Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 12 maja 2021,     Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2007-2013 - nabór wniosków
I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Lubaczów

    Informuję, że od 9 listopada rolnicy mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013. Pomoc przysługuje według kolejności złożenia wniosków.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-02 07:14:05
 
    Systemy solarne w gminie Lubaczów

    Gmina Lubaczów, wspólnie z innymi gminami z terenu Powiatu Lubaczowskiego i Powiatu Jarosławskiego, rozważa możliwość starania się o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w obiektach indywidualnych oraz obiektach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Lubaczów.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-02 08:16:09
 
  (Z)  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Lisie Jamy

Wójt Gminy Lubaczów
Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004r z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Lisie Jamy

Kw  Nr działki
Powierzchnia Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena nieruchomości
16302
932/14
0,1300 ha
Działka budowlana
Przetarg
7178,00
  
    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 19.12.2007
    Bliższych  informacji o  nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. (016) 632 -16 -84  wew. 25

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-08 11:07:42
 
  (Z)  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Basznia Dolna

Wójt Gminy Lubaczów
Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004r z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Basznia Dolna

Kw  Nr działki
Powierzchnia Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena nieruchomości
27511
810/4
0,0521 ha
Działka budowlana - usługowa
Przetarg
3685,00


    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 19.12.2007
    Bliższych  informacji o  nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. (016) 632 -16 -84  wew. 25

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-08 11:19:31
 
  (Z)  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – wieś Tymce

Wójt Gminy Lubaczów
Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004r z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność  Gminy Lubaczów – wieś Tymce

Kw  Nr działki
Powierzchnia Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena nieruchomości
26647
556/3
0,2300 ha
Działka budowlana Przetarg
5380,00

    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 19.12.2007
    Bliższych  informacji o  nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. (016) 632 -16 -84  wew. 25

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-08 11:23:25
 
  (Z)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - wieś Młodów

Wójt Gminy Lubaczów
Działając na podstawie art. 35  ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004r z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  stanowiących własność Gminy Lubaczów - Młodów

Kw  Nr działki
Powierzchnia Opis nieruchomości Forma sprzedaży Cena nieruchomości
26915
927
0,0600 ha
Działka budowlana Przetarg
3305,00

    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 19.12.2007
    Bliższych  informacji o  nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. (016) 632 -16 -84  wew. 25

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-08 11:26:15
 
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów- Budomierz

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 7 listopada 2007 r. na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów- Budomierz stanowiącego dojazd do projektowanego przejścia granicznego Budomierz – Hruszew zlokalizowanego na terenie miejscowości Budomierz (zmiana przebiegu trasy końcowego fragmentu istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 867). Projektowana trasa o długości 1830 mb zawiera przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz drogi serwisowe obsługujące przyległy teren zlokalizowanego po obu stronach drogi.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-12 09:54:31
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: