Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 13 lipca 2024,     Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 1—15 czerwca 2010 r.

Wójt Gminy Lubaczów
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010


I. Wymagania podstawowe:

 1. Ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie / w tym przestępstwa skarbowe/
 2. Co najmniej średnie wykształcenie.
 3. Znajomość obsługi komputera i GPS.


II. Wymagania dodatkowe:

 1. Pełna sprawność fizyczna.
 2. Komunikatywność i umiejętności interpersonalne.
 3. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa.
 4. Umiejętność i rzetelność organizacji własnej pracy.
 5. Umiejętność zachowania spokoju, uprzejmość i cierpliwość.
 6. Asertywność.
 7. Zamieszkiwanie, nauka lub praca na terenie gminy Lubaczów


III. Kryteria oceny:

I etap - ocena formalna

II etap - rozmowa kwalifikacyjna:

1. Przygotowanie merytoryczne.
2. Treść i poprawność wypowiedzi.
3. Komunikatywność.


Powiadomienie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi telefonicznie w dniu 15 czerwca 2010 r. do godz. 15:30.

Ważne! Ze wskazanymi przez Gminę Lubaczów kandydatami na rachmistrzów spisowych, Wojewódzki Urząd Statystyczny zawrze umowy po zakończonym szkoleniu i pozytywnym wyniku egzaminu.

IV. Termin składania ofert - 15 czerwca 2010 r do godz. 12:00.

V. Wymagane dokumenty :

 1. Życiorys / CV/
 2. Dokument poświadczający wykształcenie.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /w tym przestępstwa skarbowe/.

Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 4 i 5 są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl. zakładka DLA ROLNIKóW lub osobiście w sekretariacie Urzędu.VI. Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
Sekretariat

do godz. 12:00 w dniu 15-06-2010 r.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na w/w adres z dopiskiem "dotyczy naboru na rachmistrza spisowego".

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./".


VII. ZADANIA rachmistrzów :

 1. udział w szkoleniach zakończonych egzaminem /w terminie pomiędzy 20 czerwca a 31 lipca 2010 r.
 2. obchód przedspisowy : 9 - 23 sierpnia 2010r.
 3. odprawa przedspisowa : 6 - 7 września 2010r.
 4. spis : 8.09.- 31.10.2010 r.

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-06-04 17:30:07
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-06-17 07:54:19


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: