Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 6 maja 2021,     Imieniny: Judyty, Juranda
  Strona główna\ ...\ Zapowiedzi

  IV Sesja Rady Gminy Lubaczów

    Zapraszam na czwartą sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 13:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu spisanego podczas trzeciej sesji Rady Gminy Lubaczów.
 5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Lubaczów na 2019 r.
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Lubaczów,
  • przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały budżetowej,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek,
  • głosowanie nad autopoprawką,
  • przyjęcie uchwał okołobudżetowych,
  • uchwalenie budżetu Gminy Lubaczów na 2019 r.
 7. Uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2019-2023;
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.;
 9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
 10. Podjęcie pozostałych uchwał.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady|
Roman Cozac


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2019-01-22 15:21:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2019-01-22 15:22:04


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: