Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 21 lipca 2024,     Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
  Strona główna\ ...\ Zapowiedzi

    X - finałowa kolejka Halowej Ligi Gminy Lubaczów w Piłce Nożnej 2013/2014

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-02-11 07:54:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-11 08:00:16
 
  (Z)  XLV sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2010 - 2014

   Zapraszam na czterdziestą piątą sesję Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2010 - 2014, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu spisanego podczas czterdziestej czwartej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lubaczów.
 5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
 6. Przedstawienie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem poziomu i struktury bezrobocia w Gminie Lubaczów oraz kierunków działań zmierzających do jego ograniczenia w 2014 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubaczów na lata 2013- 2016 za 2013 r.
 9. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2014 roku.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Cozac


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-02-19 09:19:32
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-19 09:21:03
 
  (Z)  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza na XVI Walne Zebranie Członków, które rozpocznie się o godz. 15.30 w piątek 21 lutego w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, I piętro.

   Głównym tematem obrad będzie przeniesienie środków finansowych w budżecie LGD pomiędzy poszczególnymi działaniami, z uwagi na konieczność wykorzystania całości dostępnych środków w naborze wniosków w działaniu Małe projekty. Nabór wniosków w tym działaniu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem musi zostać ogłoszony do końca I kwartału br.

   Prosimy o niezawodne przybycie na zebranie!

Prezes Zarządu
Jan Gancarz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-02-19 11:37:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-19 11:38:40
 
  (Z)  Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-02-19 11:42:27
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-21 06:59:53
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: