Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Spotkanie Seniorów

    „Człowiek udoskonala się nie tylko przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą relację z drugim człowiekiem” -
Jan Paweł II 
 
    to motto przyświecało „Spotkaniu Seniorów” dn. 02.02.2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krowicy  Samej.
Organizatorami spotkania byli: samorząd lokalny, SP w Krowicy Samej, GOK m. p. Krowica Sama oraz KGW w Krowicy Samej.
    Głównym celem tego spotkania była relacja seniorów - najstarszych mieszkańców naszych miejscowych na temat wydarzeń historycznych dotyczących Krowicy Samej, Krowicy Hołodowskiej, Cetyni, Hołodówki i Budomierza. Uczestników spotkania zaszczycił swą obecnością Wojewoda Podkarpacki Pan Mirosław Karapyta oraz Wójt Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-04 12:54:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-05 07:30:45
 
  (Z)  VII Plebiscyt na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej w 2007

VII Plebiscyt na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera
Ziemi Lubaczowskiej w 2007 r.

    VII Plebiscyt ma na celu promocję kultury fizycznej oraz podkreślenia osiągnięć sportowców i trenerów ziemi lubaczowskiej. Organizatorem Plebiscytu, jest Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie.
    Z uwagi na przyjętą formułę zgłaszanie kandydatów rozszerzone było o wszystkie stowarzyszenia kultury fizycznej (UKS, LKS, UMKS itp.), a także szkoły, stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu lubaczowskiego, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoimi osiągnięciami sportowymi. Wybór opierał się o wszystkie z możliwych dyscyplin sportowych niezależnie od grupy wiekowej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-06 08:11:22
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-06 08:19:27
 
  (Z)  XV sesja Rady Gminy Lubaczów

Zapraszamy na XV sesję Rady Gminy Lubaczów, która odbędzie się w dniu 7 lutego  2008 r. o godz. 9.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
Porządek obrad obejmuje między innymi: przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z odbytej sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2008 r., zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, uchwalenie budżetu Gminy Lubaczów na 2008 r., uchwalenie Gminnego Programu:
- Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na 2008 r.
- Programu Rozwoju Sportu na lata 2007 – 2010
- Programu Rozwoju Kultury i Turystyki na lata 2007 - 2013
- Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2008 - 2010,
sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-06 08:49:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-06 08:51:54
 
    Niespodzianka w Dzikowie

    Już po raz szósty zorganizowano Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych „Wątki folkloru ludowego”. Dnia 03.02.2008 r. Stary Dzików gościł zespoły i grupy obrzędowe, które wypełniły salę Gminnego Ośrodka Kultury wspaniałą muzyką, barwnymi strojami oraz pięknymi  inscenizacjami.
    Przenosząc słuchaczy do wsi polskiej, tradycyjnej z folklorem, obrzędami i  zwyczajami, w zebranych artyści obudzili wspomnienia i sprawili, że na ich twarzach malowały się wielkie emocje.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-08 11:25:50
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-08 11:31:14
 
  (Z)  Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

    Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie informuje, że w dniach od 22 do 29 lutego 2008 roku w godzinach od 9.00 – 15.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie ul. Mickiewicza 24 pokój nr 10 będzie pełniony dyżur przez prokuratora, w trakcie którego udzielane będą bezpłatne informacje i porady prawne osobom pokrzywdzonym popełnionymi przestępstwami na ich szkodę w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", tegoroczna akcja będzie przebiegać pod hasłem: „Prawno - karne, psychologiczne i społeczne aspekty przemocy emocjonalnej. Jak zapobiegać przemocy i pomagać ofiarom”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-11 11:58:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-11 12:06:52
 
    Szkoły Jagiellońskie

    Projekt EURO – „Edukacja Uczniów Rozwijająca Osobowość” współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w Szkole podstawowej w Lisich Jamach w okresie od 1 września do 31 stycznia 2008 roku. Wzięło w nim udział 120 uczniów i 10 nauczycieli, którzy postawili na rozwój osobowości, aktywne uczestnictwo w kulturze i  rozwój zainteresowań.
   

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-12 08:37:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-12 08:52:00
 
    Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju Gminy Lubaczów
   
    Gmina Lubaczów uzyskała dofinansowanie realizacji projektu pt."Wzrost kwalifikacji mieszkańców szansą rozwoju Gminy Lubaczów" złożonego do Poddziałania 6.1.1 Działana 6.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyznana kwota dofinsowania wynosi 81.060 zł.
    Projekt zakłada realizację kursów zawodowych z zakresu "Kucharz - kelner obsługa przyjęć" dla 15 osób oraz pakiet działań psychologiczno-doradczych, które umożliwią znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-12 11:29:59
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-12 12:05:48
 
  (Z)  Seminarium Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-13 08:46:47
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-13 08:48:39
 
  (Z)  Spektakl "Promyk nadziei"

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-14 12:01:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-14 12:04:18
 
  (Z)  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy w Baszni Dolnej

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-21 12:15:22
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-21 12:17:26
 
    XVI sesja Rady Gminy Lubaczów

       27 lutego 2008 o godz 9.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
Porządek obrad sesji obejmuje między innymi: przyjęcie protokołu z odbytej sesji Rdy Gminy w dniu 7 lutego 2008, interpelacje i zapytania radnych, informacje o ładzie, bezpieczeństwie i porządku publicznym i podjęcie uchwał.
     Zapraszamy.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-25 11:19:47
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-25 11:27:55
 
    Programowe seminarium Koła Pszczelarzy w Lubaczowie

    Programowe seminarium Koła Pszczelarzy w Lubaczowie 25 lutego 2008 r. już po raz drugi zgromadziło ponad 100 uczestników na spotkaniu promującym miód, wyroby pszczelarskie i aktywność pszczelarzy.
    Przewodniczył mu Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie – Pan Roman Bartoń oraz Prezes Koła Pszczelarzy w Lubaczowie Pan Jan Rawski. Wystąpienia gości Pana Wiesława Kapla – Wójta Gminy Lubaczów oraz Pana Józefa Michalika -  Starosty Lubaczowskiego rozpoczęły posiedzenie, poruszając zagadnienia szerszej promocji działalności Koła, a zarazem ziemi lubaczowskiej, która ma szansę stać się prawdziwym zagłębiem pszczelarskim. Programy wsparcia ze środków unijnych dla pszczelarzy omówił Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Pan Andrzej Szczepański. Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-28 13:01:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-28 13:13:33
 
  (Z)  Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Załużu

    Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Załużu w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowe wymagania w pliku pdf - do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania:
  -> Wymagania


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2008-02-29 19:09:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2008-02-29 19:13:28
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: