Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 16 kwietnia 2024,     Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Od 1 sierpnia do 30 września br. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów

   Od 1 sierpnia do 30 września 2008 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek można złożyć osobiście w biurze powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibę osoby prawnej ubiegającej się o wsparcie na zalesianie gruntów bądź wysłać pocztą.
   Po raz pierwszy w tym roku Biura Powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski na zalesianie gruntów innych niż rolne ( Schemat II). W roku ubiegłym rolnicy mogli składać tylko wnioski na zalesianie gruntów rolnych (Schemat I).
   Pomoc finansową w ramach schematu II rolnik może uzyskać na zalesienie gruntów niewykorzystywanych do produkcji rolniczej, na których występują samoistne naturalne odnowienia lasu na co najmniej 10% powierzchni gruntu przewidzianego do zalesienia.
   Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie finansowe na zalesianie, jeszcze przed złożeniem wniosku o pomoc, powinni posiadać plan zalesienia wykonany przez nadleśnictwo właściwe ze względu na miejsce położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia. Plan zalesienia zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej. Na podstawie takiego planu należy wypełnić wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie.
   Pomoc finansowa na zalesienie może być udzielana do gruntów o powierzchni większej niż 0,5 ha i do działek o szerokości większej niż 20 m. Wymagania, które odnoszą się do minimalnej szerokości działek przeznaczonych do zalesienia nie są stosowane, jeżeli grunty przeznaczone do zalesienia graniczą z lasem.
   Beneficjentem pomocy udzielanej z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” może zostać rolnik, który jest wpisany do ewidencji producentów lub grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha. Pomoc na zalesianie może być także przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.
   Warunki i tryb udzielania pomocy z tego działania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 z późn. zm.).
   Pomoc finansową w ramach Schematu I – Zalesianie gruntów rolnych można otrzymać do tych działek rolnych, stanowiących grunty orne lub sady, do których rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową (w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy na zalesienie.
   Pomoc finansowa dla Schematu II – Zalesianie gruntów innych niż rolne będzie udzielana do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione, które nie są wykorzystywane do produkcji rolniczej.
   Formularz wniosku o przyznanie pomocy i instrukcja wypełniania tego wniosku są dostępne na stronach internetowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Formularz wniosku i instrukcję można otrzymać również w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

www.arimr.gov.pl


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-07-28 14:11:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-07-28 14:23:09


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: