Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 26 stycznia 2022,     Imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny
  Strona główna\ ...\ Struktura Urzędu

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza należy : 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu,

2) zastępowanie Wójta oraz jego zastępcy w zakresie bieżącego funkcjonowania gminy podczas ich nieobecności,

3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, czuwanie nad organizacją pracy, przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,

4) wnioskowanie oraz opiniowanie w sprawach kadrowych oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5) opracowywanie z uwzględnieniem wskazań Wójta Gminy:

a) projektów statutów i regulaminów organów i jednostek pomocniczych Gminy,

b) projektu Regulaminu Organizacyjnego,

6) opiniowanie innych projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,

7) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

8) nadzorowanie uzupełniania zbiorów aktów prawnych i innych publikacji dla potrzeb Urzędu, 

9) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

10) podpisywanie decyzji, pism i dokumentów finansowych wg upoważnienia Wójta,

11) dokonywanie dekretacji korespondencji wpływającej do Urzędu,

12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania dostępnych form zatrudnienia dla osób bezrobotnych (m.in. staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, roboty publiczne), 

13) nadzór nad sprawami dotyczącymi organizowania praktyk zawodowych w Urzędzie dla uczniów i studentów,

14) zapewnienie prawidłowego przebiegu obsługi prawnej w urzędzie,

15) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,

16) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

17) nadzorowanie zaopatrzenia Urzędu w sprzęt komputerowy, środki łączności, materiały biurowe i kancelaryjne, meble oraz w środki czystości,

18) koordynacja spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

19) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników, dokształcaniem oraz doskonaleniem zawodowym i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

20) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizacją egzaminów kończących tę służbę,

21) prowadzenie dokumentacji związanej z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie Gminy,

22) nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjnego i Oświaty oraz koordynowanie jego działalności z innymi komórkami organizacyjnymi,

23) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta odrębnymi zarządzeniami, pełnomocnictwami lub upoważnieniami.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2011-05-29 20:34:01


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: