Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 15 maja 2021,     Imieniny: Zofii, Nadziei, Berty
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 3/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY LUBACZÓW
IKR.6720.4.2011
Lubaczów 2012.05.22

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 3/2011
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
GMINY LUBACZÓW

   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr VII/58/2011 z dnia 30 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia

Zmiany Nr 3/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów

uchwalonego uchwałą Nr IV/25/98 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 1998 r.

Pod względem przestrzennym zmiana Nr 3/2011 Studium gminy Lubaczów obejmuje część terenów sołectwa Dąbków po zachodniej stronie drogi powiatowej Lubaczów – Szczutków – Duńkowice
i wiąże się z planowanym rozwojem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na terenach podmiejskich m. Lubaczowa.

Konieczność dokonania ww. zmiany studium wynika z przyczyn formalno-prawnych - w związku z częściową niezgodnością dotychczasowych ustaleń studium z planowaną funkcją terenu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Nr 3/2011 Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów – 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1, w terminie do dnia 13 czerwca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-05-22 11:03:47
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-05-22 12:18:38
 
    Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  
   Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-05-23 14:38:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-06-18 10:39:23
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-05-29 14:27:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-05-29 14:33:36
 
    OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOPALNIA SIARKI”

Lubaczów, data 2012-05-29

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„KOPALNIA SIARKI”

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr X/111/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KOPALNIA SIARKI”.  Pod względem przestrzennym mpzp obejmuje teren dla którego Gmina Lubaczów podjęła uchwały o zmianie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów: Nr VII/57/2011  z dnia 30 marca 2011 r.  i X/110/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubaczów, 37-600 Lubaczów   ul. Jasna 1 pok. 4 (sekretariat) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2012-05-29 14:33:11
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2012-05-29 14:36:52
 
    Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów
   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr VII/57/2011 z dnia 30 marca 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów, zmienionej uchwałą Nr X/110/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. Pod względem przestrzennym zmiana obejmuje teren na którym położona jest była kopalnia siarki „Basznia”, (przywrócenie funkcji przemysłowo-wydobywczej dla tego terenu).

   Konieczność dokonania ww. zmiany studium wynika z przyczyn formalno-prawnych - w związku z niezgodnością dotychczasowych ustaleń studium z planowaną funkcją terenu.

   Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Nr 2/2011 Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów – 37-600 Lubaczówul. Jasna 1, w terminie do dnia 20 czerwca 2012 r.

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-05-29 14:36:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-05-29 14:38:35
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: