Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 4 lipca 2022,     Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana
  Strona główna\ ...\ Zapowiedzi

  (Z)  Narada sołtysów
   7 marca 2011 r. o godz. 9.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się narada sołtysów.
Porządek obrad obejmuje:
 • informację przedstawiciela Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaczowie na temat wypełniania wniosków obszarowych i dodatkowych zmian dotyczących dopłat bezpośrednich,
 • informację przedstawiciela KRUS na temat ubezpieczeń zdrowotnych rolników, zasady przyznawania emerytur rolnych osobom urodzonym po 31.12.1948 r.
 • informację przedstawiciela Podkarpackiej Izby Rolniczej na temat bieżącej działalności Izby,
 • przedstawienie informacji o stanie dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Lubaczów oraz zasad współpracy z zarządcami,
 • podsumowanie wniosków i propozycji działań w ramach programu „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” zebranych po zebraniach wiejskich,
 • zasady uzyskania pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
 • przedstawienie zagadnień związanych z nowymi zasadami korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej,
 • Przedstawienie informacji dotyczącej utrzymania porządku i czystości w Gminie. 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-03-05 11:17:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-03-05 11:21:15
 
  (Z)  Druga część XVII sesji Rady Gminy Lubaczów

   Druga część XVII sesji Rady Gminy Lubaczów w kadencji  2010- 2014 odbędzie się w dniu 9 marca 2012 r. o godz. 13.00  w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
5. Podjęcie uchwał.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-03-05 11:19:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-03-05 11:21:01
 
  (Z)  XVIII sesja Rady Gminy Lubaczów
  
    XVIII sesja Rady Gminy Lubaczów
w kadencji 2010- 2014 odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2012 r. o godz.12.00  w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
 

Porządek obrad obejmuje:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu spisanego podczas siedemnastej sesji Rady Gminy Lubaczów.
 5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok.
 7. Informacja GOPS na temat zadań własnych gminy w zakresie opieki nad rodziną
 8. Przedstawienie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy i założeniach dotyczących przeciwdziałania bezrobociu w 2012 r.
 9. Analiza przedsiębiorczości na terenie Gminy Lubaczów.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-03-29 14:25:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-03-30 12:51:53
 
  (Z)  Wielkanocny Kiermasz

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-03-30 11:55:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-03-30 12:02:10
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: