Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Rewitalizacja

  

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016-2024 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-12-28 07:22:52
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-04-05 07:36:07
    Obwieszczenie o zakończeniu OOŚ

Wójt Gminy Lubaczów

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 810).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów Uchwały Nr L/474/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-06-12 12:19:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-06-12 12:22:03
 
    Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-05-16 10:50:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-05-16 12:59:46
 
    Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
   Wójt Gminy Lubaczów zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 roku o godz. 11:00 w sali nr 13 budynku Starostwa Powiatowego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. Projekt został oceniony przez Zespół ds. Rewitalizacji i uzupełniony zgodnie ze wskazanymi sugestiami.
   Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2018-01-03 15:09:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-01-04 13:32:07
 
    OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
   Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Lubaczów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 12.02.2017 r. do dnia 11.01.2018 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-12-12 16:09:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-12-13 14:12:51
 
    Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)

 Wójt Gminy Lubaczów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-12-05 11:50:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-12-05 11:53:20
 
    Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-05-31 15:19:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-06-01 07:20:19
 
    Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

   Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-05-12 07:08:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-05-12 07:11:50
 
Strona 1 z 3 >>
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: