Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów

Kontakt:

Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów

ul. Kościuszki 5

37-600 Lubaczów

tel. 16 632 18 80

email: boi@lubaczow.com.pl

 

 

Urząd Gminy Lubaczów

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczów

tel. 16 632 16 84

fax. 17 717 36 55

e-mail: dlainwestora@lubaczow.com.pl

urzad@lubaczow.com.pl

   Zapraszamy na strone inwestor.lubaczow.com.pl, na której znajdziecie Panstwo oferty inwestycyjne, zarówno terenów, jak i obiektów możliwych do wykorzystania dla prowadzenia działalności gospodarczej, a także ofert lokalnych przedsiębiorców.


Do zadań Biura Obsługi Inwestora gminy Lubaczów należy w szczególności :

 1. Podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą Gminy Lubaczów  oraz popularyzujących i promujących Gminę jako dogodne i atrakcyjne miejsce  do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
 2. Bezpośrednia obsługa  i świadczenie pomocy inwestorom zamierzającym lokować swoje inwestycje  w gminie Lubaczów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku  Gminy w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą;
 3. Współpraca i sprawowanie opieki nad przedsiębiorcami  i inwestorami, w zakresie ich kontaktów z Urzędem, jednostkami podległymi Gminie Lubaczów oraz wskazanymi przez Wójta innymi podmiotami; monitoring  przepływu informacji na linii urząd – przedsiębiorca - urząd; 
 4. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi mediami w zakresie promocji gospodarczej;
 5. Przygotowywanie i koordynacja  imprez promocyjnych i informujących o potencjale gospodarczym i inwestycyjnym Gminy Lubaczów;
 6. Prezentacja oferty wykorzystującej walory inwestycyjne Gminy Lubaczów  oraz podmiotów  współpracujących z Gminą,  w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych,  na targach, konferencjach i sympozjach i innych; 
 7. Redagowanie  na stronie internetowej gminy zakładki poświęconej inwestorom i przedsiębiorcom ;
 8. Przygotowywanie materiałów informacyjno reklamowych związanych z promocją potencjału gospodarczego i intelektualnego Gminy oraz  terenów inwestycyjnych;
 9. Współpraca z partnerami polskimi i zagranicznymi w zakresie inicjowania przedsięwzięć inwestycyjnych; organizacja spotkań ze środowiskiem biznesowym, organizacja i uczestnictwo w spotkaniach Wójta z przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy oraz z potencjalnymi inwestorami;
 10. Weryfikowanie danych potrzebnych do przygotowania ofert inwestycyjnych;
 11. Utrzymywanie kontaktów w celu gromadzenia danych służących przygotowaniu ofert inwestycyjnych z następującymi podmiotami: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Centrum Obsługi Inwestora, Mielecką Strefą Ekonomiczną, ministerstwami, placówkami dyplomatycznymi, organizacjami biznesowymi, szkołami i  innymi podmiotami oraz wyznaczonymi pracownikami poszczególnych Referatów Urzędu i instytucji podległych Gminie;
 12. Analizowanie potrzeb przedsiębiorców, inwestorów i potencjalnych inwestorów - prezentowanie, przygotowywanie i aktualizacja materiałów informacyjnych;
 13. Koordynacja  współpracy pomiędzy  gminą Lubaczów, środowiskiem edukacyjnym, a przedstawicielami biznesu;
 14. Udział w przygotowywaniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich dotyczących  promocji terenów inwestycyjnych i potencjału gospodarczego; 
 15. Pośredniczenie w udzielaniu wsparcia  przedsiębiorcom, poprzez współpracę z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, organizacji konsultacji ze specjalistami ds. funduszy europejskich;
 16. Współpraca  z Powiatowym Urzędem Pracy, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem Rzemiosł Różnych itp.; 
 17. Współtworzenie dokumentów strategicznych Gminy w tym przygotowywanie  oraz aktualizacja oferty inwestycyjnej Gminy Lubaczów; 

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-02-02 11:47:58


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: