Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 7 grudnia 2021,     Imieniny: Marcina, Ambrożego
  Strona główna\ ...\ Zapowiedzi

    X - finałowa kolejka Halowej Ligi Gminy Lubaczów w Piłce Nożnej 2013/2014

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-02-11 07:54:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-11 08:00:16
 
  (Z)  XLV sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2010 - 2014

   Zapraszam na czterdziestą piątą sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2010 - 2014, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu spisanego podczas czterdziestej czwartej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lubaczów.
 5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
 6. Przedstawienie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem poziomu i struktury bezrobocia w Gminie Lubaczów oraz kierunków działań zmierzających do jego ograniczenia w 2014 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubaczów na lata 2013- 2016 za 2013 r.
 9. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2014 roku.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Cozac


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-02-19 09:19:32
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-19 09:21:03
 
  (Z)  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza na XVI Walne Zebranie Członków, które rozpocznie się o godz. 15.30 w piątek 21 lutego w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, I piętro.

   Głównym tematem obrad będzie przeniesienie środków finansowych w budżecie LGD pomiędzy poszczególnymi działaniami, z uwagi na konieczność wykorzystania całości dostępnych środków w naborze wniosków w działaniu Małe projekty. Nabór wniosków w tym działaniu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem musi zostać ogłoszony do końca I kwartału br.

   Prosimy o niezawodne przybycie na zebranie!

Prezes Zarządu
Jan Gancarz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-02-19 11:37:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-19 11:38:40
 
  (Z)  Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-02-19 11:42:27
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-21 06:59:53
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: