Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 czerwca 2021,     Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Wójt Gminy Lubaczów ogłasza otwarty nabór partnera do projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej”

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza otwarty nabór partnera do projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej” planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014r., poz. 1146)

Informacja o naborze i Regulamin są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z Regulaminem naboru propozycja udziału w partnerstwie (oferta) powinna zawierać co najmniej informację o:

  1. podmiocie i dotychczasowej działalności,
  2. koncepcji zamierzonych działań,
  3. oferowanym wkładzie własnym możliwym do wniesienia przez potencjalnego Partnera w celu jak najszybszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie tj. zasobach kadrowych i możliwościach techniczno - organizacyjnych,
  4. doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach - ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych przez UE.

Zainteresowane podmioty prosimy o dostarczenie zgłoszenia, przygotowanego zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru na adres Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów z dopiskiem na kopercie: „Nabór partnerów do projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2016 r. do godz. 9.00.

Informacja o wyborze partnera oraz o zakresie jego zadań w ramach projektu zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru partnera.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonego naboru udziela Pan Stefan Chomyszyn pod nr tel. 166321684 wewn. 31, e-mail: s.chomyszyn@lubaczow.com.pl

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-02-26 12:47:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-02-26 12:50:16


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: