Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 8 maja 2021,     Imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 60 mm wraz z przyłączem Ø 32 mm na działkach nr ewid. 464/5, 521/1, 522, 524 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm na działkach o nr ewid. 522, 524 w miejscowości Lisie Jamy

IKR.6733.08.2012
Lubaczów 03.09.2012 r.

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

  ZAWIADAMIAM

 że w dniu 03.09.2012 r. została wydana na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 „Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 60 mm wraz z przyłączem Ø 32 mm na działkach nr ewid. 464/5, 521/1, 522, 524 oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm na działkach o nr ewid. 522, 524 w miejscowości Lisie Jamy”.

 W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w tut. Urzędzie pok. nr 7.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń  miejscowości  Lisie Jamy.

Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-03 18:41:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-09-03 19:43:21
 
    Wszczęcie procedury ustanowienia stref ochronnych

   5 września 2012 zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów nr 80/2012 została wszczęta procedura ustanowienia stref ochronnych ujęcia wody w Mokrzycy, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, a także ze względu na ochronę zasobów ujęcia wody w Mokrzycy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-12 08:20:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-09-12 08:25:17
 
    Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia od gazociągu w miejscowości Załuże do gazociągu wylotowego z likwidowanej stacji redukcyjno – pomiarowej 1º w miejscowości Nowe Sioło

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-20 09:51:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-09-20 09:52:01
 
    Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 mm na działkach o numerach ewidencyjnych: 62, 63, 212/1, 230, 231, 232, 233, 234 w miejscowości Bałaje oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm wraz z kolektorem tłocznym Ø 63 i przepompownią ścieków na działkach nr ewidencyjnych: 230, 231, 232, 233, 234, 212/1, 62, 63, 64/1, 65/1, 65/2, 65/3, 67 w miejscowości Bałaje oraz na działkach i numerach ewidencyjnych: 87, 88/1, 212/2, 236 w miejscowości Mokrzyca

IKR.6733.12.2012
Lubaczów 24.09.2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 24.09.2012 r. została wydana na wniosek Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 90 mm na działkach o numerach ewidencyjnych: 62, 63, 212/1, 230, 231, 232, 233, 234 w miejscowości Bałaje oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm wraz z kolektorem tłocznym Ø 63 i przepompownią ścieków na działkach nr ewidencyjnych: 230, 231, 232, 233, 234, 212/1, 62, 63, 64/1, 65/1, 65/2, 65/3, 67 w miejscowości Bałaje oraz na działkach i numerach ewidencyjnych: 87, 88/1, 212/2, 236 w miejscowości Mokrzyca”.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w tut. Urzędzie pok. nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń  miejscowości  Bałaje oraz Mokrzyca.

Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-24 11:35:01
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-09-24 11:35:01
 
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubaczów

Pliki do pobrania:
  -> Młodów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-09-27 08:06:31
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2012-11-02 07:33:37
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: