Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 22 stycznia 2022,     Imieniny: Anastazego, Wincentego
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Opis projektu


SPORT SZKOLNY W GMINIE LUBACZóW
w roku 2012

1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej
 1. Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
 3. Zespół Szkół Publicznych w  Młodowie
 4. Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej
 5. Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym
2. Infrastruktura- baza sportowa
 1. Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach
 2. Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej
 3. Hala sportowa w Baszni Dolnej
 4. Hala sportowa w Lisich Jamach
3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:
 1. Uczniowskie Kluby Sportowe:
  1. MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
  2. UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
  3. MUKS „Partner” w Młodowie
  4. SKS „Zryw” w Krowicy Samej
  5. Szkolny Klub Sportowy w Załużu
 2. Szkolny Związek Sportowy
 3. Gminne kluby sportowe, imprezy masowe.
4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania
 1. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
 2. Propagowania aktywnych form wypoczynku  wśród dzieci i młodzieży.
 3. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych  imprezach sportowych,    stanowiące    kontynuację    celów    i   zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
 4. Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.
 5. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.
 6. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach sportowania.
 7. Popularyzowanie  i upowszechnianie gier zespołowych wśród ogółu dzieci  i młodzieży.
 8. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
 9. Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.
5. Imprezy rekreacyjno - sportowe realizowane w roku 2012  (z poza kalendarza Szkolnego Związku Sportowego)
 

Lp

Rodzaj imprezy (zawodów)

Organizator

Zasięg

Uczestnicy

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Rajd

rowerowy

MUKS „Partner” w Młodowie

Lokalny-gminny

Uczniowie

gimnazjum

Czerwiec


W. Łuczak

H. Wojtuch

2.

Turniej szachowy

MUKS „Libero” w Baszni Dolnej

Lokalny-gminny

Uczniowie Szkół podstawowych i gimnazjum

Październik

A. Szczybyło

3.

Turniej piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych

SKS „Zryw” w Krowicy Samej

Lokalny-gminny

Uczennice szkół podstawowych

Czerwiec

Rafał Dubiel


6. Harmonogram realizacji turniejów gier zespołowych na szczeblu szkoły podstawowe i gimnazjum w ramach gier zespołowych: piłka nożna, piłka siatkowa, zawodów szachowych, rajdu rowerowego.

Lp.

Zawody

Termin realizacji

Organizatorzy

1.

Turniej piłki nożnej chłopców

Gimnazjum I-III

25.02.2012

Lisie Jamy (hala sportowa)

2.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa IV-VI

10.03.2012

Basznia Dolna

(hala sportowa

3.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa I-III

17.03. 2012

Lisie Jamy

(hala sportowa)

4.

Turniej piłki nożnej chłopców

Gimnazjum I-III

31.03.2012

Basznia Dolna

(hala sportowa)

5.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa I-III

14.04.2012

Basznia Dolna

(hala sportowa)

6.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa IV-VI

28.04.2012

Lisie Jamy

(hala sportowa)

7.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa IV-VI

12.05.2012

Basznia Dolna

(„Orlik”)

8.

Turniej piłki nożnej chłopców

Gimnazjum I-III

26.05.2012

Lisie Jamy

(„Orlik”)

9.

Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

Młodów – trasy rowerowe

10.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa I-III

9.06.2012

Lisie Jamy

(„Orlik”)

11.

Turniej piłki nożnej dziewcząt

Szkoła Podstawowa IV-VI

16.06.2012

Krowica Sama

12.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa I-III

8.09.2012

Basznia Dolna

(„Orlik”)

13.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt

Szkoła Podstawowa/Gimnazjum IV-III

15.09.2012

Lisie Jamy

(hala sportowa)

14.

Turniej piłki nożnej chłopców

Gimnazjum I-III

22.09.2012

Basznia Dolna

(„Orlik”)

15.

Turniej piłki nożnej chłopców

Szkoła Podstawowa IV-VI

6.10.2012

Lisie Jamy

(„Orlik”)

16.

Turniej szachowy

Szkoła Podstawowa I-III, IV-VI

Gimnazjum I-III

13.10.2012

Basznia Dolna

 

17.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt

Szkoła Podstawowa/Gimnazjum IV-III

20.12.2012

Basznia Dolna

(hala sportowa)

18.

Uroczyste podsumowanie rywalizacji sportowej

27.10.2011

Do uzgodnienia


Regulaminy zawodów sportowych stanowią załącznik nr 1

7. Postanowienia końcowe
 1. Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa w ramach gier zespołowych: piłki nożnej i piłki siatkowej opiekę z ramienia gminy sprawuje powołany koordynator - Dariusz Bogusz  (603055517, dar777@op.pl).
 2. Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki.
 3. Organizacja i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji załącznik nr 2
4) Zadania Gminy Lubaczów :
 • a)  Zapewnić przejazdy drużynom, koszty organizacji turniejów (woda, poczęstunek) oraz puchary i dyplomy na podsumowanie Ligi Piłki Siatkowej.
 • b) W  sprawach  organizacyjnych  należy  kontaktować  się: 
Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura
ul. Jasna 1  37-600 Lubaczów
tel. +48 16 632 16 84
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2012-02-27 09:35:16


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: