Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 12 maja 2021,     Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-01 15:30:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-06 09:31:12
 
    OBWIESZCZENIE o przystąpieniu przez Gminę Lubaczów do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn.: LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBACZÓW NA LATA 2010 - 2018

   Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 39 i art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) informuję, iż:
  1. Gmina Lubaczów przystąpiła do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBACZóW NA LATA 2010-2018”.
  2. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie: projektem dokumentu pn. „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY LUBACZóW NA LATA 2010-2018”, prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-23/2/10/SD z dnia 23.09.2010 r. oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie znak: SNZ.4610-99/10 z dnia 27.09.2010 r. W/w dokumentacja jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 21 w godzinach urzędowania (pn-pt,7:00-15:00) oraz jest dostępna za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy Lubaczów: www.lubaczow.com.pl .
  3. W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 21 w godzinach urzędowania (pn-pt,7:3-15:30), lub za pomocą środków elektronicznych na adres: sekretariat@lubaczow.com.pl . Termin składania uwag i wniosków upływa z dniem 12.11.2010 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.
  5. Dla ww. dokumentu nie będzie prowadzone transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
   Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 21 dni w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-08 09:20:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-08 09:22:42
 
    Ogłoszenie

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-14 10:12:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-19 10:18:32
 
    Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-18 10:19:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-19 10:19:56
 
    Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do oddania w najem – wieś Basznia Dolna

Pliki do pobrania:
  -> Wykaz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-18 11:46:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-19 11:51:45
 
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-18 11:47:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-19 11:51:02
 
    Nabór - Młodszy referent w Urzędzie Gminy Lubaczów
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pliki do pobrania:
  -> ogłoszenie


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-10-29 09:44:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-22 11:56:39
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: