Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 22 lipca 2024,     Imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Ostatnia sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2010-2014

   W dniu 12 listopada 2014 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbyła 54 ostatnia sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2010-2014.
Wśród ostatnich podjętych w tej kadencji uchwał znalazły się:
  • uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r. Radni wprowadzili do budżetu kwotę 23 tys. zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie robót na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Lubaczów – Krowica Lasowa”,
  • uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/506/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2014 rok. Uchwałą radni zmienili termin zakończenia finansowania zadania pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych w miejscowościach: Basznia Górna, Podlesie i Tymce, zadanie, Dąbrowa, Krowica Sama i Krowica Hołodowska”, został określony na II kwartał 2016 r.
  • zmiany Uchwałę Nr XLIX/465/2014 Rady Gminy Lubaczów z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów.
  • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco”. Podjęta uchwała dotyczy modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu.
  • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla „in blanco” dla zadania pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania i przepompowni wody w Szczutkowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Lubaczów, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisie Jamy i Mokrzyca, wizualizacja pracy urządzeń pompowych na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz dostawa agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Mokrzycy.”

   Podsumowania kończącej się kadencji dokonał Pan Roman Cozac - Przewodniczący Rady. Rada Gminy Lubaczów VI kadencji odbyła 54 sesje, uchwaliła 524 uchwały, z których na uwagę zasługują dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Lisie Jamy I, Lisie Jamy II, Cmentarz Basznia Dolna - poszerzenie, Dąbków 2011, Opaka 2011, cmentarz Załuże – poszerzenie, oraz Kopalnia Siarki. Radni VI kadencji z zaangażowaniem uczestniczyli w pracach Rady Gminy o czym może świadczyć frekwencja, która wyniosła: na sesjach: 87 % oraz podczas posiedzeń komisji 90%.

   Ważnym wydarzeniem tej kadencji Rady było nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubaczów generałowi Stanisławowi Dąbkowi.
   Na zakończenie Pan Roman Cozac Przewodniczący Rady oraz Pan Wiesław Kapel Wójt Gminy złożyli podziękowania radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych a także mieszkańcom za aktywną działalność na rzecz rozwoju Gminy Lubaczów. Życzyli wytrwałości i zapału do dalszego działania oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-11-14 08:28:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-11-14 08:32:47


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: