:

a) projektów statutów i regulaminów organów i jednostek pomocniczych Gminy,

b) projektu Regulaminu Organizacyjnego,

6) opiniowanie innych projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,

7) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

8) nadzorowanie uzupełniania zbiorów aktów prawnych i innych publikacji dla potrzeb Urzędu, 

9) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

10) podpisywanie decyzji, pism i dokumentów finansowych wg upoważnienia Wójta,

11) dokonywanie dekretacji korespondencji wpływającej do Urzędu,

12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania dostępnych form zatrudnienia dla osób bezrobotnych (m.in. staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, roboty publiczne), 

13) nadzór nad sprawami dotyczącymi organizowania praktyk zawodowych w Urzędzie dla uczniów i studentów,

14) zapewnienie prawidłowego przebiegu obsługi prawnej w urzędzie,

15) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,

16) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

17) nadzorowanie zaopatrzenia Urzędu w sprzęt komputerowy, środki łączności, materiały biurowe i kancelaryjne, meble oraz w środki czystości,

18) koordynacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

19) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników, dokształcaniem oraz doskonaleniem zawodowym i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

20) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizacją egzaminów kończących tę służbę,

21) prowadzenie dokumentacji związanej z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie Gminy,

22) nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjnego i Oświaty oraz koordynowanie jego działalności z innymi komórkami organizacyjnymi,

23) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta odrębnymi zarządzeniami, pełnomocnictwami lub upoważnieniami.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2011-05-29 20:34:01


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: